سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- چگونه کودتا درترکیه –عمل کرد وچر امریکائی است- ناتو وامریکادر ارتش ترکیه جاسوسان در تمام رده دارد- لذا بخوبی مطلع بود  سرتیپ احمد مقربی از زمان دانشجوئی در دانشکده افسری انتخاب سازمان اطلاعاتی امریکا بود ودوره طرح های کلان ارتش را در امریکاخواند- یک قرارداد بین غرب وشرق بود که کشورهای اطراف ابرقدرت ها  اطلاعات کلان نظامی خودرا به یک دیگر بدهند که برخلاف ان کشورهای ابرقدرت نباشد- لذا عامل سفارت شوروی به منزل مقربی میرفت وطرح های کلان را  دقیقا به اومیداد- علت کشتن مقربی به این علت بود یک قرارداد بین ناتو وشوروی بود که جاسوسان پناهنده شده کاری به انها نداشته باشند یکی از جاسوسالن برجسته نظامی شوروی به سفارت خانه شوروی درامریکا رفت تا طرح نظامی بین پانصد تا هفتاد وپنجاه را کشف کند که سخت مراقبت میشد وخوداش  در شوروی ریس همین طرح ها بود نتوانست نفوذ کند شوروی علت انر متمایل شدن به امریکادانست وایشان پناهنده شد خروشچف که ادم کله شق بود دستور کشتن او را صادر کرد با کشته شدن امریکادستورداد- ایران طرح های کلان  خود راندهد وشایعه شد که ایران قرار است که موشک اتمی درایران مستقر شود مسلما جریانتی رخ داد که ایران قبول کرد بعضی طرح های خودرا بدهد- دراین زمان مقربی علاقمند شوروی در ضمن دادن طرحها بامرکب مخفی کل طرح ها میداد وبدلائل دیگری که شوروی تصور میکرد بیسیم ها خوداش را امریکانمتواندبگیرد که بین مقربی وعامل شوروی که یک عراقی بود کشف شد وایشان اعدام کردند- اما کودتا در ترکیه ظاهار تمام افراد درراس ارتش درگروه کودتا بودند و ظاهرا میخواستند یک طرح مانور بنویسند کسی مطلع نشد درهفت ساعت قبل از ریس پلیس خواستند که به انهابپوندد-مشکل کودتا این بود بایدهم انکارا واهم استابول مهار کنند که امکان نداشت

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمان الرحیم-در انگلستان چون همه بیمه سلامت هستند- برای انکه هزینه بیمه پائین بیاید- گروه ای متخصص  سازمان دادند که امراض حداقل در حداستاندارد باقی بمانند- این گروه پس از مدتی متوجه شد هرومون مردانه درجوانان بیش از اندازه است ومسائل ساز شده است ومیبایست قرص هائی را تولید کنند که اندازه غیر متعارف را بسوزاند-دولت مخالفت کرد وفرمودند ما هرنوع روش  تخلیه جنسی را ازاد میگذاریم- واگر افرادی دولت تشخیص داد-مریض جنسی هستند حاضر هستیم روزی دوساعت مرخصی بدهیم که بهمن منزل برونند وبرگردند- دوم فرمودند سیگار را نمیشود تعطیل کردولی اگر مرضی ساخت شرکت مربوطه موظف است که پول معالجه را بدهند- این از انواع حکمتهای کشور پیشرفته است که بقول امام صادق علیه السلام-پوستین راوارونه- پوشیدند- اقائی که درعراق بعلت مهاجرت والدین به عراق تحصیل کرده است واحکام اسلامی انجا یاد گرفته است وخودرا متخصص اسلام میداند- در لندن به ایشان بلندگودادند- اخیرا فرمودند- ازدواج موقت جزوفواحش است- اعوذبالله فرض کنیم- چنین است انگلستان فواحش را رسمی کرده است درحالیکه کنترول پزشکی که به مراتب بهتر است- تعدود زوجات رافرمودند که ضدحقوق بشر است- تساوی زن ومردرا نقض میکند-حال اگر جناب دکتر نوشتند نیاز است-برای انکه خاطر شما مشوش نشود- اولی عقدی مابقیه موقت باشد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای – گری -لدرمن  که مدتهای مدیدی ریس بخش مذاهب وادیان  در دانشگاه- امروی- بودن در اهمیت