سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-اسرائیل اعلام کرده است اولا سه بار درمرکز نطنز خرابکاری کرده است که پیشرفت اتمی به عقب انداخته است-وسی هزار نرم افزار ویک میلیون ودویست هزار برگ تحقیقاتی را بدست اورده است- اول این عدد ما مراکز اتمی شوروی سابق است ایران بسیارنازل تر اینحرف ها است وخواسته کنایه وگوشه به روسیه بزند وسرانجام به روسیه رفت شایدامتیازیاتی گرفت وساکت شد-درجنگ موشکی ما با اسرائیل- روسیه پایگاه های تخصصی اسرائیل درپشت جولان فاش کرد بانام انه مثلا مرکز جاوسی وضد جاسوسی ومرکز ردیابی راداری وغیره که هدف واقع شدند—که هیجده تا بودند-یک نبرد مهم در امر جاسوسی ایده لوژیکی –درجهان مطرح است درفرانسه انهائی که مایل هستند که کمونیست نوع روسی درفرانسه پیاده شود اطلاعات مهم رابه روسیه میدهند تا سرمایه داری درفرانسه شکست بخورد—اسرئیل برای انکه بحران خاور میانه بقول خوداش مهار کرده وزمم امور دراختیار گرفته است- مجبور است که جریاناتی رادرست کند-ما واردیک جنگ ایدولوژیکی شده ایم- ومسلم است دراین چنگ ضرباتی خوا هیم خورد- از این جهت مهم است که مارااز ساده لوحی وخوش-باوری وبعضی ضعف های پنهان بیدار میکند که به این نحو کار افت پتانسیل روانی میگویند- وباعث تجربه بهتری میشوند وبه اصطلاح ابدیده تر میشوند وارزشمندتر میشوند –شیعه بخاطر همین ضربات – درکل پیشرفت بهتری داشت- دیک مرکز تحقیقاتی مجازی – میزان تحقیقات دراعراب ومسلمانان بیشتراز تحقیقات در باره کشور چین است- نمی خواهم اثبات کن که دراخر الزمان شی ای- که درخلیج فارس افتاده میشود ودریا مانند اب دیگ میجوشد وبخاران باران سازی عظیمی دارد کار ایران است که یک بمب از انوع اتمی پرتاپ میکند- باید برای مشکلات راه حل واقعی پیدا کرد واز راه حل های احمقانه دست برداشت-انشااالله

 


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اقایان با وجود انکه ادعای سکولار محض میکنند- طفدار حضرت کوروش هستند؟؟ که شبه بسیارقوی حضرت ذوالقرنین رحمت الله علیه دارد حقیقتا درتاریخ هیجکس به ادازه جناب کوروش شبه قوی به حضرت ذوالقرنین رحمت الله علیه-ندارد- ایامنشور حقوق بشر حضرت کوروش – بامقایسه بامنشور حقوق بشر حضرت امام حسین علیه مقایسه شود کدام امروزی تر است تاریخ گذشته شناخت اش مهم است- اما درگذشته منجمد شدن انهم دربعد غیرالهی بنظر نمیرسد که منطقی باشد- وسعی کردن که شاهنشاهی گذشته تطهیر کردن نشانه ضعف مفرط فکری است حتی دربعد اسلامی افراد بسیارنادر هستند حضرت علی علیه اسلام فرموده است که درتاریخ گذشته حاکمین عادل وظالم بود ه اند- عادل با حیکم فرق میکند نه فرمودند که دینداروعالم هم بودند- جنابی فرموده است-که حضرت امام قائد دین وعقل- بشری- رحمت الله علیه دشمنی عظیمی با بخش حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران داشتند که فرمودند وظیفه ما است انرامتحول کنیم ودلیل انرا من نمی دانم- دلیل اش بسیار مشخص است عجیب است که شما نمیدانید وازطرفی حق دارید که غرب را نمی شناسید- که