سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- بحث اصول گرایان و اصلاح طلبان- این موضوع نحوی بیانش بقول حضرات طلبه خارج از چهارچرستان دم از مهربانی است با ملاک غرب تفاوت ماهوی دارد- مثال   قبلا درانگلستان- حزب محافظه کار معتقد به سنتهای انگلستان در حکومت داری بود که سنتها از ریشه داخل انگلستان گرفته میشد ولی حزب کار گر میخواست سنت ها ی جدیدی ولو از خارج انگلستان باشد وارد سیاست انگلستان کند- در اسلام بخصوص شیعه سیاست درچهارب قوانین اسلامی که چهارده معصوم صلواته والسلم باتنوع زیاد بیان کردند وعمل کردن بادرنظر رفتن ملاحاظات زمانی قابل اجر است – وهر امام رحمت الله علیه سیاست خاصی را اجرا کردند- تمام ائمه اطاهر علیهم السلام به شمشیر معتقدبودند درحالیکه امام جواد علیه السلام روش گفتمان مسالمت امیز درپیش گرفته بود وزمانی که فرزندان خواست ازمسافرت برای انها چه هدیه میاورد حضرت هادی علیه السلام فرمودند من یک شمشیر میخواهم وحضرت امام جواد ایشان راتمجید کردند که بحق امام اینده هستی- واین شمیر به امام حسن امام حسن رسیدولی سیاست امردیگر دستورداد اروزه درانگلستان مسئله حیاتی اقتصاد است وسیاست ودر حزب کار گرهم همین است وحال مردم باید انتخاب کنند خداوندمنان به حضرت موسی علیه السلام فرمودن قول لین قول ارام وروشمن ایشان ا ز اول تا اخر چنین بود به حضرت عیسی علیه السلام بیان انتقادی اگر شرایط فراهم شدجهاد باشمشیر امرفمودند وایشان چنین بود که دراول مسیحیت چنین گفته میشد ولی چون بت پرستان دم از مهربانی میزدند وحاضربودند زیر تیغ بروند ولی اقدامی نکنند ورشد مسیحیت تصور میکردند کند است ونبرد بایهود سخت است انها به سمت   سازش رفتند- نماز جمعه باید با اسلحه روز باشد دستورات اسلامی اول مسائل اعتقادی است-بعضی اقایان ایراد گرفتند که مسائل در اول انقلاب اقایت حضرات معزز باچریک های فدائیان خلق دم از فلسفه ملا صدرا درتوحید مطرح کردند که میابیست بر سیاست متمرکز میشدند اولا اگر بحث اعتقادی نمیکردند بسیار تصور میکردند که اعتقاد فدایئیان خلق درست است درسیاست اختلاف اسا حضرت علی با معاویه علیه العنت درجنگ صفین درگیر شد وسیط جنگ شخصی به علیه السلام اندکی صبر کنیبد من ازصف خارج شوم چون انهامداوم تکبیر میگویند حضرت جنگ رامتوقف کرد وفرمودندنبرد ما بخاطرتوحید است ایشان نفرمودنبردما به خاطر خلافت است انمردتعجب کرد واصحاب سخت نارحت شدند وگفتند وقت گیر اوردید حضرت فرمودندما بانها میجنگیم تانها متوجه توحیدناب شوند واین مردهمین اشکال رادارد وتوضیح دادند نبرد شروع شد سیاست فلسف میخواهد وفلسفه اعتقاد میخواهد پساول میبایست مسئله اعتقاد درست کرد اینقدر اقایان سر سر میکند سر وراس اعتقاداست نه سیاست سیاست هم سر نیست بدنه است دستور است اسلام بزبان روز که بیشترین توجهات را بدست اورد متن عوض نمیشود روش تدریس عوض میشود ازغرب که میفرمیاند عد های تحصیل کرده غرب درایران سایت ترجمان درست کردند ترجمان به معنای روش جدید متن باشد قابل قبول است- پس اصلاح طلب واصول گرا یک متن رادارا هستند ولی بادوسیاست وشاید هردو سرانجام به یکنتجه برسند ویکولی روش بهترمردم روشن میکندکه امروز درکره شمالی هم میبنیم- مردم از نظر امام موسیبن جعفر صلواته علیه واله والسلم یتیمانال محمد صلواته الله علیه واله والسلم است که بایدانهارا به حقایق روشن