سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نگاهی نصیحت گرایانه-یک خانم فرهیخته انگلیسی به من میگفت که زمانی انگلیسیها به افریقای جنوبی حمله کردند وانها دلیل این حمله راخواستند گفتند علت اش این استکه خون شما یک میکروبی که سرانجام همه را خواهد کشت وشاما قوانین ندارید ومداوم به سرکله هم میزنید وخداشناس نیستید وبت پرست هستید وعقب افتاده ومطالب دیگر وانها مرعوب شدند وپس ازمدتها پیش فرماندار انگلیسی وگفتند شما به وعده خودعمل نکردید وحال چه میگوید ایشان فرمودند دیگر ما توسط این زبان یعنی زبان خوداش با شما صحبت نمیکنیم ویک توپ جنگی کنار اش بود وگفت بازبان این توپ با شما صحبت میکنیم و درحالی که میخندید فرمودندحال ما به شوروی بسیار پررنگ تر وبه امریکا بسیار کم رنگ تر میگویئم از ما عبرت بگیرید وقدرت رامهار کنید ومن گفتم اگرمن جای انهابودم میگفتم که روح شما کمی کثیف شده است وما میخواهیم انرا پاک کنیم ایشان باز خندید وفرمودن اتفاقا تقریبا همین حرف را زده اند سایت یک مجله ان لاین بحرین فرموده است تقاضا داریم دراین اوضاع واحوال پیام صلح بگذارید وقیمت کشتی به بحرین 12% بیشتر ازماه قبل شده است باید خدمت ایشان گفت با بیکار کردن برادرانتان از شیعه مذهب واوردن برادران سنی از بنگالدش وپاکستان وجای دیگر وعد م شغل دولتی به شیعیان دادن وسعی درخراب کردن مقبره حضرت عبدالعزیز که هرگاه بلدوزر نزدیک شده است چون درگوشه خیابان است ازکار افتاده است واجازه نمیدهید که ایرانیان شاهد قضیا باشند وادای احترام کنند وبسیار ی از بزرگان شیعه درانجا دفن است وشیعیان بحرین ازجهات بسیار زیادی الگوی شیعه میباشند وضیعتی ایجاد کردهاید به مراتب از سونامی ژاپن خطرناکتر است وهیچ گسترش شهری ندادهاید ومداوم قیمت خانه درانجا شاید در دنیا اول باشد حتی اجاره ان وچشم مبارک رابسته اید وتصور میکنید که عقل ان است که تابع امریکا شوند درحالیکه کاملا برعکس است وجناب اقای اوباما نیم خیز درحال سقوط از اسب است درحالیکه مانند شما خودرا مستکم واستوار برزین نشسته است وخواهید دید انشائالله الگوی زندگانی ان است که درایران جاری است


ارسال شده در توسط علی

  بسم الله الرحمن الرحیم- نقدی برجریان فیلم های دفاع مقدس- این ژانر دارای بالقوه دارای اصول های کلیدی زیادی است که متاسفانه بسیار کم ان مطرح شده است ومیبایست تمام اصول کلیدی ان تبین شود واز لحاظ تنوع داستان بسیار گسترده است انواع جریانات که تا کسی درجبهه نبوده نمیتواند حدس بزند رخ داده است واز ایجاد جریاناتی که ایجاد شوق وذوق وانگیزه برای دیدن باشد فراوان دارد وتمام داستان های انهم به نمایش نیامده است وتمام ستارگان ماهم دراین ژانر بازی نکردهاند متاسفانه ما مانند غرب نخواستیم ارتباط گسترده جبهه را بامردم ایجاد کنیم واز ان اقیانوس را وارد جامعه کنیم مانندژانر فیلم های جنائی درغرب تا حدودی درایران لذا غریب وار میماند وبهترین ژانر ما شاید همان داستانهای پسری ودختری باشد که جای شکرش باقی است که مانند امریکا جنایت نیست وداستاهانی مذهبی ماهم در سریال ها درخشیده است که از هیجان وتحرک ومسئله افرینی برخوردار است وقبل از ظهور حضرت امام رحمتالله واسعه مذهب درایران درحاشیه وتا حدودی درارامش وسکوت وبیشتر دربعد علمی میگذارند وهالیوود هم شگرد جدیدی زده است که توسط کارگردان اقای وس کاروان- خالق داستانهای جنائی که افراد روانی نوجوان