مذهب شناسی-پنچ سبب بسیار مهم را بیان میکنند- ایشان میفرماید-تدریس مذهب شناسی کاری اسان نیست-برای هر دوره-تدریس  وسواس واضطراب خاص خودرادارد- وهمیشه سعی انسان درتدریس ان کامل نخواهد بود- در هسته اشتیاق  هوشمندی وفرایند دوران زندگانی من این موضوع که افرا را چگونه متقاعد کنم که مذهب شناسی رافرا بگیرند وجود داشته است- من بعنوان یک دانشمند مذهب شناسی- بهترین میدان انگیزه برای یادگیری اصول مهمه برای دانشجویان لیسانس را فراهم کنم برای بسیاری از دانشجویان- درباره بسیار یاز موضوعات دانشگاهی دارای وسواس واضطراب دارند که قبلا شکل گرفته است ویک دید بسیارباریک وغیر منعطف وسختی که حالت اکادمیکی به خود گرفته کهتصور میکند کهمطلوب است در یکخط منحی به ان رسیده اند- فرموش کردن در اساس یادگیری صرفا اصل اول است برای حیات روح وزندگانی برای غنی کردن وبدست اوردن یک روح مستقل وازاد بدون انکه تحتد تثیر خطابه های دیگران باشد- سیاستمدران به انها تعلیم میدهند- والدین به انها تعلیم میدهند-مدرسه به لنها تعلیم میدهند ولی شخصیت خودتان-راخودتان باید بسازید-برای انکه به هویت شناسی مذهب نایل شوید یابهتربگویم مطالعات مذهبی-کاری مشکل است- بعنان مثال رشته حقوق- را ه ائی روشن ومستقیم دارد- ورشته های دیگر بعلتی که پول ساز هستند قابل درک ودارای احساس خاصی میباشند درجاده انها افراد گام های محکم برمیدارد ازدانشج.ئی مقدماتی تا بالاترین تخصص- ازجوانی تا پیری-ازوابسته ونیازمند بودن به دیگران تا استقلال کامل=-درهرحال انها اینچنین فکر میکنند  والدین حاضر به سرمایه کذاری هستند- وبقول بازاری ها-ریسک خرید برای فروش- که اساس تجارت گفته میشود- .نیازمند کنترول وضعیت- وفراهم کردن شرایط لازم تا به نتجه دلخواه نائل شویم- نه انکه سعی کنیم که دیگران به ایمان واعتقاد خود انهار معتقد سازیم که میبایست انسان های ساده اندیش وارد پرونده مطالعات مذهبی کنیم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- دراواخر یک  گفتمان یک خبرنگار با یک خانم پیر عکاس روی جلدمجلات رسیدم- مقدمتا- خداوند منان شهوات هرکس را پرواز ده روز شکست  او است وجالب است همه منطق وتفکر در شهوات ذوب میشود- از اقای ترکی باید پرسید مرحوم اقای رجوی گفتید یعنی  به یکنوع مذهب شیعی راقبول کردید پس به طریق اولا فرق سنی راهم باید بپذرید- پس این هم ادم کشی به چه جهت است؟؟- بحث بر سر عکس زنان در روی مجله بود- ایشان میفرمود- یک رقابت؟؟ بین عکس دختران یک شهر ویا ایالت در گرفته است که مثلا رقابت دالاسی ها با لس انجلسی ها یکی از رقابت های سخت است شاید درک اش کمی مشکل است –این عکس بهانه است سیاست مهم است پیچیده بودن درک غربی بعضی به این علت است- وسال به سال عکس هابدتر میشود- یعنی بهتر میشود؟؟!! عکس ها دوحالت کلی دارد- یا تکی هستند- ویا  عکس مرد وزن هستند- درقسم بودن  سه حالت میشود- زن برتر است- عکسی رانشان دادن یک خانم قدبلند سفیدی بالباس هالوودی قیافه شبیه خانم ثریا معروف مثل خانم تاجر ویا ارباب نگاه میکند .یک جوان سیاه پوست فقری پشت سرایشان درخالیکه سرش کمی پایئن است ولاباس طیقه چهارم امریکا را پوشیده است مردد ومشکوک ونا امید نگاه میکند- بخوانید- خانم کلینتون واقای اوباما- ویا مساوی هستند وای اقایان برتر هستند که هرگز وجود ندارد-؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- نکات مهم کودتای ترکیه- ارتش سکولار- مذهبی شده است- ریش گذاشتن در ارتش ممنوع بود .