کرد دردین بخش معظمی بنام مباح وجوددارد که فقیه چهار چوب کلی راتبین میکند ومردم اگاه ومتخصص حرف مردم علمی را علمی میکنند و برای ان قانون میسازنند مردم سالاری اگه به این معنا باشد هرطورمردم خواستند ولو درچهارو اسلام نباشد وبقول شما سرغربی داشته باشد که انها کافر ویامنافق شدند انسان عادل واگاه به مسئل اسلام تال تلو امام علیه اسلام است به معنا انکه هرامری بکند بطوردلخواه نیست امام علیه السلام بطوردلخواه رای نمیدهد یعنی ایشان در مسائل خاص قدرت مانند امام معصوم واجاب الاطاعت است واقع کمال بیشرمی به اوج رساندند که بیان میکنند که رهبر انقلاب مستضعفین پاین شهرتهاران برعلیه ثروتمندان بالای شهرتهران میشوراند وجنگ طبقاتی ایجاد میکند هیچ کس متوجهنشده است ویا میگویند بازار جناح راست محلفظه کار است که سخت به رهبری نزدیک است یعنی رهبریاز مستضعفان دور هستنددرس متضاد جمله قبل است- در هرحال خداوندمنان یک درک وعق وقلب سلیم به انها بدهدذ که نمیتوانند اسلام ناب را بخوبی درک کنند وتصورات باطل بعلت عدم درک دقیق ارند وبدبختانه بفکر یک سری مطالعات دقیق اسلام نیست درپیله درکناقض غربی گرفتار شدند که تصور میکنند پرطنین و

پر زرق وبرق است درحایکه طشتات انه از بام افتاده است


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—دربانک بودم شخصی کنارمن بود فرمودند دولت دیگر چکار باید بکند من که پول اب وبرق وتلفن گیرم من امد وماشین ندارم ماشین دارهم پول بنزین گیرشان امد – افراد ی مانند کوفه اماحسین رابرای منافع خود دعوت میکنند چون منافع بدست نمی اید امام حسین شهید میکند- و-.باز منافع بدست نمیاید به اسم توابین حتی خودرا بکشتن میدهند خواستم بگویم که مارهای خوش خط وخال دراحادیث هیمن ها هستندکه ایشان راصدا کردند حال نوبت امریکا که همین باز ی عمروبن عاصی داربیاورد تارخچه اخیر هرجا بنفع اش بود وارد شد وهمین که بنفع نبودتغیر عقیده داد وبرخلافقبلی شد اینهمه انسان دریمن و فلسطین عراق وسوریه شهید شدندکک اقتانگرید این همه مراکز عبادت و ارداتضربه خورد چیزی نگفت یکمرکز فحشا .فساد وجنایت ضربعه خورد که حق ا ش با خاک یکسان رده است عراق بایداجازه دهند حشدالش عزیزکه ریشه در بدر داردذ حالاقایان جا بیاورد ترامپ میخواهد مشکلداخلرا به خترج امنتقال دهد تا مدتی انمطالب به حشایه فرستغاده شود ولی کور خوانده است

ارسال شده در توسط علی

ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—دربانک بودم شخصی کنارمن بود فرمودند دولت دیگر چکار باید بکند من که پول اب وبرق وتلفن گیرم من امد وماشین ندارم ماشین دارهم پول بنزین گیرشان امد – افراد ی مانند کوفه اماحسین رابرای منافع خود دعوت میکنند چون منافع بدست نمی اید امام حسین شهید میکند- و-.باز منافع بدست نمیاید به اسم توابین حتی خودرا بکشتن میدهند خواستم بگویم که مارهای خوش خط وخال دراحادیث هیمن ها هستندکه ایشان راصدا کردند حال نوبت امریکا که همین باز ی عمروبن عاصی داربیاورد تارخچه اخیر هرجا بنفع اش بود وارد شد وهمین که بنفع نبودتغیر عقیده داد وبرخلافقبلی شد اینهمه انسان دریمن و فلسطین عراق وسوریه شهید شدندکک اقتانگرید این همه مراکز عبادت و ارداتضربه خورد چیزی نگفت یکمرکز فحشا .