حقوق به چه وضع مسخره تبدیل شده است- قران میفرماید اگر کسی به سمت معنویتنرفت ولو کاراش بسیاراسان باشد گرفتگی روحی دارد که اور بیچاره میکند وهیچ تفریحی او را نجات نمیدهد- شخصا درغرب خودمن انراتجربه کردم- درغرب هرمشکلی برای کسی رخ میدهد ازقانون میخواهد انرا مجازات کن باتمام تفریحات که درلندن وجود دارد جوانان لباس های زیبدار خانم که درعقب بود یکدفعه زیب را می کشیدند یک دفعه دم هاید پارک جلوی چشم من دوباش چنین کردند مردم نه هانی ونه مانی حتی سریال امرکائی که در رژیم گذشته نشان میدادند این هم تیکه کلام بود- دختر خانه بوی فرند رفته بود یعنی دوست پس به اوگف لخت شو قبول نکرد کت خودرا که میخواست به چوب رختی زبند- زیب لباس را کشید حالا مردم شکایت میکند بحث درگیر میشودکه چه مجازاتی رادرنظر بگیرنند مداوم بحث است روانشناسی وروانپزشک مداوم جریمه را بالابرند- ظریفی نوشته است در پیاده رو درغرب هرکس ی کیهمیخواهد به ایستذ سمت راست می ایستد واگر سمت چپ به ایستد میتوان اورا جریمه کرد وایرانیان هردوسمت می ایستند نمونه زیاداست ودرنتیجه لباسی که از پشت زیب دارد دیگر تولیدنشد- معنویت وخداترسی وعشق به خداوند منان نباشدیک میلیون قانون هم بدرد نمیخورد-امیداست کمی تفکر پیدا شود تا مسائل بخوبی حل شود انشاالله


ارسال شده در توسط علی

 

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- خبر از سایت ماکرو سافت نیوز-شهردارسئول- اقای پارک - -سوون- مرده یافت شد که بعداز یک روز یکی منشی ایشان پرونده ازار جنسی ایشان که برعلیه ایشان ادعا کرده بود مطرح کرد- این امر نشان میدهد برای مسائل جنسی جهان باید فکری جدید کند- در شرایطی که بقول یک ظریفی- اتش وپنبه کنارهم هستند—دختر ایشان در روز پنجشنبه ساعتها پس از ترک خانه مفقود شدن ایشان گزارش داد- دختر ایشان به پلیس گفت – اقای پارک قبلاز انکه خانه درصبح راترک کندیک پیام-خوشبختی برای ایشان ارسال کرده بود- مطابف خبر اسوشیتد پرس – براساس خبرگذاری محلی اقای پارک –ون-سوون-شهردار پایتخت کره جنوبی-مرده پیدا شده است- دختر ایشان به پلیس گفته بود-ساعات ها نمیتوانست تلفن پدراش بگیرد- میاق رخبر اسوشیتدپرس – درحدود-700 پلیس-سه پهباد- وچهار سگ پلس جستجو شدند- که منبع پلیس گفته است- انها جستجو رابرای پیدا کردن اقای پارک درنزدیکی تپه کوچک- درمحله سانگ باک- که اخرین رد یابی سیگنال موبایل ایشان بدست امده بود خبر گذاری اسوشیتد پرس –یانهاپ نیوز اجنسی خبرگذاری کره جنوبی در عنوانی بنام اخبار مهم غیرجمعی-روز جمعه صبح گزارش داد- که پارک مرده پیدا شده است-مطلب – هیچگونه جزیاتی درباره کشف اونداده است وان مطلب را نسبت به خبر پلیس بیان کرده است خبرگذاری مستقل گزارش کرده است- اژانس خبرگذاری پلیس بزرگ شهر سئول- جسد اورا در کوه باگ اک در شمال سئول بدست اورده است- بیان کرد- اقای شهردار که درسال 2011 انتخاب شد وکار خودرادرباره طرح در روز پنجشنبه ملغی کرده بود- وخانه را باکلاه سیاه وکوله پشتی-ترک کرده بود- مطابق خبر گذاری رویترز- این