سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نگاهی انالیزی ونقدی به کتاب":نشاط معصومانه انسان":به نویسندگی اقای ویلییام سارویان – ایشان اصالتا اهل ارمنستان بوده است که اجداد انها به امریکا مهاجرت کردند بطوری کهع خود میگوید زبان ارمنی اصلا چیزی ازان نمیداند( شگفتی ساز است) مدتها بدنبال نوشتن داستانهای کوتاه بوده است ویک مکتب جدیدی درست کرده است که یک نوبل بزرگ که ازداستانهای بسیار کوچک تشکیل یافته است که کلا داستان یک خانواده است بنام": ماکالی) است سعی کرده است تمام ابعاد با بینش وخصوصیات شرقی وغربی به ان نگاه کند- وبا ملاکهای متنوع خوداش انر ا ارزیابی کند در این نوبل سعی کرده است با ساده ترین بیان درضمن عبور از تونل نقدهای گزنده شادی را سرانجام برای بدست اورد وتا حدودی به سبک بینش جناب سعدی رحمت اله علیه نزدیک شده است به خصوص میخواهد به کودکان توجه احساسی وگرمی داده شود که روح هستی برای انها چنین اقدامی را میکند روز نامه :"اسکات من:" دربخشی از تحلیل خوداش چنین نگاشته است- که کتاب : نشاطمعصومانه انسان:" که متعلق به اقای ویلییام سارویان است اولین نوبل ایشان است که احتمالا بیشترین خوانندگان ومحبوبترین درمیان کتب ایشان خواهد بود- درمقدمه که ایشان کتاب رابه پدرش تقدیم کرده است چنین نوشته است:--- خواست من ان بود که یک کتاب بسیار خاص خوب باشد بنویسم- وتمام توانائی که امکان داشت درنوشتن بدست اورده بودم بکاربردم وتاانجا که میشود ساده نوشت نوشتم که دران به ترکیبی ازنقاط مثبت ومنفی وخوش قلبی که خوصا درشما خانواده شما زیاد پیدا میشود پرداختم-- شاهکار ی درمیان کتب ایشان- اسکات من—نکته اول غرب به نظر میرسد شادی را ملاک بر طرف کردن رنجها که از سالهای اخر دبیرستان شروع میشود وپالایش روح میداند ودرشرق اسا س پالایش روح در تصفیه روح وریاضت که هردو بر خلاف شادی با سختی های خاص خوداش همراه است- چه در غرب وچه در شرق حکومتهائی که انواع شادیی وشهوات رابوجوداوردند کم نبودندولی چرا غرب سرانجام به سمت شهوات وشادی رفت وشرق به سمت ریاضت وغم داشتن رفت بحث های مختلف شده است ولی این نکته حایز اهمیت است که در شرق مذهب وایدلوژی راقبول کردند که انستالوژی داشته باشد یعنی روح بودائی داشته باشد نه انکه این نوع مذاهب این انستالوژی را تحمیل کرده است شاید وضعیت جغرافیائی به میزان کمی اثر داشته است ولی مسلما ع.وامل متعددی وجودارد در زمان صفویان ترکیبی از انواع شادی ها وشهوات حتی حرام بوده است ولی سرانجام پالایش روح به سمت انستالوژی بوده است ودرغرب برخلاف ان بوده است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم اله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به مسئله وحدت-وحدت بردوبخش تقسیم میشود- وحدت ظاهری سیاسی که با حداقل اصول مشترک بوجود بیاید همانطور قران درباره وحدت با اهل الکتاب فرموده است وائمه اطهار علیهم السلام اجمعین درباره برادران اهل سنت فرموده اند وحتی پیامبر اکرم صلوالته الله علیهواله والسلم با هرگروهی که منشور مدنیه رامیپذیرفت وحدت میکردند