فساد وجنایت ضربعه خورد که حق ا ش با خاک یکسان رده است عراق بایداجازه دهند حشدالش عزیزکه ریشه در بدر داردذ حالاقایان جا بیاورد ترامپ میخواهد مشکلداخلرا به خترج امنتقال دهد تا مدتی انمطالب به حشایه فرستغاده شود ولی کور خوانده است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اهل بیت مکرم ومعظم الهی گونه پیامبر اکرم صلواته الله علیه-اله والسلم در بیاناتد مولی ال متقین- رحمت الله علیه هیچ کس را این امت قیاس با ال محمد صلواته الله علیه واله والسلم نتوان کرد وانان را که نعمت ارشاد وهدایت ال محمد صلواته الله علیهم اجمعین از سقوط نجات داده است –نمیتوان با ان پشوایان الهی -ساوی گرفت- ذهنیت حتی افراد ساده بعلت بدیهی بودن اشکار است- اما مقداری کنکاش عقلی کنیم-میفرمایند علت حقیقی نه علت اعدادی=علت کمکی=مانند فرمان ماشین= معلول ان همیشه کمتر از علت خود است دلیل یک سری صفات ذاتی داریم- که به صفات اولیه معروف است ویک سری صفات ثانویه داریم صفات ذاتی در ظرفی هستند مثلا یک پارچ اب را ذات تصور کنید واین شیشه صفاتی دارد این صفات صفات اولیه بگیرید حال دراین پارج اب بریزید ان اب صفات اش صفات ثانویه پارج است ولی چون ازطریقی وابسته به پارج است به ان صفات ثانویه ذات گفته میشود -مثلا صورت فرد بصورت غیرمتعارف نشان میدهد این بعلت صفات ثانویه است- خداوند نمیتواند مخلوقی را که صفات اولیه ان مانندصفات الهی باشد این صفات قابل خلق شدن نیستند اگر این صفات برفرض که یکتا هستند به مخلوق دهد دیگرخدائی وجودندارد یک خدای جدید بوجود امده است در بشر تا حدی ژن اینمطلبرا میرساند اگر مادر دقیقا ژن خودرا به دختر اش میداد او دقیقا مانندمادربود درحایکه ژن قابل تقسیم واقابل باز سازی به ژن جدیداست که -عینا ژن سابق است وگرنه هویت فرد تغیر میکرد وان فرد دیگر فرد سابق نبود- چون ذا را نمیدهد صفات ثانونیه نمیتواند بدهد پس یک ذا ت جدید با صفات جدید خلق میشود- خلق میشود اهل بیت مکرم صلواته الله علیهم و اجمعین- یک خلقت استثانائی دارند- که در فرزندان غیر معصوم خودژن دیگری دارند ولی دربشر رابطه علت .معول حقیقی نیست زن ومرد ژ«ها مختلفی از زمان حضرت ادم صلواته اله علیه واله والسلم وحضرت حوا صلوتهالله علیها والسلمه تا زمان اولیا خود را دربردارد وانتخاب کدام ژن با خداوندمنان است حتی میتواند ژن جدید خلق شود درافرادی بدن انها نیروی مغناطیسی دارند اهن رابخود جذب میکند ویا از بدن برق گرفته میشود دراینجاوالدین علت الدای هستند یعنی ژن خود خلق نمیکنند کدام ژن انتخاب میشود ویاخلق میشود باانها نیست ولی ظرفی هستند که ژن دران قراردارد وانتخاب میشود بدون تصمیم واراده افراد—ومسلم است درصفات ثانویه با اهلبیت مرک صلوالته اللهعلیهن اجمعین ومیزان بخصص دانش اختلاف ماهوی وفاحشی دارند به حدی فراتراز قیاس است چون بین محدود ونامحدود قیاسی وجودندارد قابل مقایسه نیست-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم اربعین این جاده خاص است افراداش خاصاند همه گنچینه اسرر همه مست نگاهت اند به من بی حس از خم چمشانت یک جرعه مستانه عنایت کن- راه دردو رنج وعسل راه یادگیر پروازرا بهمن عنایت کن از عرش امدیم به عرش میرویم – پرچم سرخ تو بادبان کشتی ما است که در سیل خون بجلومیبرد-از دنیا رها روحم هنوز زیر خاک هنوز بارورنیست - باران بریبز این درخت خشکیده را دوبارجان ببخشانمنجات شبانه با خد وان عبادت تاسحر دردل من هم بریز- یکداستان ویک شهر فروغ کهکشنهارا بیفروغ کرد بهخاط دیدنش چه حسرتها که کشیدندومردند –تاج خلافت هستی ابهت وحیرت یکتا درسیل خون درساحل فرات احساس سنگین اشکهای سنگین راه بسوی شما باز میکند- وخون تو مذهب وانسان را شکوفا کرد بع بی اساسها حس به بی توانها توان به قلب های مرده عشق بهدراه گم شدگان راه- به بیفروغها درخشش- به عرفا حرا بخشیدی


