سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- بخش دوم نابغه مقاومت وسرسخت؟؟!!-در طول تاریخ بشر بخاطر منافع ونفسانیت وشهوات دستاز دین ناب الهی میکشد-درطول تاریخ حکومت برای منافع از اسلحه استفاده میکردند برای دفاع هرمیزان که هزینه شود جایز استولی حق تهاجم برای منافع بی جهت ندارد- وفقط بدستور الهی برای گسترش دین ناب با شرایط خاص ب اذن الهی انجام میشود که نتجه ان پیشرفت جوامع بشری است- در حدیث است دراخر الزمان دوباره تهاجم برای بدست اوردن منافع نامشروع برپا میشود ولی به ان اب –و-رنگ حق طلبی میزنند وبر حق لباس باطل میپوشانند- و بر باطل لباس حق میپوشانند که نام ان فتنه است و این عمل را برای اولین بار یهود انجام داد- وقران انرا نهی کرد- ودر حدیث است دوباره این امر نامشروع در اخر الزمان با حیله گری زیاد احیا میشود—که امروزه بهترین نمونه ان امریکا است- در سوره بینه – مسئله ایدولوژِ مرح است وایودولوژی بابد دلیل روشن بین وشفاف داشته باشد ومسائل مهم را مطرح کرده باشد قران در سوره بینه این امر را مهمترین مسئله انسان میداد-که انسان باید بهترین ایده ومذهب وایدولوژِی را داشته باشد- وباید این ایدولو ژی از نجاسات واباطیل پاک باشد مطهره باشد وادارای مطالب بسیارمهم وارزنده وجهت دهنده انسان هم دادا باشد قیمه باشد هم پر ارزش وهم مسستحکم وپایدار قران اشاره میفرماید مومنین ودوست دران دین هم بسیاری ازانها دنبال هوا وهوس هستند و بادین ناب زاویه پید ا میکیند از عبودیت خالص الهی جدا میشوند ودست به تحریف دین میزنند که انواع واقسام پیدا میکنند ودین مطابق ذوق سلیقه ونفسانیت وشهوت خود تغیر وتحریف میکنند اینها شرالبریه هستند شرارت بارترین مخلوقات الهی هستند ملحدین درحد حیوانات وپا پائین تراز حیوانات هستند برای ملحدین عذاب عظیم است عظم یعنی استخوان عذاب عظیم یعنی استخوان درد وبرای کافرین مذهب عذاب الیم است یعنی تمام بدن وروح درد میکند- لذا ایدولوژِ ومذهب شناختن از کارهای اساسی ومهم و واجب عینی هر فرد است یکی از عظمت های این زمان- برخورد حق وباطل در حد بالاتراز قبل است گرچه سختی ها هم زیادتر است—ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- برگرفته از سایت یاهو- اقای ترامپ به افراد بلند پایه امنیت ملی امریکا خطاب کرد بازند ه ها- جاهل وکودک صفت- در باره درک اساسی از سیاست امریکا- برگفته کتاب جنجالی تازه نشر شده– در ماه جولای سال 2017-ملاقاتی بین ریس جمهور دونالد ترامپ و سران امنیت ملی امریکا بنابر گفته کتاب تازه به وخامت شدیدی جریان پیدا کرد که این کتابرا دونفر از خبرنگاران واشنگتن پست نوشته اند- افراد میخواستند وامیدوار بودند که بتوانند نقش و اصول جهانی امریکا را به اویاد بدهند- اما ریس جمهور بشدت خشمگین شد وشروه به بی احترامی به رهبران نظامی کرد که دربخشی از کتاب نابغه بسیار مقاوم وسرسخت_؟؟ که سه شنبه نشر پدی کرده است ایشان گفته – من باشما به جنگ نمیروم- واضافه کرد- شما ها یک دسته جاهل وبچه صفت هستید- یک سکوت اعجاباور دراطاق بوجودامد- که مهم دلدرد گرفتند- براساس بیان گتاب ذکر شده- تنها فردی که درمقابلاش قدعلم کرد مشاور دولت اقای رکس تیلرسونبود ادامه داد