منجمله قبیله بت پرست نجار در مدینه ولی هدف وحدت اصولی وباطنی است که درتمام ابعاد به وحدت برسد واین امر تخصص خاصی میطلبد که طرف مقابل جای کن شده وخوداش برای چالش ودرک مطلب به نزدرسول الله علیه واله والسلم میامدند وجدال احسن رخ میداد امرزوه ما مسلمانان دارای این هنر نیستیم بر خلاف غرب و وارد چالش نشویم اولی تر است تنها امام راحل علیه السلام بودند که بین دانشگاه وحوزه بین ملت وارتش وبین برادارن سنی وشیعه وغیره یک وحدت ایجاد کردند وایجاد انگیز ه خودجوشی دراحاد این ملت وکم کم جهان بوجود اوردند- دوست بسیارعزیزی جناب دکتر جلالی مغزز هم دانشگاهی من بودند ایشان ذاتها هنرمند هستند وابعاد مختلف انراد ارند بیان شیرین ودلچسب ور فتاری هنرمندانه وجاذب وسواد بسیارعالی ودیگر مشخصات ایشان درد انشگاه شیراز یک سری سخنرای درباره لغات قرانی شروع کردن که بسیار جالب بود مثلا لغت طاغوت که بقول امروزی علاوه براصل وارد حواشی میشدند وازتاریخ وعلوم مختلف استفاه میکردند ولی بقول خارجی ها فضا سازی میکردندکه درهیچ کتابی نبود وتنها ایت الله اعظمی ملک حسینی گاهی این چنین بودند قدرتی بی پایان چناچه بخواهندکه من شاهد بودم که با یک دانشجوی باهوش وحشتناک افغانی تا کسی اینگلیسی ایشان را ندیده باشد درک نمیکند که بهتر از مجله واشنتگتنن پست به انگلیسی مقاله بنویسید وجوابهای داندن شکن به مزخرافا ت انرا  را بدهدکه بلافاصله پس پایان تحصیلات درشیراز ایشان به بکابل خواستند که به امریکا برود ودرانجا درس بخواند وهرچه ایشان سفارت راخواست قانع کند که ده روز به ایشان  فرصت دهند چون که  میخواست با معظم له واردبحث ولایت شود ایشان درمنزل ما  با حضر ت ایالعظمی جلسهای بود وایشان از جناب افغانی سئوال کردند که ایا برفرش سجده میکنیدفرمود بله ایشان فرمودند به چه دلیل باز ان جناب جواب داد بدستور شما علما واز نهج البلاغه چند کد اورد و وعظم لهدرجوا ب نیم ساعت از خطبه ها مختلف در جواب ایشان بعربی خواندند ومقداری ترجمه کردند وروی یک جمله مانور دادند انجناب افغانی تاحدودی عربی بلد بودومعظم له فرمود ندمعنی این جمله رامیدانید ایشان گفت  بله معنی را میدانم ومعظم له اضافه کردند که دریائی پشت  این جمله خوابیده است بر گردیم به مطلب جناب دکتر جلالی فرمودند که یک انجمن اسلامی مخفی هست وبه من این دستور داده است لبخند روی لبانان همه شکل گرفت من که میدانستم که کسی  جرئت انجمن اسلامی درست کردن ندارد وانجمن هم خودایشان است بعدا جناب استاد معزز جناب دکتر حداد عادل عزیز امدند وفرمودن شما اخرین دانشگاه پس از اصفهان هستید وبه هرزوری بود راه انداختند همه سئوال میکردند که انجمن اسلامی چکار میکند- یک دانشجوی ژنی سوسول من را دید وگفت هرکس پرسید که انجمن اسلامی چه میکند وبه اوبگوید همان کاری که اسمبلی( انجمن) درغرب میکند وبه دیکشنری اکسفورد مراجعه کنید-وبقول استادحدادعادل عزیر انزمان همه کار اسلام درایران پاستوریزه واسترلیزه بود وانجمن سعی میکرد که در ظاهر این چنین باشد –ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99