ناپدید شدن یک روز بعد از انکه یکی از منشیان ایشان یک داد خواست رسمی-وشکایت همراه باپرونده پلیس که شکایتی درباره ازارجنسی که به تاریخ- 2017کرده بود-که درتلویزیون دولتی سئول-اس-بی-اس وخبرگذاری بی بی سی گزارش شده بود- تمام برنامه های خودرادرزوز پنجشنبه ملغی کرده بود-منجمله ملاقات-دفتر ریاست جمهوری- در سالن ستی هال سئول را—مدت زیادی یک فعال شهروندی وحقوق بشربوددرسال2011 انتخاب شدکه برای سومینبار وبرای اخرین بار درماه جون سال گذشته بودایشان از طرف ریس حزب لیبرال دمکراتیک- اقای- مون جئی اقای پارک درنظر گرفته شده-بود- بعنوان کاندید بالقوه ریاست جمهوری با امید-برای حزب لیبرال درانتخابات2022 باشد

 


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم نظریات شخصی است- در موبایل کانالی است که تفسیر ایه به ایه میکند- البته همه نوع مطالب است حسن این کانال مطالبی دست چین میکند از منابع مختلف که ازهمه علوم اسلامی استفاده شده است-بسیارجالب است ایات اص واحادیث خاص وتفاسیر عقلانی وغیره دریک مقاله تخصصی گردهم امدند- یک بحثی درباره دعا داردکه از سایت- پاسخگو- ایران ایران گرفته است انسان- حلات مختلف دارد-گاهی بهشتی است-گاهی غافل است وگاهی جهنمی است- وگاهی عاقل است وگاهی گیچ است وگاهی احمق است که تصور میکند که عاقل است- و وگاهی جاهل است منبع معرفت رانمیشناسد-لذا باشکست ها ربرو شد کم کم نا ا مید میشود-که قبلا وبسیار امید واربود-وگاهی کدام منبع درست است اشتباه میکند- ودر رابطه باخداوندمنان هم گیچ میشود- که حتی نه تنها شیطان بلکه بعضی انبیا علیهم اسلام الله الاجمعین دچار مسئله میشودند- ازجمله شناخت ها شناخت خود ودیگران است وچه باید بکند- وچه نباید بکند- فرشتگان درک انها مطلق است ولی برای انسان شرطی است نسبی است- درهرکاری معرفت وشناخت خاص دارد وشرایط دارد- حیات انسان شرط نداشته است- ول یزندگانی ومرگ شرط دارد-اخرت شرط دارد- یک شخصیت سازی معنوی وایمانی شرط اول استرابطه انسان با خداوندمنان از طریق رب یا ربنا ربوبیت است همان شخصیت سازی که مقدمه مابقیه مسائل است پرورش دادن وتعالی بخشیدن ربانی باید شود وتقزب اصل است-متاسفانه تربیت های غیر بسیارنزدیک انسان است وشرایط سهل واسان دارد وزرق وبرق دارد وادعای حل همه مسائل بشری را میکند- فرض کنیم خداوندمنان ویترینی عادت کند وحل مسائل ازغیر الهی باشد همان بت عصر جاهلیت میود کم کم تمایل به ان جهت خواهدبود—اینجااست که دعا مخ عبادت میشود- درتربیت خود دعا باید مخفی وباا اه وناله وتضرع باشد ولی در دعای برای جامعه باید اشکار باشد- واز نقاط ضعف وگناه شروع کند وانهم با اصرار وراه درمانهم از خداوندمنان بخواهد-نمونه جالب ان دعای کمیل است ادعیه دراین مورد فراوان است اناخلاقی که خداوندمنان رزق انسان میکند هرچند کم باشد کافی وشافی وحلال وسازنده است وبرکت دارد کهموچب حیرت فرد دیگران میشود ولی ماغیره همراه باحلال وحرام است به عربستان توجه کنید-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-برادران- وهابی – متاسفانه- ان قدرت استقالا عقلانی باوجود انکه ادعا میکنند ندارند وفکر میکنند اخرین دین بهترین دین خواهد بود وقدرت مبارزه عقلای راندارند- گرچه مطلب بسیارروشن است- اولا قانون این است که درمسائل متشابه اگرنتوانند مسئله را حل کنند بایداز معصوم علیه السلام سئوال کند ولذا یکی دلیل وجود معصوم برای همین مورد است-یکی از مسائل اراده تکوینی است یعنی قدرت تصرف درماده هستی این جهانی – اقایان به اذن الله را درک نمیکند- فکر میکنند خداوندمنان تائتر بازی میکند- مورچه ای تشخیص دادکه اینسپاه سپاه حضرت سلیمان است علیه السلام است ازکجا تشخصی داد مگر درکاخ بوده است اسم حضرت سلیمان علیه السلام شنیده است علم غیب دارد نهانکه خداوند از زبان مورچه صحبت کرده است- مشهور است که منشوری که بین پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلام وابوجهل لعین بسته شد که تازمانی که این منشور-پابرجا است مومنین حق ورود به مکه ندارند پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم روزی دستوردادند ازشعب حضرت ابی طالب رحمت الله بهخانه خودبروید ابوجهل به پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم گفت شماقانون را ندیده گرفتید ولی من دستور مجازاتی نمیدهم- ان عظمت رحمتالله علیه واله والسلم فرمودند من قانون نقض نکردم موریانه امده است وان منشور خورده است اول مورانه دروز روشن نمیتواند درافتاب باشد زیرا زود میمیرد درسنگی سنگ دیوار خورده است که رگز موریانه سنگ نمیخورد و وارد اب شده است کهدرتشت بوده استواب دشمن موریانه است تشت را سوراخ کرده است به کاسه رسیده است-وکاسه راسوراخ کرده است ومنشوررا خورده است جر کلمه بسم الله تعالی ایا خداوندمنان چنی کرده است وچند موریانه هم انجا گذاشته است ویاواقعاموریانه چنین کرده است اگرموریانه چنین کرده است یعنی تصرف درماده است همان تکوین است عصای حضرتموسی علیه السلام اینقدرتی که هم اژده ها شود وهم رودخانه دوقسمت کند نهانکه داوندمنان کرذده است این عصا یک نمادوسمبول است- ارگر چنینبود نیازی به عصانبود حصرت موسی علیه السلام دعا میکردند ونقش الهی بخوبی روشن میشد حصرت اسامعیل علیه السلام درحالیکه نوزاد شیرخوربودپایه خود بهزمین زد از فرط تشنگی شانزده متریک کانال کند اگرخداوند میخواست نیاز به پا زدن نبود-ونمونه زیاداست حال انبیا ومعصومین مقامی عظیمتردارند وحکمت را میشناسند علم اولین اخرین دارند- جناب اقای اعمر فرمودند کهمن از پایمبر اکرم صلواته اللهعلیه اله والسلم شنیدم- حضرت علی علیه السلام قسیم جنته ونار است- یعنی هرفرد رامیداند درجه بهشتی اش چقدر است ودرجه جهنمی اش چقدر است وانها بهسمتمنزلی کهبرای خود تهیه کردهاند روانه میکند اینمطلب مالزمان قیامت نیست دردنیاهم-صدق میکند- علم اش رادارد-فرشتگان بهخدمت حضرت ابراهیم صلواته الله علیه واله السلم رسیدندگفغتند مابهتراز شماافرادرا میشناسیم یعنی صاحب علم الهی بودندوجریان برای حضرت ابراهیم علیه السلام تعریف کردند باقدرت شان ان شهرا تا اسمان اول بالابردند کسیب نفمید