را به قتل میرسانند بنام استریم که بقول ایشان تمام داستانهای جنائی درامریکا گفته شده است ایشان نوع تفریحی وکمیک انرا ابداع کرد البته اخراجی به نظر حقیر زود بود ساخته شود ولی چون طیف زیادی را راضی میکرد موفقیت پیداکرد وان جناب کارگردان فرمودهاند پس ازمدتی مردم اظهار علاقه میکنند که بازهم ساخته شود وباید فیلمهای دفاع مقدس هروقت دیده شود انسان تازه شود ورح معنویتی با خصوصیات دیگری که بسیار هم متنوع است تداعی شود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نقدی برمجله ": عرب نیوز:"   مقدمه اول- دولت انگلستان ادعایش این است که نماینده مردم است وبه خواست انان هم عمل میکند افراد انگلستان به صورت انفرادی اکثریت انان اخلاق هابسیار عالی وحتی ممتاز رامیخواهند داشته باشند وبسیار هم انرا بروز میدهند برخلاف اخلاق حکومت وچیزی که منرا متحیر میکرد که چراانها این اخلاق را به حکومت تحمیل نمی کنند یعنی درترکیب ونقش جامعه نقش بارزی ندارند ودولت هم خود را نماینده مذهب هم نمیداند که انتظار اخلاق مذهبی داشت وبه تجربه برای خارجیان وحتی اساتید دانشگاه لندن مشخص شده است که یکدفعه یک موجی درکشور بوجود میاید که خیلی پیجیده وگسترده است مانند انکه زنان بهتر است پابرهنه ره بروند و فیلمهای پنچ ایکس تعداد انها زیاد میشود که از یک ایکس شروع میشود اسم انرا که قبلا فیلمهای ضد اخلاقی بوده است به فیلم های غیر اخلاقی متعارف تغیر میکند بعدازمدنی دروزنامه فردی مینویسد که من همسرم را نمی شناختم وبه مشکلات ایشان واقف نبودم وبسیار اینفیلم به من کمک کرد وایضا خانمی چنین مطلبی را مینویسد ویاانکه مشکلات اجداد ما در قرون وسطی حالا درک میکنم ودلم برای انها میسوزد در انگلستان لباس کارمندان وفروشندگان وبخصوص دیپلمات ها ومنشی انها واعضای کادر مدرسه لباس هاس سنگنی هستند مثلا خانم لباس ابی سیر با پیراهن سفید ویا لباس سیاه با پیراهن سفید ویکدفعه یک شرکت معروف حالا لباس دیپلمات بد نبود برای منشی دیپلمات یک چهار خانه سفید با چهار خانه شگلاتیویا اجاری رنگ وروفته وبرای خان میدیر بد نبود وبرا معاون مدرسه دخترانه شوخ وشنگ واگر شما از مدیر شرکت سئوال کنید چرا این مدل به شما میگوید من پنچ نفر داخل این شرکت کار میکنند وده نفر هم راننده وانباردار و45 نفر درکارخانه وطراحراباید حقوق بدهم واگر سئوال کنید که طرح قبلی چه اشکال داشت باید گفت اشکال طرح قبلی این است که خانواده چند تا ازانها دوختاند وبسیاری ازانها نو هستند وانها به فرزندان خودشان منتقل میکنند- دوم سودی زیادی دران پارچه ها نیست و سوم کشورها مقلد جهان سوم مانند لیبی هنوز این مدل نه به بار ونه به دار چهار دست دوختند وبقول استادانگلیسی هرکاری انگلستان میکند بیشتر به انعکاس خارجی فکر میکند تا داخلی اولا تائیدی برای داخل باشد وثانیا همراه باسود بیشتر است وما بقیه راهم جناب خواهد گفت واگر بگوئبد شما منطقی عمل کن روزی را خداوند میرساند کمی درفکر فرومیرود وجوابی نمیدهد وپس میگوید همین رنگ شکلاتی که الان اخ اخ و تف تف میکنند فردا برای اش دست وپا میشکند واگر سئوال کنید سنت هنری انگلستان پس از مدت طولانی به نتایج بسیار خوبی رسیده است چرا باید تغیر کند چواب میدهد به این علت هرنسلی حقدارد که سبک خوداش وسلیقه خوداش را داشته باشد ومدتها است مابه نسل نو تفهیم میکنیم با سلیقه نسل گذشته حتی بجنگید واستقلال رای داشته باشید نکته درانی جا است که فقط یگ گزینش درست شده است وانهم را نسل سابق درست کرده است وازکجا فهمیده است این سلیقه نسل نواست ودرثانی اینچنگ را چه کسی سنت کرده است باز ایشان جوابی ندارد- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی درباره جناب حضرت حافظ ازخلاف امدعادت به طلب کامکه من کسب جمعیت ازان زلف پریشان کردم- خدمت یکی علمای شیراز بودم ایشان فرمودند این عیاشی ها متاسفانه هزینه بسیار کم دارد خرج کمر شکن ندارد .