ونماز خواندن درارتش  هم ممنوع بود-  اقای اردوغان- باتز اینکه-ماهم مسلمان هستیم وهم اتاتوکسیسم هستیم  باایجاد تعادل بین ایندو حداکثر افراد را به دور خود جمع کرد که مخالف تز اقای گولن هست که مذهبی به ظاهر روشنفکر ومدرن است-  وارتش ادعا کرد جمیع اندیشه هارا ازاد خواهد گذاشت که به خوبی مشخص است- یک دروغ اشکاری است وفقط برای جلب افراد بوده است-تورمنتی که سرانجام از کم رنگ شدن سکولاریسم مورد دلخواه غرب جلوگیری کنند- ودرواقع جنگ مذهبی مدرن باجنگ مذهبی مرتجع وشکست خورده را بوجود اورند- ماند سید باب- بهاالله اقاخان محلاتی وغیره کوبیدن پارلمان وکشتن پلیس که بیشاز همه سازمانهای امنیتی پاکسازی شده است وبودن پلیس هم کودتچیان با اسلحه سبک هم نابود میشوند بخوبی مشخص است چشم بسته به یک دکترین کودتائی معتقد شده اند؟؟ واز ان طرف عدهای سرباز وافسر کودتاچی درحالیکه دست دردستهم داغرند وشعار میدهند ومیخندند توسط چند پلیس به باز داشتگاه میرونند که بهنظر میرسد قلابی هستند تعطیل پایگاه انجلیک یعنی دست غرب درکار بوده است- که افسرانی که باناتو همکاری میکردند در طرح بودند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جنای اقای مهران مدیری سلام الله علیه – این عرفان ها به شما می اید ویا نمی اید-صبح ساعت شش دم حوزه بارگاه حضرت معصومه سلام الله علیها برای یک درس حوزه ای باشید بنیم دنیا دست کی است-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-  ایا مغز مادی حرکات مارا تنظیم میکند؟؟ یک بحث عقلانی را دراین باره دنبال کنیم-  از اینکه مغز مادی یک نوع کنترول – میکانیکی – شبه الکترییکی  با توسط اعصاب وغدد دارد- جای بحث نیست- که  بهترین نمونه ان گپاهان هستند- اما اروزه فرض میشود که پشت سر اطلاعا ت راجمع اوری میکند وبه جلوی سر میفرستند درجلوی سر تجزیه وتحلیل میشود وقواعد حل مسئله دارد وانرا حل میکند وتصمیم گیری میکند- فرض کنید سوزنی به بازو برخورد کند-  ومغز دستور عقب کشیدن بازو راداد- به اصطلاح  دیفالت است یعنی الگوی ثابت مغز و.اعصاب است- حال فرد میتواند باتمرین سوزن که به دست خورد- هیچگونه عکس العملی نشان ندهد!!یعنی به خلاف دیفالت کار کرده است وفرض کنیم مرکز دیفالت وسط مغز است  برهمین اساس بخش مغر درجلوی پیشانی تصمیم گرفته است- که دیفالت را تغیر دهد حال این سئوال حضرت  علامه الدهر محمدحسین  طاطبائی رحمت الله علیه  با الهام از ایشان جلوی مغز هیگونه شناختی از عقب مغر وبخش دیفالت ندارد دراین  حالت جلوی مغز باید یا ازرسیدن اطلاعات به بخش دیفالت جلو گیری کند ویا بخش دیفالت را تعطیل کند- هیچگونه اطلاعات که دیتا ویا اطلاعات مورد خاص کجا هستند نمیداند واز بخش دیفالت هم اطلاعاتی ندارد- دوم اعصاباماند سیم های الکتریکی در نظر بگیرید- یک جریان شبه الکتریکی درسیم ها درجریان این سیم مانند سیم های الکتریکی باید یک طرف اگر دو سیم که جریان دوطرف را ایجاد میکند باهم برخورد کند  درنتجه جرقه میزند واطلاعات پا ک میشود وسیم خراب میشود درحالیکه درمغز جریان های اعصاب یکطرفه است- مرضی  است بنام زونا اگر در سیم عصبی بهم برخورد کند این مرض میشود که سرانجام باعث مرگ وفلج شدن میشود ومیابیست یک سیم را قطع کرد در این امر باید سیمه یا دوتائی باشد ویا دوطرفه باشد- هیچکدام نیست- پس نتیجه میگریم که کار روح است


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0