وبرعکس کردند کسی نفهمید محکم بزمین زدند لذا خاک زیررو شد علامتی است برای شناخت خداوندمنان به حضرت جبرائیل علیهالسلام میفرمایدشدیدالقوی نهانکه خداعمل میکندواقعا صاحب قدرت زیادی است حالا بعضی افراد این قدرت برای معصومین قبول ندارند خود دانند-معلوم میشود امام از تجهیزاتی کهنیاز داردیکی همین تصرف در جهان مادی وروح است— بالاترین قدرت درک وحی وبیان ان است- همچنان که حضرت سلیمان رحمتالله علیه تصرف درجن را انجام داد-تخت بلیقس اورده شود کف کاخ اب نما مانند شودوغیره- ودرکهدوجلدکتاب میفروختندکه یکدانشمندمصری از معجزات مسلم مکه نوشته است ویکی هم تز معجزات مدینه نوشته است وصاحب کتابخانه بهمن گفت بعضی افرادان هنوز زنده هستند من ادرس میدهم وبرو باانهاصحبت کنم حضرات معصومین علیهم السلام اجمعینهم معجزات کم نداشتند شب اربعین من ا افرادی د دربین الحرمین بودیمگویا یک سری جوانانی حال انهاکوربودند یا یک از انها-کوربود اعلام کردند که انها یک سرود دست مجعی میخواند مانند پیش اهنگان- چنی قبل سردر یک درب امام حسین درحالتعمیربود فروریخت چندنفر کشته شدند یک دفعه همه شد همه ترسیدند گفتند یکقسمت فروریخته استگروهی یک مطلب نمیداستندبزور خودرا کنار کشیدندکه فرار کنند ومن گفتم لطف امامحسین علی السلام من انجا نباشم مدتی گذشت یکی پشت بلندگو رفت فرمودندمردم ارام باشند کسی فرار کند یکی از خوانندگان این جمه بینا شده است ومداوم میگوید پدرمن کیست-درحال گریه کردن ایشان گفتند ان نوجوانان راسکتکنیدوبداخلحرم بیاید وبخه پدراش گفتند به داخل بیایدواطاق فلان وبرنامه ازنو اجراشود- واین امر باعث توجه به امام میشود- مقام امام موردنیاز واقع میشود-ودرنتجه دینهم بهره میبرد بری چهمنظوری بهسمت حکم جور میرفتند برای انکه مشکلات خودرا حل کند- بنی عباس دشمنان بنی هاشم بودند بخصوص درزمان متوکل عباسی لعین ترین فرد عباسی هم بود- این لعین کهنوز دلیل ان زیادمشخص نیست وتنوع زیادیمطرح شده است-که گاهی بیهوش میشده است بعضی بهمشروب وبعضی به گوشت خوردن زیاد وغیره گفتن ومادراش اورا از بنی هاشم ترساندهبود که قدرت زیادی ددارند-چه دردنیا وچه دراخرت-ومادر ایشان کیسه زر که مخصوص دربارهبرای امام معصوم علیه فرستاد وطلب شفا کرد وامام اورا شفاداد روزی خبر چنین گفتند امام علیه السلام شمشیرهای زیاد خریداری کرده است ومیخواهد قیام راه بی اندازد وافرادزیادی درخانه پنهان هستند ریختند وان کیسه خاص درباری به کاخ اوردند-ایشانجویا شدوفهمید مادراش چنین کرده است وعلت پرسید گفت دکترها گفته بودندکاری از دست ما برنمیاید-ومتوکل بنصایح ما اهمیت نمیدهد این اممام معصوم علیه السلا م بود توراخوب کردامام بالباس استراحت درحال تجهد بزور از دیوار پشت به کاخ اوردند که اگر چنین باشد ایشانرا گردن بزنند وحال میخواست برای حفظ خوداش مدتی درسیاه چاله نگه دارد ولی دستورازادی ایشان راصادر کرد امید است کمی دقت داشته باشید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم--نظریات شخصی است- عده ای که خودرا متخصص درهمه ابعاد میدانند