سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- نیم نگاهی به خانم کامالاهریس- اسم ایشان خانم کاملا- دوی هریس است در 20 اکتبر 1964 درامریکا متولد شده است- حقوق دان است بعنوان معاون ریاست جمهوری انتخاب شد- وجزو حزب دمکرات است-تصور میشود- یک تشکیلات از 20 ژانویه سال2021بوجود امد- که در راستای انتخاب اقای جو بیدن برای ریاست جمهوری اقدام کنند- که توسط اقای ترامپ شکست خوردند- ایشان از لحاظ نژادی-چند نژادی است- ترکیب نژاد تامیل هندوستان – با افریقائی –کارائیبی است که از سهمیه  اسیا- امریکائی وافریقا امریکائی وارد سنا شد البته راه طولانی طی کرد ورقبا اول در رسیدن به ریس صنف حقوقدان های کالیفرنیا رسیددریک مبارزات طولانی که ازمحله به محله تا به ریاست صنف حقوقدانهای کالفرنیا رسید نکته این است ایشان با داروهای که ازسال 1972 تاریخ مصرف ان داروها قدغن شده بود-که طبق پیمان- برنامه شماره یک کنترول مواد بایداز دئر خارج میشد من جمله داروی مسکن کنا بیس- کهز رده هلم یاشاهدانه است مبارازت خوداش راشروع کرد که همچنان انان بکاربرده میشوند

ارسال شده در توسط علی

ارسال شده در توسط علی

 

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- نیم نگاهی به خانم کامالاهریس- اسم ایشان خانم کاملا- دوی هریس است در 20 اکتبر 1964 درامریکا متولد شده است- حقوق دان است بعنوان معاون ریاست جمهوری انتخاب شد- وجزو حزب دمکرات است-تصور میشود- یک تشکیلات از 20 ژانویه سال2021بوجود امد- که در راستای انتخاب اقای جو بیدن برای ریاست جمهوری اقدام کنند- که توسط اقای ترامپ شکست خوردند- ایشان از لحاظ نژادی-چند نژادی است- ترکیب نژاد تامیل هندوستان – با افریقائی –کارائیبی است که از سهمیه  اسیا- امریکائی وافریقا امریکائی وارد سنا شد البته راه طولانی طی کرد ورقبا اول در رسیدن به ریس صنف حقوقدان های کالیفرنیا رسیددریک مبارزات طولانی که ازمحله به محله تا به ریاست صنف حقوقدانهای کالفرنیا رسید نکته این است ایشان با داروهای که ازسال 1972 تاریخ مصرف ان داروها قدغن شده بود-که طبق پیمان- برنامه شماره یک کنترول مواد بایداز دئر خارج میشد من جمله داروی مسکن کنا بیس- کهز رده هلم یاشاهدانه است مبارازت خوداش راشروع کرد که همچنان انان بکاربرده میشوند