جاذبیت بسیار زیاد وعلت پایداری اش این است ریشه درفطرت دارد :" با توجه به اسلام دقیقا اسلام بزرکترین انگشت روی همین موضوع گذاشته است وتمام موارد انرا درقران واحادیث وحتی ادعیه نام برده است- تاریخ تا امروز گواه این مسئله است درحدیث است عصر که میشود شیطان ازکمینگاه بیرون میادید توجه شدی بعداز غروب یک بعد ان که بعد فرعی توجه به عبادت ومطالعه وراز نیازبا معبود است .ومتاسفانه بعد امدن اسلام این مسئله درعمومیت پیداکردن از زمان ساسانیان بدتر شد وحتی درغرب امروز که موریک حرف اول حتی هوش استعداد وبهترین عامل پیشرفت میدانند که ورزش درسایه ان است معتقد هستند هنوز به تمام علوم موسیقی زمان عباسیان پی نبرده اند زمان مغول بدترین دوران ایران از این لحاظ است مردمانی ساده لوح کم فرهنگ به راحتی اسیر گرگان بومی میشدند ودوخصیصه بسیار خطرناک داشتند کی عیاشی بود ودوم درمسائل مذهبی کوچکترین دخالتی نیمکردند وازاین لحاظ ازادی مطلق داده بودند مگرانکه با انهاچالش پید اکنند لذا انواع فرق وعقاید به راحتی بوجود امد در طول تاریخ ایران سک سلسله از نخبگان مداوم میخواستند به خصوص بعد از اسلام درمقابل انها خاکریز بزنند واین سلسله به تجربیات گرانبهاهائی رسید که بهترین شیوه وجذاب ترین انها در دین اسلام است بخصوص درعرفان واخلاق وطبیعی است که این نوع لذت ها انسان را ازتعادل خارج میکند وخود بخود انسان بدنبال تعادل است وعلت رشد صوفی گری درهمین موضوع است ولی متاسفانه صوفی گری در برادران اهل تسنن کاری به سیاست ندارند وامربه معروف ونهی از منکر فقط برای مریدان است- وتعدادی از صوفیان شیعه برای انکه از صوفیان برادران سنی عقب نمانند ازانها تقلید میکردند وجماب حافظ میدانست که این روش سرانجام دین را به حاشیه میفرستد وامادگی های زیادی درجوان میدید لذا همانظور فموده است من بخلاف عادت اهل چالش مبارزه هستم از زلف اراسته خوششم نمیاید واز زلف پریشان خوشم میاید در غرب بعد از رنسانس متوجه شدند که از خداوند ومذهب دست بر داشتند کاری است نیست وافسردگی بوجود میا ورد لذا درمسائل عیش ونوش دست را ازادگذاشتند که شادی افرین باشد وامروزه نخبگان غرب معتقد هستند اگر میدانستند سرانجام این است راهی دیگر میرفتند


ارسال شده در توسط علی

-         بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- رند کیست-قبلا ازان مقدماتی لازم است-این سئوال مطرح است که چرا درزمان معاویه علیه العنت ائمه هدی سکوت راترحیح دادند دلائل زیاد است من جمله شرایط برای قلع وقم اسلام برای معاویه نبود ودر مدنیه مخزن اسلام ناب وجود اشت ودرحال گسترش بود ومسلم بود که باتمام کمبود ها وموانع سریز خواهد کرد ودریک ارتباط ولو بسیارتنگ وباریک سرانجام ملل سلامی را بیدار میکند ومعاویه بااین مخزن زیرکانه رفتار کرد درفکر ازبین بردن سریع ان نبود اینجا است مظلوم از ظالم فراری است که این مخزن درز مان جناب حافظ بنام