سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-بخش چهارم- کتاب ": عجیب ترین دروغ تاریخ:" اجتهاد کار اسانی نیست ودر غرب متعقد هستند که نصف واحدها باید درباره روش تحقیق واجتهاد باشد ومیبایست تمام منابع صحیح باشد وفرد به روش تحقیق اجتهاد مسلط باشد که کاراسانی نیست تازه بار بسیارموارد با هم با عدم جواب درست مواجه میشود- مرحوم استادمعزز دکتر مسعودی میفرمودند که میابیست قوانین ومطالب علمی رابارها بخوانید تا هیچگونه سئوالی دیگری درمغز شمانیاید وانگاه میتوانید اجتهاد کنیددر حوزه به همین نحو است که بیاد علاوه بر خواندن مداوم مباحثه کنید با افراد قوی تر از خودتان تا بتوانید بعد به اجتهاد برسید ومغز هم بایدخالی از تعصب باشد در گرایش صفر- سئوال تکراری که بارها علمای شیعه جواب اقایان رادادند باز مطرح میکنند که درخواست حاجات از امام علیه السلام شرک است- اولا تجربه به کرارات نشان داده است یک خانم افسر امریکائی در کربلا ویا نجف که دکترها گفته بودند بههیچ وجه شما امکان بچه دارشدن را ندارید زیرا شرایطش راندارید وایشان سه بار رو به مرقد یکی ازائمه اطهار که تصور میکنم در کربلا بودند به انگلیسی میگوید ":بچه:" وبعد از دوماه به امریکا میرود ومدتی در امریکا بوده است و واحساس بچه دارشدن میکنند- دکتر امریکائی در عراق میگوید بچه دار نیستید ولی امکان دارد به یک مرض خاصی دچار شده باشید وایشان رابه امریکا میفرستذ ودرانجا متوجه میشوند که بچه دار شده است- بلعم باعورا یک فرد یهودی منزه مستجاب الدعوه بوده است از یک بزرگ روحانی درشیراز شنیدم که حضرت ایت الله العظمی شهید محسن حکیم رحمت اله علیه افراد زیادی بخصوص افریقائی که خدمت ایشان میرسدند میگفتند انگشتان دراین نقطه که درد میکند ودعا بخوانید واعتقادی عجیبی بودئ که خوب میشود- چهارده معصوم خشنودی انها خشنودی خداوند است وغضب وناراضی      بودن انها نارضایتی خداوند است وخداوند منان به طرق مختلف مقام وذکر وشان انها را بالا میبرد از مادری که میگفت که دختر ایشان نرس بوده ومریض میشود واطبا میگویند که به امریکا باید برود وجهر کلمه انگلیس بلد نبوده است وهرچه گفته بودن یک مترجم باخود ببر گفته بوده است امام زمان علیه السلام کافی است به بیمارستانی در نیویورک میرود وجراحی میشود ومداوم ملحفه روی سرش میکشیده است وبعد ازمعالجه بعللی که میخواستند ازایشان عکس بودن حجا ب بگیرنند از بیمارستان فرار میکند وتوسط راهنمائی امام زمان علیه السلام زنگ یک عالم شیعی عرب دریکپس کوچه های نیوریرک میزند که ایشان کمی فارسیبلد بوده است ان جناب میگوید من باید به بیمارستان گزارش دهم وگرنه برای من ممکن است مشگا بسازد وبعدا که کارمند ها متوجه میشوند چند نفری مسلمان میشوندلذا امام علیه السلام ملاک الهی است وخلیفه بودن هم به همین معنی است هرکسی از خداوند منان چیز یبخواهد حضرت حق انرا به امام معصوم میفرماید تا امام انرا حاجات روا کند بتوسط فرشتگانی دراختیار دارد وباز معنی خلیفه همین است وخود امام چنان چه دعا کند مسئله راخداوند مستجا ب میکند مگر خداوند نمی توانست رودنیل به دوقسمت مستقم انجام دهد وچه نیازی بود که حضرت موسی علیه السلام عصای مبارکاش رابه رودبزند ویا دعای باران که مردمان در زمان امام رضا علیه السلام میخواند چه نیازی به دعای امام رضا علیه السلام داشت ونمونه های ان فر اوان است این شانی است ازشانهای امام علیه السلام که خداوندمنان شان خلیفه خودر ا بقدری بالا میبرد که کسی درامقام ومنزلت وادعاهای ایشان شک نکند حضر علی علیه السلام در یمن تفی درچاه انداختند برای همیشه اب دارد خانمی