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-مدلینگ- یعنی مدل شدن اخیرا در افغانستان پسران ودختران خاصی دوره مدلینگ را دیدند- ودیک نمایش بصورت غربی درکابل شرکت کردند دختران موهای خودرا بلند لباس مردانه باارایش ساده غربی کردند وپسران نوع ارایش مو وتا حدی ژست غربی داشتند زمانی که تمام ظاهر غربی شد نوبت روان روح تفکر وایده هم غربی میشود یک کشور باتمدنی شکوفا   تبدیل بهیک بازیچه تمدن   سردرگم غربی میشود وبدانید که ارامش روان پیدا نمیکنید- بهدریک بیابان با ابشور مداوم پرسه میزنید سیران وفربه روانی نمیشوید ومداوم حریص هستید که به یکجایگاه مرتفع برسید که نمیرسید شمابیاثید مدلینگ اسلامی تجربه کنیندکتاب های اسلامی معرفی کنید لباس های به روز زنانه مردانه را نشان دهید سفر به عتبات و به مسجد رفتن و یک خانه اسلامی را نشان دهدید خواهید که محبوب فرشتگان هسیتد روانی که به ارامش رسیده قربه شده ودر روی فرش سبز بهشتی گام میزند را تجربه خواهید کرد- انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- من متاسفانه دراخر بحث الیتی ایرانی غرب نشین بحث بورژوای را مطرح کردند که محصول زمان روشنگری است- وانرا فراتر از قلمروی اقتصادی درحقیقت یک ایدولوژِی است- - وتمام ارزشهای پویا غرب را نسبت به بورژوازی دادند- واز بعضی مکلات غرب را نادیده گرفتند اگر جنایات غرب ربطی به برژوازی نداشت تاحدی حرف ایشان قابل اعتنابود ولی خداقل دوجنگ جهاتی وجنگ های بعد دقیقا   عملکرد بروژاوزی انرا بدنبالاورده است که کمک فراوانی برای انکه افراد مذهبی شوند شده است- اما بورژوازی- قبل از بورژوازی فئودالیسیم است فئودال ها مانند-شیوخ اعراب در صدر اسلام حاکمان جهان وغرب بودند وبیشتر سعی درکشاورزی ودام داری داشتند ان زمان کشاورزان که خدمه فئودال هابودند یک زندگانی فقیرانه داشتند وچون کشاورزی به باران یازدارد واز افات وسیل ومانند ان میترسد بیشتر جنبه مذهبی داشتند و کلیسادرست میکردند و ارتباط باخداوند داشتند وفئودال ها کم کم به اینتجه رسیدهبودند از این موقعیت حداکثرسئو استفاده را ببرند وخود دست بساختن کلیسا های باشکوه زدند- وکم کم متوجه شدن که شرایط زندگانی سخت میشود احتمال شورش است بخصوص بعداز شکست صلیبیون از مسلمانان ودیدن شهر های باشکوه مسلمانان وپیشرفتهای خیره کننده انان بفکر کم کردن زحمات کشاورزان توسط صنعت شدند ومقداری هم دراینجهت کاری انجام دادند- ورود تکنلوژی مسلمانان وچین وشرق وروم وبعضی کشورهای در اروپای مرکزی پیشرفتهائی جدید در ساختن ظروف وپارچه وغیره بوجودامد- واروپای غربی از رشد قابل قبولی برخورد دار شد که در راس ان فرانسه بود که صنعت وثروت روبه رشد گذاشت در اروپای مرکزی خرده فروش های که بعدا نام بورژوازی به ان داد شد- در حد یک چمدان اشیائی مانند ظرف ولیوان وغیره از یوگسلاوئی سابق   پیاده شروع میکردن به سمت فرانسه رفتن واین اجناس دربین راه میفروختند وچون این صنتعت ساده رشد زیاد ی کرد انها تا فرانسه میرفتند