ارسال شده در توسط علی

 نگاهی به مقاله اقای باستانی از بی بی سی -!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است اقاحسین باستانی دربی بی سی درمقاله ای باعنوان ایت الله العظمی عظمت خامنه ای رحمت الله علیه- قراراست جمعه درمراسم نماز جمعه شرکت وچون از 14 بهمن - 1390- حاضر نشدند مسئله ایجاد شده است ایشان ذکر کردند که نمیشود انعظمت پیش گوئی کرد عجب؟؟ ایشان بعات پاین امردن روحیه مردم ومشکلات مردم میخواهدنوعی نرمش نشان دهد- همیشه ایشان ازمردم تمجید کرده است ایندفعه برای عظمت سلیمانی رحمت اله مسلما تمجید میکنند وبقدری ایشان بچه گانه فکر میکند که اربابان سیاست میخواهد یک جمعیت تاریخی بیاورند که ایشان احساس کمبود نکند اگراینطور است امام حسین علیه السلام بایداحساس کمبود کند اما گر برای قدرتنمائی امده باشد این مطلب میتواند دقیق باشد زیرادرمقابل گرئن کشی اقای ترامپ- بایدقدرت نمائی کرد- وحتی مومین باید احساس قدرت کنند- اماراجع سقوط هواپیما از بچه گانه فرمودند که احساس مسئولیت ایشان زیاداز حد نیست- شماجواب بدهیداین افتضاحی که درعین الاسد رخداد چرا اقایترامپ بزیر سئوال کشیده نشد-من نمیخواستم راجع هواپیبما مطلبی بنویسم- اولا تا به حال- فرانسه که جعبه سیاه انجا است حرفی نزده است برنه هواپیما نشان میدهد واثبات شده است از دو موشک یکی به سر کابین برخورد کرده است پس موشک نبو ده است یا هواپیما زده یا پهباد- اما برایندنیرو از داخل کابین است که اهن بدنه به بلاکیشیده شده است ودوموتور هواپیما سالم ومچاله شده پائین امده است- دوم تیکه اهنی فرمودند که سر موشک است این سر سالم پائین امداست ودرست بردیه شده است کل بدنه لعاب خودرا ازدست داده وسوختهاست سیاه است واین سر یک لکه سیاه دارد وبدنه ابی ان سالم به پیاین است داستان جناب کندی و نیکسون است

ارسال شده در 98/10/26:: 11:13 صبح توسط

ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است اقاحسین باستانی دربی بی سی درمقاله ای باعنوان ایت الله العظمی عظمت خامنه ای رحمت الله علیه- قراراست جمعه درمراسم نماز جمعه شرکت وچون از 14 بهمن - 1390- حاضر نشدند مسئله ایجاد شده است ایشان ذکر کردند که نمیشود انعظمت پیش گوئی کرد عجب؟؟ ایشان بعات پاین امردن روحیه مردم ومشکلات مردم میخواهدنوعی نرمش نشان دهد- همیشه ایشان ازمردم تمجید کرده است ایندفعه برای عظمت سلیمانی رحمت اله مسلما تمجید میکنند وبقدری ایشان بچه گانه فکر میکند که اربابان سیاست میخواهد یک جمعیت تاریخی بیاورند که ایشان احساس کمبود نکند اگراینطور است امام حسین علیه السلام بایداحساس کمبود کند اما گر برای قدرتنمائی امده باشد این مطلب میتواند دقیق باشد زیرادرمقابل گرئن کشی اقای ترامپ- بایدقدرت نمائی کرد- وحتی مومین باید احساس قدرت کنند- اماراجع سقوط هواپیما از بچه گانه فرمودند که احساس مسئولیت ایشان زیاداز حد نیست- شماجواب بدهیداین افتضاحی که درعین الاسد رخداد چرا اقایترامپ بزیر سئوال کشیده نشد-من نمیخواستم راجع هواپیبما مطلبی بنویسم- اولا تا به حال- فرانسه که جعبه سیاه انجا است حرفی نزده است برنه هواپیما نشان میدهد واثبات شده است از دو موشک یکی به سر کابین برخورد کرده است پس موشک نبو ده است یا هواپیما زده یا پهباد- اما برایندنیرو از داخل کابین است که اهن بدنه به بلاکیشیده شده است ودوموتور هواپیما سالم ومچاله شده پائین امده است- دوم تیکه اهنی فرمودند که سر موشک است این سر سالم پائین امداست ودرست بردیه شده است کل بدنه لعاب خودرا ازدست داده وسوختهاست سیاه است واین سر یک لکه سیاه دارد وبدنه ابی ان سالم به پیاین است داستان جناب کندی و نیکسون است