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- بخش دوم حدیث کسا- اول باید درامریکا مذهب جاذبیت های منطقی خودرا اشکار کند- دوم ماباید سنی علوی را احیاکنیم-پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- دو طرف کسارا گرفتند- وبا دست راست به اسمان اشاره کردند- وفرمودند اینان خواص من هستند- یعنی خواص درجه اول هستند- معیار پیامبران ملاک ها ی ایمانی است حضرت سلمان فارسی مقام اش از حضرت عباس رحمت الله علیه بالاتر است وازنزدیکان بهمن هستند انهم با لحاظ درجات ایمانی-گوشت انها گوشت من وخون شان خون من- یعنی نور واحد هستیم – یعنی انها از من هستند ومن از ایشانم-پس ادامه راه دین با انها است-هرچه ایشان را بی ازارد منر ارزده کرده است بصورت مطلق زمانی – زمان معین نکردند ویا تبصره نزدند استثنا قایل نشدند- قیدی نزدند- بلکه درجات اخروی انهاراهم مشحص کردند—هرچه ایشان را غمگین وافسرده واندوهگین کند- من را غمگین وافسرده واندوهگین میکند—من –در جنگم با هرکه با ایشان بجنگد- یعنی –-بامن هم درجنگ است- مسلما هرکس چنین باشد- با خداوندمنان هم درجنگ است-!! ودر صلحم باهرکس که با ایشان درصلح هستند- وباز تاکید کردند- دشمنم با کسی با ایشان دشمنی کند- ودوستم با کسی ایشان را دوست دارد-پس بفرست درود های خود را وبرکت هایت ومهرت .امرزشت وخوشنودیت- را برمن وبر ایشان ودور کن از ایشان پلیدی را وپا کیزه بخوبی – یعنی همانطور که برمن کردی –و خداوندمنان با اجازه دادن به امین وحی رحمت اللهعلیه ایه تطهیرهم  ارسال کرد- اِنَّما یریدُ اللَّهُ- یذْهِبَ عَنْکمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَیتِ وَیطَهِّرَکمْ تَطْهیراً که انان مطابق خواست پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلام عمل خواهد کرد-حضرت علی علیه السلام- از پیامبر  اکرم صلواته الله علیه واله والسلم سئوال میفرماید- این جلسه کهما در زیر عبای کسا هستیم چه شرافتی ومقامی در نزد خداوندمنان داریم—مقام انها درنزد مردم روشن شد حالاانها درنزد خداوندمنان درچه شرایطی هستند- پیامر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- همان درجه من که رسالت ونجات امت رادارم کمی پیچیده است یعنی درجات نزد خداوندمنان به - هدایت انسان ونجات انسان از جهنم است- وهرکس این شعار را درمحافلی پخش کند پس باید محافلی تشکیل شود- درباره اهلبت پرعظمت رسول اکرم صلواتهالله علیه واله والسلام باین حدیث کوتاه همه حقایق روشن میشود واثبات میشودپیغمبر(ص ) فرمود: سوگند بدان خدائی که مرا به حق به پیامبری برانگیخت و به رسالت و نجات دادن (خلق )

 

 

 

ما ذُکرَ خَبَرُنا هذا فی مَحْفِلٍ مِنْ مَحافِلِ اَهْلِ الآَرْضِ وَفیهِ جَمْعٌ مِنْ

 

برگزید که ذکر نشود این خبر (و سرگذشت ) ما در انجمن و محفلی از محافل مردم زمین که در آن گروهی از

 

 

 

شَیعَتِنا وَمُحِبّینا اِلاّ وَنَزَلَتْ عَلَیهِمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْ بِهِمُ الْمَلاَّئِکةُ

 

شیعیان و دوستان ما باشند جز آنکه نازل شود بر ایشان رحمت (حق ) و فرا گیرند ایشان را فرشتگان

 

 

 

وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ اِلی اَنْ یتَفَرَّقُوا فَقالَ عَلِی اِذاً وَاللَّهِ فُزْنا وَ فازَ شیعَتُنا

 

و برای آنها آمرزش خواهند تا آنگاه که از دور هم پراکنده شوند، علی (که این فضیلت را شنید) فرمود: با این ترتیب به خدا سوگند ما

 

 

 

وَرَبِّ الْکعْبَةِ فَقالَ النَّبِی ثانِیاً یا عَلِی وَالَّذی بَعَثَنی بِالْحَقِّ نَبِیاً

 

رستگار شدیم و سوگند به پروردگار کعبه که شیعیان ما نیز رستگار شدند، دوباره پیغمبر فرمود: ای علی سوگند بدانکه مرا بحق به نبوت

 

 

 

وَاصْطَفانی بِالرِّسالَةِ نَجِیاً ما ذُکرَ خَبَرُنا هذا فی مَحْفِلٍ مِنْ مَحافِلِ

 

برانگیخت و به رسالت و نجات دادن (خلق ) برگزید ذکر نشود این خبر (و سرگذشت ) ما درانجمن ومحفلی از محافل