ویک میکروفن مفت ومجانی گیر اوردند –که ایران اخر خط است-ازامام سجاد علیه السلام روایت شده است که شیعه همیشه ماغنند شتر مریض که گردن اش کج است وگاهی فرمودند گردن اش در روی زیمن میگذارد ویا ونزدیک به زمین است   گویا شترهای مریض گردن خودرا دروری خاک میگذاشتند ویا نزدیک به خاک ولی جان بدر میبرد وغولها زمانی که اجل انها رسیده اند درقران میفرمیاد مانند درخت حنظل ریشه اش دربیابان عمقی دارد باران خاک را میشورد وریشه بیرون میاید وکم کم خشک میشود ویک طوفان درخت حنظل را از زمین کنده میشودوهمراه باد میرود- این سرنوشت مختوم ومحتوم طاغوتیان است-در تاریخ گشته نمونه فراوان دارد ودراینده نمونه فراوان خواهد داشت- این ایه یکسنت جاودانه الهی را بیان میکند واتفاقا بهترین تبلیغ برای خداوندمنان است—بحث ایمان ونادانی به جای خود محفوظ است-وبحث عدالت وظلم یک بحث جهانی است که همه افرادرا دربر میگیرد-در گذشته یکجناب روحانی از منبر پایدن امد واخرین واعظ بود وجای شیرنی اوردند-من ازایشان سئوال کردم- نظر شما درباره استعمار امریکا چیست—ایشان فرمودند امریکا یک حسن دارد- برای ملت خوداش خوب عمل میکند واین امرباعث میشود-که شاه هم مقداری رعایت کند بحثی کردن متوجه شدم که حرف عمیقی میزند چرا امامحسن علیه وامام حسین علیه السلام درزمان معاویه علیه العنت اقدام انقلابی نکردند زیاد ایشان سجاده اب مکشید وخودرا مذهبی جلوه میداد ودرنتجه مذهب رواج داشت ولو بدعتها هم بودند ولی به اسم اسلام ناب مطرح میشدند- اقای عباس پهلوان فرمودند تنها زمانی مااز سیاست صحبت نمیکردیم-جریان فوتبال بود-درست است زیرا همه چیز وابسته به شاه بود ومابقیه بادمجاندور قاب چین وهمه ایممطلب را میدانستند ازجناب اقای علم دربحث های سیاسی تمجید کرده است شعاردادن که مالیات ندارد مسئله عمل است بله مسائل ساده را حل میکردند وجائی که حساس خطر میکردند اقدام میکردند ولی دردراز مدت نمیتواستند همان نظم قبلی را حفظ کند ونظم انها فقط به نفت وابسته بود زمانی نفت درپیچ وخم سیاست گیر کرد- طوفان شروع شد- یک استاد فیزیک در دانشگاه سابق شیراز فرمودند چقدر شماها- سیاسی شدید؟؟ من درامریکا ازپرفسور خودم من پرسیدم شما چه میزان سیاسی هستید-فرمودند دروز ده دقیقه من تیتر روزنامه ده دقیقه نگاه میکنم که درجریان باشم ومن گفتم ایا این اندازه کافی است- ایشان گفتند که سیاست علم پیچیده ای است ومن که تخصص ندارم ولی جون امریکا کشور ازادی است متخصصین سیاسی اگر اشکالی درامر باشد مطرح میکنند-من تمام مدت درباره فیزیک فکر میکنم وتحقیق میکنم زیرا بین دانشگا ه های امریا رقابت است وبین امریکا واورپا وشوروی هم رقابت سختی است- امروزه امریکا بعمرتب بیشتراز ما سیاسی شده ست درسی ان ان یک کارشناس ورزشی فرمودند حباب وارد ورزش شده است –ادهمعچیز حباب وارد شده است گوشت خوک فقط چهاده درصد خریداردارد ومابقه میکشتد عدهای از انجمن های خیریه رفتند باقیمن ارزان خریدند وهمیچنین مابقه مواد کشاورزی مجانی به افرادغذا بدهند یک صندوق کمک دواطلب درست کردند