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- شما درست همان تاکتیک انگلیسی ها اچرا کنید مداوم یک سیستم غلط اجر میکنند که مخواند افراد فریب دهند درحالی که خودرافریب میدهند نه مارا درباغ سبزینشانمیدهد وجملات ارزشی بیان میکند.سپس زیر زیر کار میکنند وبهانه بدست میاورند و تبلغات مسومم نشان میدهند اشتباه هم لاپوشانی میکند وبعضی نکات رامثبت شدت میدهند وجهانرا فریب میدهند وخودرادست بالا میگرند درضمن رنانه مثبت خودمان رابه کرسی بشناید وبگوید ما به روش انها عادت کردیم وجریانهارا عادی تلقی کنید که ارزش بحث ندارد- این سئوالرا مطرح کنید که طالبان تعدادزیادامریکائی کشت چراانجا هیچ اقدامی نمیکنید


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- پیام های وات سابی- گنجشگ به گنجشک مرده ماساژ قلبی میدهدCRP- متخصص قلب را خداوندمنان وتبارک وتعالی توی مغز این موجود گذاشته است-گفتند اتش است ونترسید مرد من- با شعله های حادثه رقصید مرد من – وقتی که باد امد ودر ذهن باغ ریخت او کوه بود او که نلرزید مرد من- دشمن رسید تا دم دروازه های شهر دلرا چراغ کرد ونخوابید مرد من- شیری شورع شد به مصاف شغالها گردن گشید وناخن وغرید مرد من—اتش ولی دو سوم اورا به من نداد اما عجیب این که نرجنید مردمن( اهسته به رفیق گفت روز نجات است مردمن)- ده سال بعد شهر پراز فتنه وفریب- تن را کشید درتب وتردید مرد من- با بنز چون شما نه – که با ویلچری حقیر درکوچه های غمزده چرخید مرد من- ازخون کیست این همه ای میزواعتبار-اماقبول- دید ونپرسید مرد من- هی سرفه سرفه وخون روی ملحفه- گلبرگ های از جگرش دید مرد من یک هفته پیش ملحفه لبریزسخشد مثل انار گلزد وترکید مرد من- حالا من وعروس جوانی کهنیستم- شک میکنم برای چه جنگید مردمن( اخر رخ غسل داده یک لحظه دید قامت بلند کرد مردمن) رضا علی اکبری- کد خبر –ابنا- دستیار ویژه ریس مجلس درامور بینالملل تاکید کرد- استضاخ ترامپ هم دعوا برسر تصاحب قدرت درامریکا ست این نتجه مذاکرات ما باهردو حزب امریکا- "-بد عهدی " انها بود—به گزارش خبر گزاری اهل بیت(ع)- ابنا- حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه ریس مجلس درامور بیان اللملی- در صفحه شخصی خود درباره استیضاح ترامپ- نوشت در تاریخ ایران رفتار کاخ سفید نشان داده که راهبرد جمهوری خواهان ودر دموکراتها درقبال مردم بزرگ ایران و منطقه متمرکز بر منافع یک جانبه امریکاست ونه منافع مشترک –وی ادامه داد : استیضاح ترامپ هم دعوا برسرتصاحب قدرت درامریکا ست نتجه مذاکرات ما با هردو حزب امریکا بد عهدی انهابود---( امریکا همه را فریب داد-حالا ژست فریب برای ملت خود دارد ولی خداوندمنان انرا اصیل میکند) امیر عبداللهیان : داعش با لباس