درویشان هست که شامل جنابان سعدی وخواجو ودیگران همیشود اما درز مان ایشان فرق زیادی بوجود امدند": جنگ هفتاد ودملت همه را عذر بنه- چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدند:گ واز انجا هم جدیث میفرماید وهم تجربه تاریخی که کفر ید واحده است اینان همیشه بر علیه حق اینده داربا ظالمین به صورتی متحد میشوند و حداکثر درحالی به ظاهر کنار کشیده اند سنگ پرانی میکنند- حکومت ظالم زمانی که متوجه شد قدرت کافی ندارد با گره های مختلف بر علیه حق متحد میشود وارد یک کانال میانبری میشود که مقداری رنگ حق به خود میگیرد که این کانال همان نفاق است وهان طور حضرت علی علیه السلام فرمودند مقداری از حق ومقداری از باطل میامیزد ومقدار شبهات زیادی که به ظاهر میتواند حق جلوه کند بر علیه مذهب ناب میپراکند اینجا بعضی انسان ها فرهیخته ولی کم اطلاع شبهاتی برای انها بوجود میاید مانند انکه قران میفرماید که بعد از رحلت حضرت سلیمان علیه السلام شیطان این شبه را بوجود اورد که حضرت سلیمان علیه السلام توسط سحری که میدانست که ان درجزوه ای بوده است ودرانگشتری وتوانسته است از زیر متکا حضرت انرا بیابد وانرا منتشر کند وخداوند دو فرشته هاروت وماروت رافرستاد تا حقایق فاش کنند ورند کسی است که این شبهه را مطرح میکند تا حقایق را درک کند ولی سرانجام به حقیقت دست پیدا میکند هنر این افراد این است که ان انسان را واکسینه میکنند ودرثانی انسان میفهمد چه مطالبی درحال شکل گرفتن است- من زمانی ازحوزه به خانه میرفتم درحدود صد قدمی دور شده بودم متوجه جوانی بسیار زیبا وقد بلند با لباس بسیار شیک اداری به سمت من میاید تقاضا دارد من به ایستم از شرکتی درنزدیکی بود ومشرف بر حوزه- ایشان جلو امد درحالیه یک گارد درکی گرفته بود گفت من شمار ا رصد میکردم که به این حوزه میروید ایا دروس حوزه بدون شناخت روشهای علمی جهان بخصو صدرعلم شیمی میتواند یقین اور باشد وپیچیدگی های فقه را حل کند؟ من گفتم ظاهر ارتباطی چندانی باعلوم تجربیندارد ولی بسیار جاها هردو به یک نتجه میرسند ولی ازدوراه که مقدماتی انها یکی است ایشان فکری کرد  منظورم این است اندک فلسفه ومنطقی است که درفقه بکار میرودو بازمن گقتم که تا مروز بسیار کار گشا بوده است ایشان گفت خیالم راحت شد ورفت-مرغ زیرک به درخانه اکنون نپرد- که نهاده است به هرمجلس وعظی دامی- ومسلم است که حکومت عمرو بن عاص های زمانه را فراهم میکند که راه عقل وشرط حکمت را وسیاست سالم؟ به مردمان یاد دهند وعدهای ساده لوح که اندکی تجربه دارند فریب میخوردند وسیاهی لشگر انان هستند- نقد صوفی نه همه صافی بیغش باشد- ای بسا خرقه که مستوجب اتش باشد- دلم ار صعومه صحبت شیخ است ملول- یار ترسا بچه کو؟ خانه خمار کجا است- صومعه یعنی مسجد وقصر که باید جای بچه ترسا باشد وبچه ترسا کجا است درخانه خمار است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه دیدن فیلم" دلشکسته" گرچه سئوال برا ی ظریفی مطرح بود ان بحث که استارت انفجاری رازد چه بود؟  این افرادی که بدرجه اولیائی رسیدند اما دربحث جهان سوم بایدفرمول امریکائی رابیان کرد که شاه اشتباه کرد پس ضعف تمدن ایرانی  پس ضعف روحانیت بیادجواب داد روحانیت نتوانست پس نخواستن امریکا وجناب اقای ایدن امریکا که مظهرفمن یعمل مثقال ذره خیراوشرا یره است یک نصف جایزه به این فیلم میداد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99