سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- احادیث رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم –در حقیقت لقمان پیامبر نبود-"لیکن بنده ای بود- مصمم- اندیشه مند وباحسن ظن-(به خدا-)- خود را دوست می – داشت -پس خداوند نیز اورا دوست داشت- وحکمت را براو ضمانت کرد-(عطا کرد)- اگر میتوانید- هر روز نوروز کنید- یعنی در راه خداوند به یکدیگر هدیه دهید- وبا یک دیگر پیوند داشته باشید—در وضو اسراف است- درهر چیز ی اسراف وجود دارد- برای وضو یک مد":750 گرم": وبذای یک غسل- یک صاع":3کیلو": اب بس است- پس از من گروهی می یاند که این مقدار را کافی نمیدانند- انها برخلاف سنت من هستند—به زودی در این امت گروهی پدید خواهند امد- که در استفاه از پاک کننده ها زیاده روی روی میکنند—نگاه کردن به سه چیز عبادت است- به صورت پدر ومادر- -به قران- وبه دریا—خداوند پاک است وپاکی را دوست دوست دارد- پاکیزه است  وپاکیزگی را دوست دارد—هرکس کم بخورد –بدنش سالم میماند- وصفای دل می یابد وهرکس ذپرخوری کند بدنش بیمار وقلبش سخت می گردد—لباس سفید برتن کنید که از بهترین جامعه  های شما است—خاکروبه را شب درخانه نگذارید وانرا در روز از خانه خارج کنید—برشما باد  به زیبائی خط که از کلید های روزی است—خط زیبا حق را بیشتر اشکار می کند—برخی از شعر ها حکمت است—از حضرت اش صلواته الله علیه واله والسلم –سئوال شد-":در باره شاعران چه می فرمایئد؟:"- حضرت اش صلواته الله علیه واله والسلم –فرمودند-:»مومن با شمشیر وزبانش جهاد می کند—پس باید جذاب وسحر انگیز بیان کرد که تاثیر بیشتری میگذارد—قران را باصدای خوش بخوانید که صدای زیبا بر زیبائی-فصاحتوجذابیت – قران را می افزاید یعنی اشکار میکند- چه نیک نغمه ای است –اواز خوش برای مسلمانان—از زیبا تریت زیبائی ها نغمه اواز خوش است—یک بار پیکار در راخدا- نزد من محبوب تر از به جای اوردن چهل حج است—رزمندگان در راه خدا راهبران اهل بهشت اند—خداوندمنان جل جلاله الشریف اکبر- با مجاهدان بر فرشتگان می بالد-نزدیک ترین مردم به مقام نبوت اهل- اهل جهاد ودانش اند-جهادی براساس دانش الهی-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-رمضان در منابع خارجی باکمی تغیرات-رمضان باحقایق ایمان مارا نزدیکتر میکند- رمضان- اوه- چقدر گرانسنگ  با ارزش است-فرصتی است که تمام ارزشها  وخوبی یک جا جمع شوند- هم شیطان  در زنجیر است وهم نفس اماره به کنترول در می اید- شبهای بیداری وتهجد وراز ونیاز—عبادت خاصانه میشود ونزدیک به حقیقت اش میشود- هر دعائی دراین روزوشبها قبول میشود-پادش ها دوچندان میشود سحری طعم ملکوتی دارد- در زمان افطار  خشمی وجود ندارد- دعاکنید که گناهان گذشته پاکشود که بهترین وقت دعا است فرصتی برای قران خواندن –فرصتی برای اجرای سنت های گوناگون است- بهترین موقع برای وعظ برای دین است-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-0باب پنجم مفاتیح جنان-بخشی ا ز زیارت امام موسی بن جعفر سلام الله علیه-سلام برتو ای مولای من-ای حضرت