مردم عراق به میدان امده است ( بالباس  شیطان فرار خواهد کرد) امیر عبد اللهیان :- نسخه جدید : تروریسیم سیاسی در عراق ولبنان شکست خواهد خورد- جنگید توقف نکرد ونخوابید مردمن—ترامپ شب خواب میبند صبح تعیبر مکند این کار جاسوسان ایرانی است ر پهلوی اردنگ زدند حال ترامپ دارند اردنگ میزنذد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- پیام های وات سابی- گنجشگ به گنجشک مرده ماساژ قلبی میدهدCRP- متخصص قلب را خداوندمنان وتبارک وتعالی توی مغز این موجود گذاشته است-گفتند اتش است ونترسید مرد من- با شعله های حادثه رقصید مرد من – وقتی که باد امد ودر ذهن باغ ریخت او کوه بود او که نلرزید مرد من- دشمن رسید تا دم دروازه های شهر دلرا چراغ کرد ونخوابید مرد من- شیری شورع شد به مصاف شغالها گردن گشید وناخن وغرید مرد من—اتش ولی دو سوم اورا به من نداد اما عجیب این که نرجنید مردمن( اهسته به رفیق گفت روز نجات است مردمن)- ده سال بعد شهر پراز فتنه وفریب- تن را کشید درتب وتردید مرد من- با بنز چون شما نه – که با ویلچری حقیر درکوچه های غمزده چرخید مرد من- ازخون کیست این همه ای میزواعتبار-اماقبول- دید ونپرسید مرد من- هی سرفه سرفه وخون روی ملحفه- گلبرگ های از جگرش دید مرد من یک هفته پیش ملحفه لبریزسخشد مثل انار گلزد وترکید مرد من- حالا من وعروس جوانی کهنیستم- شک میکنم برای چه جنگید مردمن( اخر رخ غسل داده یک لحظه دید قامت بلند کرد مردمن) رضا علی اکبری- کد خبر –ابنا- دستیار ویژه ریس مجلس درامور بینالملل تاکید کرد- استضاخ ترامپ هم دعوا برسر تصاحب قدرت درامریکا ست این نتجه مذاکرات ما باهردو حزب امریکا- "-بد عهدی " انها بود—به گزارش خبر گزاری اهل بیت(ع)- ابنا- حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه ریس مجلس درامور بیان اللملی- در صفحه شخصی خود درباره استیضاح ترامپ- نوشت در تاریخ ایران رفتار کاخ سفید نشان داده که راهبرد جمهوری خواهان ودر دموکراتها درقبال مردم بزرگ ایران و منطقه متمرکز بر منافع یک جانبه امریکاست ونه منافع مشترک –وی ادامه داد : استیضاح ترامپ هم دعوا برسرتصاحب قدرت درامریکا ست نتجه مذاکرات ما با هردو حزب امریکا بد عهدی انهابود---( امریکا همه را فریب داد-حالا ژست فریب برای ملت خود دارد ولی خداوندمنان انرا اصیل میکند) امیر عبداللهیان : داعش با لباس مردم عراق به میدان امده است ( بالباس  شیطان فرار خواهد کرد) امیر عبد اللهیان :- نسخه جدید : تروریسیم سیاسی در عراق ولبنان شکست خواهد خورد- جنگید توقف نکرد ونخوابید مردمن—ترامپ شب خواب میبند صبح تعیبر مکند این کار جاسوسان ایرانی است ر پهلوی اردنگ زدند حال ترامپ دارند اردنگ میزنذد

 

 


ارسال شده در توسط علی
   1   2      >