البته امریکائی تا یک سال هم میتواند دوام بیاورندو لی از ترس کمترین هزینه را میکنندکشوری که باید 75% خرید داخلی داشته باشد چهل میلیون بی کاردارد بادرنظر گرفتننیمدرص خانواده درحدود شصت میلیون نفر از چرخه خرید خارج میشوند یکعد دی دارد که من ان عدد رافاموش کردم تصور کنید هر ششهزار دفعه یک دلار دست به دست شود به اندازه یک سوم یعنی سی وپنج سنت دلار تهیه میشود-یعنی ثروت ایجاد میکند-در زما بسیار طولانی درگذشته امریکا چهل میلیون محقق درگیر داشت- با وجود ان دردنیا درکشورهای مختلف پیشرفت های قابل قبولی بوجود امد- امروزه اوضاع بشدت تغیر کرده است بایدتعداد محققین به مراتب زیادتر باشدندوتعداد دانشمندن جهانی به نسبت گذشته به امریکا نمیروند اخیرا الان کردند فقط یک میلیون دانشجوی خارجی دارند- درحدود هزار دلار درماه فرض کنیم هزینه میکنند تازه اگر پول از کشورخود بیاورند-چون اخیرا از انلاین درس داده واهد شد دیگر کسی خارجی پول دانشگاه نخواهد داد- اقایق ترامپ فرموده است دانشجویان خارجی بایدبه کشور خودبرونند وزمانی دانشگا باز شد باز گردند- عدهای خواستند برونند ولی پاسپورت انها گرفتن-وامروز دانشگاه هاروارد -وام ای-تی گفتند چنیان اینامر ادامه پیدا کند ما اقای ترامپ به دادگاه میکشانیم—وامروز اقای ترامپ فرمودند مدارس اگر باز نشود ضربه سیاسی – واقتصادی خواهیم خورد - خانم نیس کتابی نوشته است چون مجریان گفتمان درتلویزیون- بهانه میگویند تاک شو- نمایش صحبت- قانون این است فردمجری دریچه های جدیدی باز کند- افق گسترد ه ای ظاهر کند این اقای ترامپ قبلا تاک شو بوده است تمام افق های جدید ودریچه های جدید مانند محمدرضا شاه دروغی بیش نیست کلا فریب است-کم کم امریکا ازجهانی فکر کردنباز میماند وبه لاک دورنی باز میگیرددوجهان همچنان در غلیان به سمت کمال رفتن ولو از راه حل های غلط تجربهخواهد کردتا اماده درک حقیق ز طریق معصوم علی


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است به بهانه مقاله بخشی از کتاب مثلا خاطرات جناب اقای عباس پهلوان- درفردوسی امروز چاپ امریکا- ایشان شخصیت خاصی اشت ویک قلم سحر انگیز که البته خیلی ها داشتند در ابعاد مختلف و واز سن هیچده سالگی در چند دین مجله ایران مقاله های اجتماعی – سیاسی   مینوشتند-چیزی عجیب برای جهان سوم نیست-من ازدوشخصیت یکی دکتر رضویه رحمت الله علیه ودیگری دکتر مرحوم محمدی پرسیدیم یک کتاب درباره فلسفه اموزش وپرورش درباره ایران بنویسید دکتر رضویه فرمودند عقل من قد نمیدهد اینکار شما شاگردان است ودکتر محمدی فرمودند برای من زود است ومن نمیتوانم بازاری بنویسسم-حال این اقای پهلوان خوب است-عموی من چون پدراش در ترکمنستان مقیم بوده است ونزد انگلیسی ها- ودربانکه دوره بانگداری خوانده بوده است ودراوائل کمونسیتی ان بانک تعطیل شد وبرچسب جاسوس به افراد زدند که تحت نظر باشند ایشان از فرصت استفاده کرد به ایران پناهنده شد ودربانک مرکزی کار پیدا کرد وبزبان انگلیسی مسلط بود عموی من هم بزبان انگلیسی مسلط بودورزشکار بود-درنیروی