موسی بن جعفر ورحمته الله علیه-وبرکاته – من شهادت میدهم شما محققا امام هدایت کننده امت هستید  - و –ولی مرشد هستید- بدرستی معدن انچه از وحی به صورت قران وحدیث چه اشکار شده باشد وچه درحجاب باشد میباشید وصاحب تاویلات ان یعنی مفسر تمام ان وحی میباشید وحامل تورات وانجیل به همین سبک میباشید- عالم اعادل وصادق عامل- ای مولی من- من از دشمنان دوری وبیزاری میجویم- وتقرب الهی بواسطه پذیرش ولایت شما از خداوندمنان میطلبم – سپاس خداوندمنان برشما وبر پدران شما –و- بر اجداد شما- و-فرزندان شما- وشیعیان –شما- ومحبین شما-مستدام باشد- وبرکل  هم چنین رحمت الهی وبرکات الهی برقرار باد-انشالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بحرانها- بخش سوم-من جریان به دوست کاشی خود گفتم- ایشان سخت ناراحت شد وفرمودند شما نفر سوم هستید- چرا ایشان باخودمنصحبت نمیکند تا جواب اش رابدهم – من ایشان را بخوبی میشناسم  ادم –چربی- است  ایشان بادونفر دیگر به ان سالن میرود وبگو بگو میشوددونفر دیگر از جناب مهندس دفاع میکنند سرانجام هم زد وخورد میشود-شورای مدیرت خوابگاه ها تشکیل میشود- والدین انهارا میخواهند که ا زطرف- ایشان مادرش ان می اید ازهردو مادر وپس وطرف مقابل تعهد گرفته میشود –که این ات  باشد—مناز ایشان سئوال کردن بااین روح کنجکاو- چرا شما درباره اسلام مطالعه نکردید- ایشان فرمودند پدر من مذهبی سلیم النفسی است مادرمن لیبرالسیم امریکائی است بعد جریان ماد ر ایشان درک کردم- که برادارش به امریکا میرود- ویک وزن ی علمی میشود- حلا جریان چه بوده –که خانماش فوت کرده یا طلاق گرفته یا امر دیگری مادرایشان به امریکا میرود وسرپرستی خوانوده را بعهده میگیرد ودرضمن دختراش که فرزنذاول بودنیز باخودمیبرد- این دختر خانم ژنی بوده است دریک رشته بسیار پیچیده که تصور میکنم اقتصادنفت بوده فوق لیسانس میگیرد- این خانم تحت تثایر برادرش بشدت لییرال ودمکرات وپس میشود- پس از مدتی که احتمالا وضع بردارش خوب میشود به تهران باز میگردد- ولی پس ازمدتی برادراش به سرطان پیشرفته دچار میشود که ازنوع بدون درد بوده است .تشخیص نداده بودند مانند سرطان حضرت امام راحل علیه السلام درجا میفتد درهمی ز مان دوست من دراطاق برادر کوچگ اش جزوه حرب توده پیدامیکند از ایشان سئوال میکند محض اطلاعات است ویا سمپات شدی  ایشان میفرماید سمپات شدم وایشان به بردراش اختار میکند ولوپدر چیزی نکند من با لگد توراازخانه بیرون میکنم وروزی زدوخورد سنگینی  رخ میدهد ومادراش دست ایشان را میگیرد وبه امریکا میرود ونزد برادرش میرود وانجا میماند وتامرگ بردار سال دهروز عید به ایران می  امده است- وخواهراش ساینتیست ودمکرات بوده است- پسرعموی پدری ازسران حزب توده تهران بوده است که مسئول مسائل اجتماعی  است حزب توده بود- ایشان گیچ میشود یک استاد زیست شناسی در دبیرستان البرز بوده است که ایشان ان فرد دارای مخ وباسوادترین استاد میدانسته است-نزد ایشان میرود- واز ایشان سئوال میکند- که به نظر بهترین ایدولوژی کدام است- ایشان درجواب