ادعای پیامبر ی کرد ودرجاهی اب کم میداد تف انداخت وچاه خشک شد-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بخش سوم کتاب ": عجیبترین دروغ تاریخ":بخش سوم-              در صفحه21 کتاب امده است-پیامبر اکرم صلواته الله علیه فرمودند همیشه گروهی از امت من بر حق هستندتااینجا حدیث شمار نفیه میکند زیر اشما دویست سال است که امده اید وهمیشه نبوده اید فرقه ناجی همیشه بوده استوادامه حدیث- بر سران مبارزه میکنند وانرا تا روز قیامت( انرا) اظهار میکنند- پس فرق ای که نابود شدند بر حق نبودند- وعیسی بن مریم سلام الله علیه نازل میشوند- پس امیر انها گفت .( امام زمان علیه السلام) بیا وباما نماز بخوان( درحقیقت بیا تاما پشت سر شما نماز بخوانیم) ومی گوید خیر بعضی از شما بر بعضی دیگر امیر هستید وخداوند این امت را گرامی داشته است این امت راگرامی داشته است معنی اش این است از خودشما رهبرالهی انتخاب کرده است وحضرت مسیح علیه السلام رهبر الهی مسلمانان نیست- ایشان از اینحدیث مینویسد- علما گفته اند که این مردی که جلو میاید وبا عیسی نماز میخواند؟؟؟ همان مهدی است وبعد از عیسی علیه السلام زمام امور رابدست میگیرد بحث ظرفیت عقلی امروزه یک بحث بسیار مهم است خداوند واسلام برای انکه ظرفیت عقلی بالاببرد همه تلاش خودشان را کردهاند دانشمندان غربی معتقد هستند علت انکه انسان مداوم ولوکند حرکت است خداوند مداوم برای انکه پیشرفت ع انکه درکتب شیعیان هست که تعداد معراج پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم است

قلانی کند مسائلی ایجاد کرده است صاعقه زده مرض اورده سیل جاری کرده است بشدت هوا را گرم میکند وسرد میکند- شهر های بزرگ ایجاد میکنند و وسیله های علم رافراهم میکند وحتی حدیثیرادیدم به گردن کفار میزند که به سمت کشورهایکه حق درانجا است برونند- علما برای انکه نمیتوانند هضم کنند که حضرت حجت سلام الله علیه بالاتر از حضرت مسیح علیه السلام است معنی حدیث را وارونه کردند وفکر میکنند که اجتهاد عقلانی کردند-  یک دانشجوی من به چین رفته بود ودریک هتل درجه سه اقامت گیزیده بوده است ودرانجا با دستگاهی حوله را گرم میکردند صاحب هتل سئوال کرده است که ایا چنین دستگاهی در ایران هست ایشان گفته تا بحال من ندیدم ایشان گفته است که معلوم میشود شما بسیار عقب افتاده هستید- برادران یهودی بعضی انها معتقد هستند فقط پیامبری دریهود بای باشد وگرنه غیر عقلانی است وچوب تنها در دست حضرت موسی علیه السلام تبدیل باه اژدها میشود ولا غیر ومتوجه نیستند که دست خداوند بسته هستند وبعضی ها هم صراحتا میگویند دست خداوند بسته است وبرای توجیه ان بعضی میفرمایند خداوند منان چون درازل قسم خورده است حق ندارد قسم خودرا بشکند- نویسنده کتاب مینویسد که درکتب شیعه معراج بیش ا زیک بار است- ایا قران اخبار روز بروز پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم نوشته است ومگر تمام اسرار بیان کرده است حدیث ناب میتواند قضاوت کند وبسیاری از اسرار گفته نشده است ونمیتوان دست خداوند را بست اگر امکان عقلانی داشته باشد نمیتوان انرا رد کرد والبته اثبات ان به سند محکم نیازمند است وشما راه یهود ومسیحیت را طی نکنید درثانی جناب ابن وهاب در حد بالا یک عالم بوده است واجتهاد کرده است پیامبر که نبوده است اجتهاداش ممکن است غلط باشد واین امر دربین علما ودرهرعلمی امری طبیعی است وباید اخرین عالمها که اهل تحقیق گسترده بودند را پذیرفت- عقل را نمیتوان تعطیل کرد تجربه غرب نشان داده است تعطیل عقل باعث سقوط میشود واین یک امر همگانی ومطلق است بخصوص عالم دینی مسئولیتی چون کوه احد بر پشت اش است وچنانچه سعی عقلانی کافی را انجام ندهد بار همه کج فکری تا قیامت بر دوش او است ومیبایست بش از همه علمای رشته های دیگر سعی وتلاش کند وخودر از بندهای جاهلی بیرون بکشد تا انشائالله نجات یابد واجر گیرد که ابته اجراش سنگین تر ازهمه است