 

 

 

اَهْلِ الاَرْضِ وَفیهِ جَمْعٌ مِنْ شیعَتِنا وَمُحِبّینا وَفیهِمْ مَهْمُومٌ اِلاّ

 

مردم زمین که در آن گروهی از شیعیان و دوستان ما باشند و در میان آنها اندوهناکی باشد جز

 

 

 

وَفَرَّجَ اللَّهُ هَمَّهُ وَلا مَغْمُومٌ اِلاّ وَکشَفَ اللَّهُ غَمَّهُ وَلا طالِبُ حاجَةٍ اِلاّ

 

آنکه خدا اندوهش را برطرف کند و نه غمناکی جز آنکه خدا غمش را بگشاید و نه حاجتخواهی باشد جز آنکه

 

 

 

وَقَضَی اللّهُ حاجَتَهُ فَقالَ عَلِی اِذاً وَاللَّهِ فُزْنا وَسُعِدْنا وَکذلِک

 

خدا حاجتش را برآورد، علی گفت: بدین ترتیب به خدا سوگند ما کامیاب و سعادتمند شدیم و هم چنین

 

 

 

شیعَتُنا فازُوا وَسُعِدُوا فِی الدُّنْیا وَالاْخِرَةِ وَرَبِّ الْکعْبَة

 

سوگند به پروردگار کعبه که شیعیان ما همین طور 


ارسال شده در توسط علی

 