میگوید- کمونیست- شاه-اخوند وسکولار سیاسی  غربی همه- اسبهای یک گاری هستند- اول دم از ازادی وعلمی کمیزنند ودمرات هستند وطرفدارخلق  بعدا زیراب انها- بجز اندکی میزنند مگر اعتراض عمومی شوئد تا ذکمی حق به مردم بدهند بهترین ایدولوزی- ساینس است وانهم ساینس امریکائی- ایشان سیانتیست میشود ونزد خواهراش جزوه ی قطوردرباره ساینس مینویسد وسپس در دربیرستان البرز زنگ تفریح شروع به سخنرانی میکند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- سیطره الهی-درباره سیطره الهی  جسته وکریخته بحثی شده است حضرت علامه ایت الله مرحوم جناب سید محمد حسین طباطبائی  رحمت الله علیه وحضرت استاد علامه ایت الله دکتر مرتضی مطهری رحمتالله مرحوم شهید دکتر ایت الله بهشتی رحمت  الله علیه قداری دیراین باره صحبت کردن-در غرب تحقیقاتی  ازجانب سکولارهادرمورد سیطره مذهب شروع شده است که یکدانشمند سکولار امرکادیدرباره سیطره الهی تحقیقات مفصلی درجهان انجام داد وبعدموحد شد وفهمید ریشه اش به خداوند منان بر میگردد قران یک مثال دارد که شخصیت های الهی دارای سیطره الهی هستندمثال ماورد که شیره دارای سیطره فیزیکی است در حالیکه جمع حیوانات بسیار زیاد هستندولی سیطره فیزیکی مانند شیر را ندارند- ولی خر سیطره ندارد درطول تاریخ برادران سنی درحالیکه وجه غالب واکثریت رادارند همیشه درمبارزه با شیعه بودن وبه مذاهب توجهای نداشتند علت انهم همین سیطره الهی است وبا انبیا اعظام رحمت الله علیهم اجمعین مثلا یهود درحالیکه طرفدران واقعی انان بسیار اندک بود سخت بانان مخالفت میکردند وانهارا یامیشکتند ویازندانی میکردند ویاتبعید میکردند به علت همین سیطره ی که دارندبعنوان مثال حضرت نوح علیه السلام در اخر زمان درجزیره هفتاد یار داشت ولی بشد باانها منحرفین مقابل میکردند وزمانی که فرمود من میخواهم کشتی بسازم واز این جزیره بروم خوشحال شدند گفتند ما کمک میکنیم که شما یک کشتی بسازی همه انهاراباخودت ببری- ارتش مصر بسیار قوی تراز ارتش مقاومت حزب الله درلبنان ولی اسرائیل از ارتش مقاومت میترسد اساس ان سیطره الهی  است- خانواده متاسفانه مطالعه نمیکنند وبخصوصدرمسائل دینی توجه ای کم دارند ان سیطره واقعی نمیتوانندایجاد کنند لذا نسل- بحران هویت دارد وبحران اسوه دارد کفرقران بخوبی میفرماید شیطنت دارد که مسخ میکند-جمود بوجود میاورد کاه  ای را کوه میکند وکوهای را کاه میکند- متا سفانه کتاب برای اولیا درسط انان بسیارکم داریم کتاب هابیشتر تخصصی است که باید بیشتر فرننگ سراها دراین زمینه پیشتاز شوند شخصا معتقد هستم سبک جناب اقای ایت الله قرائتی رحمت الله علیه  وجناب مرحوم ایت الله فلسفی میتواندنقش سازنده ای بازی کند انشالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-احادیث احادیث کهکشانی حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-1-فرمودند-لقمان به پسرش گفت-: ای پسرم!