ارسال شده در توسط علی

بسم اله الرحمن الرحیم-بخش دوم نگرشی به کتاب": عجیب ترین دروغ تاریخ":- متاسفانه بحث های دینی وفقهی بحث ای کشاف است وبقول یکی از علما به اندازهای است که یک پیرزن- پشم رانخ کند ویک لباس ببافد-اصل گریه کردن بر امام حسین علیه السلام اصل دقیقی است کسی اندکی معرفت پیدا کند این گریه رخ خواهد داد اصولا خداوند میفرماید گریه کردن وخندیدن کار ایشان است وحتما درگریه حکمتی است وپیامبران برای خطای کوچگی گریه های فراوانی کردهاند حضرت داودعلیه السلام برای یک قضاوت بر مسئله موهومی سالها گریه کرد وحضرت ادم برای گندم خوردن چهل سال گریه کردند وایشان برای بشهادت رسیدن پسرش هابیل سالها همچنین گریه کردند وهمچنین حضرت یعقوب علیه السلام برای فراق حضرت یوسفعلیه السلام سالها گریه کردند واما گریه ای که به جهت گریه انداختن افرادی که گریه نمیکنندتا وادار شوند که گریه کنند ولو شان امام علیه السلام پائین بیاید این خطا است ولی بسیار هم در تاریخ مرسوم است- عدم گریه از جناب عمر هست وحتی برای انکه جهاد بقوت خوداش باقی بماند فرمودند نماز بهتر از خواب است؟؟؟!! رکن رکین که مهمتر از جهاد است تبدیل شد به انکه فقط بهتر از خواب است وبسیارمطالب دیگر از جناب عثمان سئوال شد به چه علت شما مروان بن حکم از تبعیدگاه بیرون اوردید وبه ایشان پست بالائی داده اید ایشان گفت بعلت ارزش صله رحم- ایشان فرمودند درکتب اهل سنت تنها چهل حدیث که بعضی انها ضعیف هستند درباره حضرت مهدی سلام الله علیه استبر اساس تحقیق؟؟؟امام شوکانی احادیثی که میتوان در مورد انها صحبت کرد اعم از ضعیف- حسن وصحیح پنجاه حدیث؟؟ است که این امر بدون شک متواتر است- فقط یک یک نکته بگویم قر ان مجید نماز صبح را دورکعت میداند چنان شیطان را ببنیبم وایشان گفتند که نماز صبح دور کعت است نباید گفت شیطان همشه دروغ میگوید نماز صبح مشکوک است بیاد گفت این باراستثنا شیطان راست گفت وبخوبی بقول امام راحل علیه السلام نشان میدهد که منابع برادران اهل سنت چقدر خان گزیده است وچه میزان غیر علمی است از زمان پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم تا شخص امازمان علیه السلام درباره مهدویت حدیث است ولی بررادران اهل سنت دوستی انان با اهل بیت مکرم صواله تالله علیه واله والسلم دوستی خاله خرسه است اما بحث ایشان یک بحث غیر علمی است چه از لحاظ علم نقل وچه از لحاظ علوم عقلانی که ایندوسازنده علوم دینی وفقهی است یک سئوال تاریخی است که از زمان رسول اکرم صلواتهالله علیه واله والسلم درباره غیب حضرت سلامالله علیه مطرح شده است که ایا غیبت نقص نیست وحکمتی دارد وبهاین سئوال ائمه اطهار پاسخ های یکسان ودربعضی جهات متنوع داده اند وباز ایشان این سوئال را مطرح کرده است ونمیداند که ازچاله به چاه افتاد است زیرا اگر تصورکنیم امام علیه السلام در نزدیکی ظهور متولد میشوند این مدت که بشریت بدون امام علیه السام بوده است یک نقص اشکار است در حایکه درامت ها سابق نمونه ای ندارد تمام ائمه اطهار به این حدیث امام علیه السلام مانند خداوندمنان درغیب است ولی جهان را مدیریت میکند- مثال ایشان درست مانند مثال خداوند است ویا مانند خورشید در پس ابر است ایشان فرمودند هیچ ایه از قران نمیتواند درباره ایشان باشد توجه ایشان بکتب معتبری در ایران وجهان تشیع جلب میکنم که متوجه شوند بسیار دقیق است تحولاتی که درکل ارض بدست کسی از طرف خداوند انجام میشود تنها ایشان است اما از احادیث میتوان بخوبی به حقایقی پی برد- در حدیث است که امام علیه السلام به خانه شما میاید وبر فرش شما قدم میگذارد وبر فرش مینشنید ومثلا میوه وشیرینی شما میخورد معلوم میشود فردی به ظاهر عادی است وانفرد ممکن است ایشان را نشناسد ایا بحث هم میشود ویا نمیشود؟ امام علیه السلام دراینجه سکوت کرده است زیرا ااگر بیان میشد میپرسیدند چه بحثی بوده است ومکن است بگویند چرا الان رخ نمیدهد- در حدیثی میفرامیند که امام باهیتی به نزد شاهان وسلاطین میرونند معلوم میشود با شخصیتی باشند که به کاخ میرونند وعلما انرا بدوقسمت کردند در گروهی امام فرد زیر دست است وبا سلاطین صبتی میکند ودرجائی فردی بالا دست است وبا سلاطین صحبت میکنند ودرحدیثی امام زمانی که ظهور میکنند عده ای میگویندکه ما ایشان را درشهر خود میدیدم وایشان درخیابان به جمع میپوست وبا ما سالام واحوال میکرد بارها ایشان رادیده بودند معنا ندارد که امام علیه السلام هیچ نقشی نداشته باشد وفقط در خیابان ها گذر کند وکسی هم ایشان را نشناسد یعنی حکمتی را دراین ظاهر شدن نداشته باشد- از طرفی درباره امام علیه فر مودند که ایشان لشگری از فرشتگان ولشگری از جن دارند که طبق فرمان ایشان دستورات را اجرا میکنند وباز درحدیثی که شب قدر تمام اطلاعات به ایشان داده میشود وفرشتگان یا طبق نظر ایشانعمل میکنند ویا عملی که انجام میدهند به ایشان اطلاع میدهند-تعداد زیادی از افراد مسلما پی به امام زمان علیه السلام میبرنند ولی طبق دستور کتمان میکنند عالمی به من فرمود که من طلبه بودم درخدمت استاد در جلسه ای بودیم جلسه بطول کشید وایشان بعد از جلسه اضطرابی داشتندکه به یک جلسه دیگر سریع بر سند بطوریکه در کوچه هائی که کسی نبود ما میدودیم- تا به یک خیابان اصلی برسیم وسوار تاکسی شویم نزدیک رسیدن به خیابان اصلی یک روحانی بدون توجه ما گذشت ومن یک دفعه دیدم نفس استاد گرفت خوداش رابه دیوار رساند وتکیه داد وتسبیح رابیرون اورد واستخاره گرفت وماز ایشان علت پرسیدم وسریع بیرون امدن و وان روحانی را از پشت دیدم وپرسیدم ایشان کیست وایشان فرمودند این مطلب را ازمن نپرس واستخاره بد امد وایشان با کمال راحتی برگشت-مدتها گذشت یک زمان من ازهمان خیابان بالا میامدم وان جناب پائین میامد ومن باخودم گفتم خدمت ایشان برسم وتقاضای یک استخاره کنم درهمین موقع ایشان یک تسبیح از جیب مبارکش بیرون اورد وتسبیح را گرفت واستخاره کرد وبادست فرمود خوب نیست ومن بسرعت از ایشان دور شدم ومداوم از مردم از احوال ایشان سئوال میکردم ومداوم میگفتم قدر ایشان رابدانید واز ایشان کمال استفاده را بکنید-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم اللهالرحمن الرحیم-عمل کرد اسرائیل وغرب در سوریه ومنطقه باعث میلتیرزه شدن فضای وبوجود امدن روحیه حماسی وباریک شدن وتند شدن شعارهای سیاسی خواهد شد این رویه را کارشناسان توصیف به پاک کردن کانال اتش فشان تعبیر میکنند – اسرائیل از ازادی خواهی شعارخوداش رابه اسلحه های بسیار مخرب سوریه منتقل کرده است دال بران است که دیگر نمیتواند شعار ازادیخواهی ومردمی بسراید زیرا وضع اجتماعی خوداش به مراتب بدتر ازوضع سوریه است وشاهنامه خوانی اش هم بی اثر است زیر شوالیه هایش غلاف کردن وقهرمان اش خودسوزی میکنند انها بیادبدانند درجه هوشیاری مسلمانان درحال اوج گرفتن است وشرق بخصوص روسیه با هوشیاری اگاهی عمل میکند واین راند احتمالا راند اخر است ومسلمانان میراث خودر ا به نسلی جوان وشاداب دادند بر