فرانسه هم پول اش ارزش زیادی داشت وهم قدرت خرید زیاد داشت درضمن محصولات اروپای مرکزی بسیارمتنوع بود وارزانتربود وکم کم کشاورزان وقتهای زیادی به صنعت معطوف کردند حکومت چون رقیب خودر را درصنعت مشاهده کرد شروع به مخالفت باانهاکرد ودر جاده ها پلیس گذاشت که فروش بخارج را جلوگیری کنند به این بهانه نیاز داخلرا افرادباید تاحدیبرطفکنند وخارج مال فئودال است وچمدان بدستها ازراه های سخت رشوه دادن وغیره استفاده میکردند وبسیاری از صنعتگران بهفرانسه رفتند وکم کم ثروت دردست بروژوازی امد که به حاکمین برای ساختن کاخ ویا جنگ کردن کمک مالی مدادند و اجازه کار صنعتی میگرفتند وکم کم در درباره نفوذ کردند وسهمی برای دربار درست کردند-که درایران بنام سهم شیر معروف است-ـ ومبارزات درفرانسه سرانجام جواب داد وبرو ژوازی با مقرات بسیار سخت شروع بکار کرد وچون مردمان بیشتر علاقه به کشاورزی داشتند واز فئودال هم میترسیدند رغبتی بررای کاکردن درصنعت نداشتند که گاهی فقط سه ماه کاربود لذا برژوازی توسط دانگاهیان شروع به کار معنوی غربی کرد فته استفعالیت کنند وپاداش ها وجوایز برای افراد خلاق وتبلغات موثر انام دادند پول چاپ کردن که به افراد قرض بهند که کالا رابخرد اخیرا اقایان مداوم بعلت انکه ایران پول چاپ میکند انرا عامل ورشکستگی میدادنند پول باید به ان دازه نیاز فراهم شود حتی امریکا نمتواند پولی که چاپ میکند پشتوانه انرا تهیه کند چه برسد به ایران بسیار عقب مانده است بتدریچ این پشتوانه تهیه میشود- کم کم جمعیت بیکار غرب به سمت صنعت کشیده شد ودرضمن انها اسلحه راهم تکمال دادند واین کشورها احساس برتری کردند واستعمارابوجود اوردند وپیشرت محیرالعقول کردند وصنعت از کشارورزی رابه گذاشت اصولا باید لو ازلحاظ عقلانی امربه معروف کرد ونهی ا زمنک خوبیهارا گقت وبدی ها راهم گوش زد کرد همین مشکلاتی که در سکولار ریسم بوجودامد مردم دوباره به سمت مذهب کشیده شدند درحالیکه بسیارخلاق وسازنده بودن کسی با ارزش های سازنده مشکلی ندارد- در مراحل اول سرمایه داری شخصی بود وسپس جمعی شد وبعد ملی شد اگر روز اول فردیبود دلیل نمیشودکه ورژاوزی همیشه فردی بماند اسلام درتمام اشکال اقتصاد را بیان کرده است ونمیشود به اسلام اقتصادانحصارطلب ویا دیکتاتوری اقتصادی بیان کرد ورود سپاه به اقتصاد لعلت عدم همکاری ها غرب وکوچک بودن ظرفیت خصوصی دربعضی حوزه های اقتصادی است ایران امروز به همه نوع تخصص نیاز دارد ودامنه سازندگی ان بسیار وسیع است ولی عدم سرمایه باعث رکود شده است ومیزانیهم نیاز به ارز خارجی است که دشمنانان انرا محدود کردند- کسانی که درحزب الهی باشند سرانجام برنده هستند اصلا اسلام امده است که اقتصاد درست کند ودست خون اشامان را قطع کند علاو برمصادر ثروت ملی- معنویت ملی راهم مصادر کردند –و روشنفکری اصیل همین است-اقایان وخانم ها حتما شنیده ان- خانم اقای ترامپ ریس جمهر امریکا فرمودند حق زنان است که برهنه شوند وهیچ اشکالی ندارد درظاهر انرا برای بیان مساوات مرد وزن گفته است ولی خاور میانه که درحال خروش وجوشش است واهرمی وجودندارد بلکه بتوانند نسل بسیجی را- ومتعصبین مذهبی ازاطین طریق منخرف سازنند واینتها بخاطر تمدن بور ژوازی است

 

 


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6   7   8   9      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99