در مجالس دانشمندان حضور داشته باش-و-سخنان حیمان را بشنو- زیرا خداوند- دل مرده را با نور حکمت- زنده میکند—چنان زمین مرده را با اب باران حیات میبخشد- زیبا است- علم چون باران باید ایجاد حیات درموجودات میکند –درانسان ایجاد رشد کند  بخصوص رشدمعنوی هرچه دل را میمیراند-علم نیست—علم هم تشبیه به نور کردند که بصیرت میاورد- ونشانه عالم وحکیم راهم مشخص کردند  که چنین علمی دارد—2- لقمان حکیم- هنگامی که پسرش را موعظه میکرد-به او  به او گفت-:" ای پسرم! کیست که از خداوند منان عزوجلسراغ گرفت- ولی اورا نیافت؟؟!! پس بهانه بیخود است وبیشتر غرض ورزی وچشموگوش از شهوات نامشروع پر شده است—و- کیست که به خدا پناه برد- ولی- خدا از او دفاع نکرد؟ و- یا کیست که به خدا توکلکرد- ولی اورا کفایت ننمود- مداوم از فقز شکایت کردن – خوداش فقر زمینی واسمانی میاورد  باید به خداوند منان توکل کرد وهمت کرد واز اب دریا کره گرفت--- لقمان حیکم پیوسته می گفت هرگاه چیزی در نزد خداوند- عزوجل به امانت گذاشته شود حفظش میکند- باید ایمان مال واهل وعیال رادرنزد خداوند به امانت بگذاریم وخداوند منان انهارا بخوبی حفظ خواهند کرد-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-معادله سازی لغات خارجی کاری واجب است-دردانشگاه لندن علت اش را بیان کردن- که مغز لغات مادری رادرک عمیق میکند- وبه سادگی به خاطر میسپارد ودرباره به خلاقیت میرسد- ولی زبان خارجی دراوائل باید ترجمه به زبان مادری کند وگرنه مغز فلج میشود- وفشاری زیادی به مغز وارد میشود ودرک اولیه بسیارسطحی است سالها طول میکشد که مغز به ان مسلط شود وانگاه برای ترجمه به زبان مادری مشکل میشود اول به زبان خارجی تفکر کند وسپس انرا ترجمه کند وچون معادل فارسی رابلدنیست انطور که میبایست مکنونات عقلی رانمیتواندبخوبی بیان کند- دچار فشار میشود- بهنمظر حقیر لغاتی که بینالمللی هستند مانند اتم – پلیس-تلفن وغیره نیازی نیست که انهارا تغیر دهند ولغاتی سالهای دراین بکار رفته وعمومیت پیدا کرده استمانند سماور وکراوات که روسی هستند وبسیاری لغات عربی وبخصو فقهی نیازی نیست ولی مابقیه- باید سریعا معادله سازی شوند- یک کلمه- رزبان انگلیسی – به – ساپورت- یعنی حمایت کردن وپشتیبانی کردن-یک دفعه در دانشگاه شیرازیک لغت را دریک جمله کتاب درسی ترجمه کرده بودم- یک دانشجوی زبان انگلیسیدر راهرو رد میشد از او پرسیدم این ترجمه درست است یانه وپس ازشرحی کوتاه ایشان اندکی فکر وگفت این معنارا جمله را ساپورت نمیکند- بعدازان من درجهای مختلف مثلا این لغت ویا این استدلال ساپورت نمی کند وکم باب شد- کلمه متافیزیک را اعراب به درستی ماورای الطبیعه گفته اند به مراتب بهتراز متا فیزیک ولی متافیزیک جا افتاده است اخیرا در یک کنال ایرانیان مقیم امریکا اقای صحبت میکرد که شاهنشاه فرموده بودند ریس فرهنگستان ادب فارسی باخود من است ومعادله سازی کار خود من است ویک لغت معادله سازی نکرد وفرهنگستان یقه اقای گرفت یکیارا انجام دهید تا ماهم یادبگیریم- انواع لغات علوم انسانی خارجی شد مثل انکه ازعرش مائده اسمانی برای ایرانیان امده است-امید است دراین باره کاری کارستان شود


ارسال شده در توسط علی