عکس اسرائیل ازادی خواهی که از حلقوم شیطان بیرون امد ومحبتی که مردمان را به گورستان فرستاد باید بدانند که نسخه های متعدد نخواهد داشت وغرب هم ارکستر سمفونیکاش درحال تجزیه شدن است وان ریتم شیطانی چماق وهویج –محبت وحشی گری-زن دوستی وزنبارگی وتحقیر زنان باعث بلعیدن تمام ان صوتهای فرشته خوی خواهد شد وجهان وارد دوران درماتیک کردن سرانجام عاقبت مکبث را نوید میدهد وتمام حرکتهای طبیعی از جاده حقیقی خوداش خارج خواهد شد- وانسان مدتی با سپر می جنگد ولی سرانجام بانیزه وشمشیر حمله ور خواهد شد- کاری نکنید که انسانها از زمین کنده شده وبر پشت اسبان قرار بگیرند- شورش های مارشالی سرانجام در دره مرگ پایان خواهد گرفت- جاده جنگ هیبچگاه ثروتی به بار نخواهد اوربد وسرانجام پیر مردان وپیر زنان بر حماقت شما داستان سرائی خواهند کرد- وبدانید سرنوشت شما را بهمنی که اولشکم است ودرنهایت عظیم است تمام رویاهای شمار را درخود دفن خواهد کرد انشائالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمنالرحیم-نگرشی به سیاست غرب- علوم انسانی درغرب برخلاف علوم تجربی است- دانشمندان علوم تجربی هرچه بگویند اسوه هستند برخلاف علوم انسانیکه کسی خودرااسوه نمیدانددر حقیقت دانشمندان علوم انسانی انسانهای منزوی هستند وفقط دانشگاه دیده دورهم جمع میشوند ویک ازادی به مردم دادند که ز طور میل شان هستند بادرنظر گفتن بعضی اصول عقلانی کلی زندگانی کنند وفقط زومانی که علوم انسانی پی به اشتباهات میبرد انرا مطرح میکند وپس از مدتها تحقیقات تجربیاتی بکار میگرید بخلاف مذب که اصول گرا وجزمی است وتضاد غیر قابل حلی بین ایندو وجود دارد که البته مداوم مجبور میشودکه اصلاحات کند تحقیقات در دانشگاه انگلستان نشان میدهد که تقریبا اکثریت قریب به اتفاق پس از مدتی مطالعات در دانشگاهای انگلستان حداقل دربخشی فرومیریزد وشایدان زمان تنها من نبودم که میگفتم فرونمیریزم ولی درالبته دربخشی فرو میریختم که چرا ما به پیشرفت مثبت غرب نائل نشدیم ودربعضی امور کودن بازی عجیب وبی عرضگی عجیبی گوئی نه عقل نداریم ونا احساس ونه مسئولیت ونه یکتمدن درخشان گرچه بعضی همان خط را بسیار مثبت میبیند وانرادرویشگری سازنده نام گذاشتند- وحفظ ابروی رااسلام بالا ترین امر میشناختند- البته درغرب مداوم اسوه هائی تولید میشود- بعنوان مثال جناب راسل ایشان تخصصی درمسائل علوم انسانی نداشته است ودرفلسفه تنهافلسفه غربرا بخوبی میشناخته است  اینها اگر بخواند یک مقاله درسطح ": مدیفای:" یعنی تعریف سطحی وکلی وبه جزئیات واردنشوند بین سهزارصفحه وتا ده هزار صفحه بایدنوشته شود ودیگر ی جناب مارکس ایضا ومردم هم میگویند خبرنگاران تمام ایدلوژی دنیا وحقایق دنیا را به مانشان دهند تا ماخودتصمیم بگیریم ودر نتجه قوانین سکولار ملاک تمدن شناخته شده است – من بخوبی درک میکردم که سرانجام هم مسیحیت وهم سکولار از تمدن اسلام ناب سرانجام تقلید خواهد کرد وغرب درماهم تحول سازنده بوجود خواهد اورد یک دانشجوی کمونیست ایرانی درلندن به من گفت که درانگلستان جلسه محرمانهای بوده است که چرا اخوند ها پای خود رااز گلیم خودبیرون گذاشتند وما کجا را اشتباه کردیم وچگونه بایدانهارا مهار کنیم- واین امرهم بخاطر منافع نامشروع بوده است ترس از اسلام فقط بخاطر هزمونی غرب است وبقولی برند غرب وست بودن باغرب از دست نرود ومداوم نقطه ضعف بگیرند که تمدن انها پابر جا باشد بخصوص حال که با مشکلات روبروهستند ماباید انهارا مقصر نداینم ولی انها مار ااحمق وخودرا مقصر بدانند که به شاه یاد داده بودند


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99