هوائی انتخاب شد به انگلستان رفت-درانجا درشته قهرمانی هوائی نفر اول شد ایشان یک دفعه گیربکوس از تنه جدا شد از زمین گفتند هواپیمارارهاکند وایشان فرمودن به راحتی من انرا سالم مینشانم وهمین کار کرد ودویست تومان جایزه گرفت-ایشان که درانگلستان بود متوجه شد خلبان انگلیسی سندیکا دارند ودرتجارت شرکت میکنند وملیونر میشوند وبه ایشان هم راه تجارت را یاددادند وهمین طورهم شدایشان بخلان ها گفت سهم هم به من بدهید شمار ا ملیونر میکنم- ایشان وسط بیاباندرراه فرودگا ه قد قفس مرغ درست کرد که انجا انبارهای مختلف بود بعضی ازانها شاه گفته بود سهم شیر شش درصد بایدبه من بدهید چون ایشان باوام دولتی کارخانه مبلمان سازی از سوئد اورده بود صرف نکرد وکارخانه رامدتی تعطیل کرد وسپس صندوق میوه درست میکرد وان همرا تعطیل کرد ایشان نصف ان انبار اجاره کرد وگفت بگودیداین کالاها مال من است از سنجاق گرفته سوزن ودستمال کوچک و دستمال کاغذی لامپ پیریز و اچار به تعدادی زیادی بچه کار دراطراف بازار وسینما وخیابان اص قرار داد که با پنچاه تا شروعکردتامقاطعه کاری برق وتاسیاست و ساختمان بزرک سیلو نمایشگاهی وچون دزدی نکرد وکمتریت قیمت انجام داد همیشه جایزه گرفت وبروسعت خوداش افزودت- اما نکته بانک مرکزی بدنبال کارشناس بود-کسی نبود یک امریکائی به ایران امد درمورد مساول بازرگانی – وتوسعه و تشویق برای سرمایه گذاری ایشان ششماه پیش ایشان درس خواند ودرکنکور بانک مرکزی نفر اول شد وهمین سمترا پیدا کرد- مقلات    دراین زمینه برای بانک مرکزیودیگر جاها ترجمه میکردوبه همین علت از نیروی هوائی اخراج شد-خانم ایشان خانم بدری اعتصام الملک است خاله پروین اعتصامی – ایششان درفرانسه متولد شده بودند وانجا پرستاری تا فوق لیسانس در انستیتو پاستور پاریس گرفته بودند ودرایران درانستیتو پاستور شغل بدست اوردن از دبیرخانه مدیریت وغیره چندین شغل داشتند انستیتور پاستور اعلام کرد-تعدای مترج زبردست میخوایهم که تب های پزشگی از زبانهای کشورهای پیشروی پزشگی ترجمه کنند- درکل ایران فقط هیجیده نفرشایسته بودن از جمله ایشان- ایشان دران جلسه سخنرانی کرد این روش به جائی نمیرسد-تنها روش این است که دانشجیوان سطح بالای پزشکی با اقایان وخانم هامشترکا کار کند تا به نتجه برسد وهمین امر تائید شد وخانماعتصامی با ایشان وتعدادی دانشجو شروع شدکه هم از فرانسه وهم از انگلیسی کتب ترجمه شود وایشان باان خانم ازدواج کرد-یک اقای انگلیسی دکتر ای زبان فارسی از دانشگاه لندن به نزد پدر من امد وپدرمن بادانشگاه لندن قرارداد داشت ایشان قراربود برروی دیباچه جناب سعدی رحمت الله دکتری بگیردروزانه چنید ساعت با پدر من کار میکرد وروزی باهم به هتل پارک رفتیم ایشان بهمن گفت برای اینکار دوسه زبان دیگر من یادگرفتم از جمله روسی پدرمن از ایشان پرسید بنظر شما ایا جناب سعدی اگزیستانسیالیسم مذهبی است ایشان فرمودند من درباره اگزیستانسالیسیم مطالع زیادارم ولی بفکرمن هنوز نرسیده است روی ان کار میکنم- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99