بسم اله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-حدیث کسا- سوره واقعه- از زمان پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم تا بحال درجهان اسلام هرکس خوانده است فقر از بین رفته است وبه ثروت رسیدند- حدیث کسا اول کسا مشهور به عای چوپانی است بهتر بگویم- عبای مسافرتی است  چون در بیابان هرلحظه امکان انکه هوا متغیر شود- وگرد وغبار زیادشود- توقف میکردند ومیدانستند گرد وغبار درچشم چقدر اسیب دارذ وبا اب زیاد قابل برطرف شدند است این عبا تام سر و صورت وبدن را میوپشاند وبندی داشت بسته میشد وحتی زیر شن روان قرار میگردندن وبعد از زیر شن خارج میشودودرشبه درداخل ان میخوابیدند- ویک برد یک برد یمانی داریم که غالبا برای عمامه وبستن صورت وحتی حوله استفاده میکردند وگاهی بردوش میگذاشتند که امکن دارد عرق را پاک کند – زمانی که یک نو جوان   اهل ایمان میشود واقعا درتحت تاثیر ایمان است بسیاربرای افراد باسن بالاتر تاثیر گذار استوبعضی ملحدین متعصب تحت تاثیرا واقع میشومد که تحصیلات قابل توجه هم دارند یگی از دعا که تاثیری عمیق بر انسان میگذارد ودرچهره او اشکار میشود همن حدیث کسا است-هدفان توجه به هلبیت رسول اکرم صلواته الله علیهوالهوالسلام واستراتژی وایدلوژی انان فوق عظمت ها است لذا در مخالفین به ا ن بها نداند- وبعد سعی کردند که انرا مخدوش کنند- اولا درخانه حضرت فاطمه علیها السلام است ودرثانی خداوند منان خبری به ملائکه میدهد باز از فاطمه سلام الله علیها شروع میکند- فرشتگان درجریان رسالت بودند- ولی نمیدانستند هدف از این خلقت چیست وخداوندمنان انرا بیان نکرده بودند- تاانروز علت خلقت به خاطر ان بزرگوارن است- ومابقی طفیل وجود ایشان هستند- خلقت انان ازلی وابدی است یعنی خداوند منان قدیم است ان بزرگوران وعظمت ها قدیم هستند ثانیه ای درخلقت انها تاخیر نشده است این مطلب محمد غزالی درک نمیکند بریک حدیث خداوندمنان بود وجهان نبود این حدیث ربطی به موضوع ندارد-حضرت ملاصداراانرااثبات کرد است دوتاقدیم اشکال نداردیک قدیم بالذات است ویک قدیم بالغیر است یکی خالق است ویکی مخلوق است- کسی را فرض کنید مادراش مریض شده است ومادری هم بسیار محبوب دران میخواهد که بهبودی پیدا کند ونمیگویددوسال دیگربهبودی حاصل کند-خداوند عاشق میخواهد معشوق هرچه زودتر خلق بشود برای چه زمان را به تاخیر بی اندازد به کتاب های مربوطه مراجعه کنید احادیث فراوانی ودراین موضوع وجود دارد وهدف است مقام شامخ وعظیم انها را درنزد خداوندمنان درک شود- درباره اینحدیث وعلت ان بحثهای مختلف شده است یک گفته این است پشت سر اهلبیت مکرم رسول صلواته الله علیه واله والسلم بیان میشد پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم دارادتبعیض قائل میشودوبیش ازخاندان خود جانبداری وحمایت میکند وشاید علت بیشتر از خانه رسول اکرم صلواته الله علیه اله والسلام- به بیرون درز پیدا میکرد ونشر میشد- لذا کسان دیگری نمی توانند در این کسا باشند میتوانستند درخانه ویادراطاق باشند ولی کسانی بعدا مخالف میشوند وظرفیت ندارد واساس هم ظرفیت بوده است نمیتواستند باشند دکتابی دیدم که سه فرشته ارکانی عرشی ماند حضرت اسرافیل علیه السلام وحضرت عزائیل علیه الشلام وحضرت میکائیل علیه السلام دراطاق بودند ولی در داخل کسانبودند وتتنها خداوندمنان اجازه دادبه حضرت جبرائیل علیه السلام که داخل شود- حتما برکاتی ونعمتی ودرجه ای و عنایتی باید باشد که ایشان درخواست درون کسارااز خداوندمنان بخواهد- ضعف پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلام یا بعلت گرما ی زیاد است- ویا سرمای زیاد ویا یک مسئله روانی است ویا درخواست یک امر عظیم است- ودر داخل کسا چون شب بدر ماه درخشان شد- این امراثر اشراق است- هرکس از اهل بیت خاص رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم وارد داخل کسا شود اجازه میگیرد- یک درس بزرگ دارد که هرکس در کارهای شخصی فرد- میخواهد استفاده کند و یادخالت کند باید اجازه بگیرد حوزه وحیطه شخصی است-انهم زمانی در ارتباط با خداوندمنان است - ولی هرکس وارد میشود بعلت قوم وخویشی نیست- بعلت مقامی است-که- درنزد خداوندمنان دارد امام حسن علیه السلام صاحب حوض در اخرت است- عمل کرد دنیائی مهم نیست مگرانکه چه درجاتی دراخرت دارد ودرجات اخرت نشانه رضایت وقبول الهی است امام حسین علیه السلام شفاعت امت- است – حضرت علی علیه السلا م وارد میشوند- دقت کنیم با لقب باهم شروع میکنند اول سلام دو یا بنت رسول الله دختر رسول خداوندمنان- حضرت فاطمه سلام الله علیها- میفرماید یا ابا الحسن ویا امیر المومونین- در ادبیات عرب مقدم و تاخیر بسیار مهم است گاهی مقدم اول می اید وگاهی دوم میاید اینجا بنظر حقیر مقدم اول امد است پدر امام حسن علیه السلام بودند بالاتراز امیرالمونین است- امیر و رهبر مومنین است در بعضی افراد دراستان فارس گاهی کچکترین دختر را عزیز یا عزیزی  میگو یند- وحضرت فاطمه سلام الله علیها زمانی که میخواهد اجازه میگیرد هم ابتاه میگوید پدر بزگوار من وهم  یا رسول الله میگیود خداوند منان فرمودند به حضرت محمد علیه السلام نگوید یا محمد بگوید یا رسول الله با لقب بیان کنید ولی حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم به حضرت فاطمه سلام الله علیها خداوندمنان اجازه داده است که منرا پدر خطاب کنی ومن بیشتر خوشحال میشوم ولی ایشان هردو را میگوید- حضرت فاطمه سلام الله علیها – حضرت علی علیه السلام امیرالمونین خطاب کرد پس کارتمام است ایشان درزمان حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم امیرامومنین است ومسلم بعد از رحلت جانسوز ایشان امارت به ایشان میرسد- حضرت فاطمه علیها السلام الله به امام حسن وامام حسین علیه السلام میفرماید- ای نورچشم من خوشحال کننده چشم وروح من ای جان من بی جهت گفته نمیشود!!- دقت شود- حساب انبیا صلواته الله علیهم اجمعین- یک حساب دیگر است روی تمام بینانات واعمال وغیره موردتوجه است تمام انان باید ملاک داشته باشد- حضرت علی عیه السلام- میفرمایدمن بوی خوش که همه باید انرا تقلید کنیم زمانی کا مل است با اخلاق خوش همراه باشد –گویا بوی بردارم خیی حرف است که شخصی خودرا برادر پیامبر خطاب کند پیامبر میتواند برادر افراد باشد ولی همه کس برادر پیامبر نیست- وپسر عمویم اعراب به فامیل خلیی توجه داشتند ویکی از انها به مقامی میرسید دیگران خودرا که فامیل ایشان بودند باهمان عنوان فامیای بیان میکرئمئ که مثلا ما پسرعموی ایشان هستیم دربین ما هم مقداری وجود دارد- رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند سلام برتو برادرمن و وصی من- جالب است که پس از رحلت رسول اکرم صلواته اللهعلیهواله والسلم به حضرت علی علیه السلام فرمودند وصی ما باید باشیم اموال را به ما بدهید وطبق دستور پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم ما عمل میکنیم- میدانستند وصی- یعنی  جانشنین است  -خلیفه من براداران سنی -کلمه امام را کافی نمیداند خلیفه رامهم میدادنند- که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- کلمه خلیفه را بکاربده است- وپرچمدار ایشان در دنیل ودراخرت هستند وپرچم دارد نماینده  در جبهه چنگ بیشتر کاربرد داشت- امیر جنگ هستند—درباره ورود حضرت فاطمه سلام الله علیها به داخل کسا عنوانی جز روحمن هستی وقلب من هستی عنوان دیگری راندادند درحالکی درطول زندگانی عناوین زیادی را میتوانند دربر داشته باشند علت است که درقران به زنان پیامبر ان واولیا الله زیادمطالبی گفته نشده است واینهم بعلت کم بودن ظرفیت مردان است- واوصلا کاری سیاسی را مردان عهددار میشدند وکمتر بهخانم ها مجل این کار

را میدانند وطبع انان برای این کارمناسب نمیدانستند- بخصوص در اسلام- اختلاط زن ومرد شایسته نیست- ولی مقام ایشان دراخرت عظیم است واخرین فردی است کسانی شفاغت نشدند ویا از اشیعیان درجات بالاتری داده بخاطر ایشان داده میشوند وهم سر ها پائین هست وهمه جا تاحدی تاریک است .ایشان بسیار وسیله نقلیه اش روشن است- ودر مدت کوتاه کار ی کارستان کردند- ومخالفین ایشان مسلما اهل جهنم هستند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

 


بسم الله الرحمن الرحیم-نظرایت شخصی است-نگاهی به انتخابات امریکا- به قول استادمعزز حضرت عظمت ایت الله دکتر مرتضی مطهری علیه الرحمت الله- انسان درد را خوب میفهمد وملی درمسائل انسانی درمان را بلد نیست میخواهد ابرو را درست کند وچشم راکور میکند غیراز دین ناب تجربه تارخی همه به بن بست وشکست منجر شده است- وخواهد شد- نمونه بیاورم در لندن بودم یک دانشجوی ایرانی دردانشگاه لندن دریک تابستان فرمودند یک خانی اینجا است که در تهران از دانشگاه تهران لیسانس کار گردانی خوانده است- ودو تابستان است که بلندن میاید زبان بخصوص درمورد هنر بخواند تا بتواند دردانشگاه لندنامتحان دهد- سنت این دانشگاه اینبود که دانشجوی میپذیرفت چها کتاب میدادند انهارابخوان ویک امتحان شفاهی میگرفت وپس وارد کلاس میشد-ولی شرکت ازاد در کلاس های براید یادگیر زبان ومطالب ازادبود وبتشتردرک اصطلاحات وجملات خاص هر رشته ودرک بروزتعرق والگو ها وقوانین وغیرهبود وبسیارپس از دوسال به امریکا میرفتند- من ایشان ورابط به پارک تفریحی معروف لندن رفتیم ضهمتسوارشدن برچرخ فلک مشهوران زمان وسرسره ها از ایشان پرسیدم مگر شما شوهرتان را نمیشناختید- ایشانرا خوب میشناختم ولی بعضی زوایارا نمی دانستم- بسیاربه من علاقمن بود کوچگترین ناراحتی منرا نمیتوانست تحمل کنذد ومدوام بهمن میگفت کن چه باید کنم وهرچه میگفتم به شمامربوط نیست خودات راناراحت نکن ولیدست بردارنبود-من خیلی زحمت کشیدم تکی -؟؟ یک پیس نوشتم وانرا کار گردانی کردم وبروی صحنه بردوم منتقدین پنجاه ایراد گرفتند؟؟ روش احمقانه شصت سال قبل المان- که یک دهکده ششهزار نفری در ساخت کمپوت المانرا- رابه گرد گذاشت وجهان اموزش جهانرا شوکه کرد- روش جدید این است که میباست روش ها یتحقیقاتی جهانی رایاد داد وفرد دانشگاه مداوم کمک کند که حل مشکلات کند وفوق تخصوص اورا یاری کند تا ان فرد یاتیم جرقه بزند وطرح را امده کند ولی به اسم فرد تمام میشودنه دانشگاه- ایشانمیفرمود من مداوم درتوی یک اطاق بودم وفکر میکردم وگریه میکردم –وایشان مداوم مزاحم میشد وبشدت نارحت بودوهرچه میگفتم مهم نیست من اخربرخودک مسلط میشود ول کن نبود این یک اشکال بود اشکا ل دیگر اینبود که هیچ کمکی در کارمن نمیتوانست بکند-من به انگلستان وبه پزشک روانی مراجعه کردم سرکلاس از افرادمشکلات میپرسیدند وومن مطلب را گفتم وگفتندشمارهرچه زودتر طلاق بگیرید اعصباب اگر بحران پیدذاکرد شمارفلج میکند وتالموس وهیپوتالاموش وهیپمویز ترشحات زیادمیشود ودیگر به حالت قب لبر نمیگیرد -   باید جراجی کنیم مقداریبرداری وزود دوباره بهحالت قبل بر میگردد منهم طلاق گرفتم- گفتم حال چی میگویند ایشان فرمود به دختران خودایرانی میگویند شما از حتل باید بلپسر روابط داشته باشید وروی حساب کتاب انهاراشناسی رفتارثابت انهارابدذست اورید وئبا ما خود مقایسه کنید باکمکمشلور انتخاب کنید ونقاط ضعف شما رو میشود وبایدانهار درست حسابی چاره کنید وگرنه طلاق درشما زیاد است وسنت سابق برنمیگردد این نسخه هاهم درغرب جواب نداد فقط مذهب راستین میتواند حل مسئله کند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است خافضته رافعه- پائین اورد-و-بالا برد- نماد حضرت عیسی علیه السلام را دراسمان بالابربرید- که پیروان من ازهمجدا شوید برای همه نعمت وحورالعین وغلمان است وروز استراحت عبادت اقای ترامپ ودولت ایشان باری ورزش وگردش وعبادت درعربستان واسرائیل   ویلای شخصی ایشان- فرهم است وبه مطالعه انجیل-بپردازد وامکان که هوضع همه بهترشود است انشاالله


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-سالگرد همایونی معجزه بینهایت اخلاق الهی گونه پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- شنیدن که بود مانند دیدن-شکسپیر درخاطرات خوداش میگوید اخر عمر منزوی شد وفقط ششدوستداشت که چرا این نمایش ها مینویسی وحتی دراکاخ نشان میدهید- وهرکس از جهتی با ایشان مخالف شد- درحالی کارحضرت رسول اکرم صلواته الله علیه والسلام ازلحاظ سختی قابل مقایسه نیست- انهم دران عصر جاهلیت اولی – درکتابی خواندم زمانی که امام حسن عسکری علیه السلام- به سمت کاخ میبردند وسوار بر اسب بودند وسربازان یک کوچه درست کرده بودند کهاز میان کوچه ایشان باسب حرکت کند به میداشهر رسیدند درضمن حرکت چهار سرباز تا ایشان رادیدند یک دست بسینه گذاشتند وگریان شدند- امام علیه السلام یک نگاه محبت امیز سریعی انجام دادند- که بقول حضرت علامه ایات الهمحمد حسین طباطبائی رحمت الله علیهاگرچنین نگاهی بهمن شود ذره کاه به خورشید میرسد وکار خورشید میکند- بعدمردم وجود اوردند مسئله را چویا شدن البته انهاهم شیعه شدند- انسان یک فطرت دارد که برای پرورش صفات الرحمنی است- ویک نفسانیت دارد که برای پرورش صفات شیطانی است- انسان دردوحالت سیر بینهایت دارد- توقف ندارد درفطرت را کانالیزه شده است بنام صراط المستقم همهچیز حد دارد و روش دارد وملاک دارد وتمام خیر است ماننداب میماند ولذت عجیبی دارد که دردینا حد کمال انرا درک نمیکند ولی   از تمام لذت ها بالاتر است ولو درحدی خاص محدود شده باشد وهمیشگی است- نفسانیت   کنترویلی در راه وطریقه وروش ندارد فرض کنید کسی اهوئی در قله کوه ای دیده است از جاده خارج میش.ود وبه کوه وکمر میزند بادرندگان- میجگندد وازمردابه عبور میکند جند دفعه موفق میشودویک دفعه خودرا بهلاکت میاندازد وهیچکس رادیگرنمیشناسد جز منافع خود وخودرا فدای منافع میکند شعله زیاداست ویکدفعه خاکستر میشود وحسرت اورا نزدیک است بکشد- تانفس دوباره شعله ورشود ضد تمدن است وعلم واگاهی همه چیز قربان راه نفسانیت میکند وپس مدتی کهمه چیز اشکارشد از صحنه یادمانهم خارج میشود جزلعنت-برای- خود چیزی را بدست نمیاورد- واتش را هم دردون خود شعله ور میکند ومجازات اش هم اتش است-طاغوتهای این زمان ها همان سرنوشت همیشگی تاریخ را خواهند داشت واین از اسمان مقدر شده است رهبرمعظم انقلاب رحمت الله علیه-که شعله نورانیت دین حق را برافشته کردهاند بحثی از ترویست های کنار مرز کردندوبیادانها بدانند دستازپا خطا کنند با ایپریت سوخته میشوند- اینجا جای ملق بازی نیست جای سرنوشت ساز است- بقول حضرت علی علیه السلام ما ان ماهی تابه هستیم که دنبه را اب میکنیم ذره ای انگیزه وعلاقه حضرت معدن الهی خوبی ها درما باشد کارافتاب میکینم انشالله درک عمیق از حضرت اش را بتاریخ برای درک وفهم عقل وفرشتگان واوردن لبخندبه ان چهره ملکوتی کوشا باشیم انشاالله این عیدسعیدبرهمه مبارک با


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0