سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-تارنایخ ایران از نو باید شناخت- امام راحل علیه السلام ورحمت الله علیه- فرمودند خانمی که کاندیدمجلس شود وبه قرا ن قسم یاد کند اگر محجبه نباشد وشهرت به دین نداشته باشد- م ایشان رامنافق میدانیم ومیبایست خانمی که محجبه باشد وشهرت دینی داشته باشد ومیدانیم بعضی از کاندید ها ی مردان هم مشروب میخورند وقسم به قران هم میخورند- رژِیم مسئله قسم به پرچم را مطرح کرد  تاز این تنگنا فرار کندت  قسم به پرچم بعضی کشورهای دنیامرسوم است به این معنا که قسم به پرچم وخداوند وملکه میخورند که وظایف خودر بنحو احسن عمل کنند- دراین کشورها- ایدولوژی ها ومذاهب ازاد  است مذهب رسمی ندارند که اسلام ومسیحیت و یهودیت و وزرد تشتیت دین رسمی شناخته میشوند ومابقیه ایان دین غیر رسمی است مثلا بودائیت- بهائیت مذهب نیست زیرا نشات گرفته از یک دین الهی نیست ولی بودائی هست ززیرا نشات گرفته از دین هندو است که انرا پالایش داده است وچون جزو ادیان ابراهیمی نیست- رسمیت ندارد لذا نماینده مستقل ندارد ونمیتواند دارای تشکیلات علنی شود وبرای خوداش تبلیغ کند ولی درمنزل میتواند معبدی درست کند وبرای پیران خاص خوداش درانمنزل درباره دین خوداش تبیلغ کند وهرکس غیراز مسلمان  پیرو دین ایشان شد ازاد است- بحث اش مفصل است خلاصه تنها کسی از خاناده مذهبی اسلامی باشد ودین اسلام را برا ساس عقل پذیرفته باشد ودلیلی بر ای رد ان هم اظهار نکند که وجودندارد اینفرد چناچه از دین خارج شد مرتد است بشرطی که حکومت اسلامی باشد وتبلیغات درست وحسابی به ایشان رسیده باشد—بهائیت ریشه در دین ابراهیمی ندارد واز هیج دین رسمی الهی هم نشات نگرفته است یک ایدولوژی است که جنبه مذهبی ان کاملا ساختگی است وبر اساس فلسفه الهی هم نیست- به ان مسلک ساختگی گفته میشود- ان نظر قسم به پرچم کهامامراحل علیه السلام کهمیخماهند اسلام را مسخ ومنسی کنند یعنی فراموش شود لذا بهدا قسم به کتاب مقدس مطرح شد چهار کتاب مقدس  را که قبلا نام میبردند را برداشتند وکتاب مقدس را جای ان گذاشتند اینجا یک شیطنت کردند که امام راحل سلام الله علیه- فرموده است  همه باید به کتاب قران قسم بخورند؟؟ جناب استاد معزز حضرت ایت الله زبرجد رحمت الله علیه فرمودند چننین طرحی یعنی ما افراد را منافق بار بیاوریم واین امر دراسلام حرام است همین طور  مانمیتوانیم مثلا گوشت خوک به غربیان بفروشیم زیرا به انهاحرام خوری که اسلام قدغن کرده است تعلیم دادیم اساس قضیه این است امریکا بر ای نجات شاه میخواست دین بهادی را رسمیت دهد ریشه مفصلی دارد که از زمان حضرت ایت الله اعظمی بروجردی انعظمت مبارزه با بهائیت شکل گرفت  مجبور شد کهدر شرکت نفت تعدادی از فرزندان روحانیت را بکار بگیرد که مخصوص بهایت وطرفداران رژِیم بود اسرار های زیادی فاش شد- امریکا فشار به شاه میاورد که بهائیت بعنوان دین رسمی بپذیرد وشاه طفره میرفت حال که جنگ تمام عیارشروع شده بود پل ها پشت سر ایشان خراب شده بود دین بهایت رابعنوان دین اقلیت چهارم  رسمی پذیرفت سرکتاب مقدس بها ئیت بین انها اختلاف شد گروهی ازانها ایقان وگروهی بیان را انتخاب کردند وسرانجام ایقان برنده شد ولی امروزه کتاب بدیع وهیجده کتاب دیگر همگی معجزه هستند- امام راحل فرمودند من این مجلس را درهم میکوبم مسئله منتفی شد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-برگرفته از سایت عصر ایران-asriran-اینده دادستان: در این دادگاه نظامی محاکمه می شود که استبداد را به جای آزادی و فحشا را به جای انسانیت گذاشت. نظامی که به هیچ نوع آزادی چه از نوع اروپایی چه شرقی و چه حتی قرون وسطایی معتقد نبود

عصر ایران – 18 فروردین یادآور اعدام امیر عباس هویدا نخست وزیر 13 سال از دوران سلطنت محمد رضا پهلوی کمتر از دو ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و در سال 1358 است.

 به این بهانه متن کامل کیفر خواست صادره از جانب دادستان انقلاب اسلامی ایران که در نخستین جلسه دادگاه که به ریاست شیخ صادق خلخالی و روز24 اسفند 1357 تشکیل شد، عینا نقل می شود:

 « دادگاه انقلاب اسلامی ایران- تهران

آقای امیر عباس فرزند حبیب الله به شماره شناسنامه 3542 صادره از تهران متولد 1295 وزیر سابق دربار شاهنشاهی منقرض و نخست وزیر اسبق شاه سابق و ساقط ، تبعه ایران متهم است به:

1- فساد در ارض

2- محاربه با خدا و خلق خدا و نایب امام زمان (ع)

3- قیام علیه امنیت و استقلال مملکت با تشکیل کابینه های دست نشانده آمریکا و انگلیس و حمایت از منافع استعمارگران

4- اقدام بر ضد حاکمیت ملی با حفظ سلطه سلطان دست نشانده آمریکا و دخالت در انتخابات قانون گذاری و عزل و نصب وزرا و فرمانداران با نظر و خواست سفارتخانه های خارجی

5- واگذار کردن بی قید و شرط منابع زیر زمینی از نفت و مس و اورانیوم و غیره به بیگانگان

6- گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی امپریالیسم آمریکا و همدستان اروپایی اش بر ایران، من جمله ازطریق نابودی صنایع داخلی و تضعیف آنها در برابر رقبای خارجی و تبدیل ایران به بازار مصرف کالاهای خارجی

7- پرداخت درآمدهای ملی حاصل از نفت به شاه وفرح و نیز تسلیم این درآمدها به ممالک وابسته  به غرب و سپس اخذ وام به نرخ های بالا و گزاف و شرایط اسارت بار از آمریکا و سایر دول غرب

8- نابود ساختن کشاورزی و دامپروری و از بین بردن جنگل ها

9- شرکت مستقیم در فعالیت های جاسوسی به نفع غرب و صهیونیسم

10- دسته بندی با توطئه گران بین المللی در پیمان های سنتو و ناتو و سرکوبی ملت های ایران و فلسطین وویتنام، عضو فعال سازمان فراماسونری در ایران در لژ فرعی با توجه به اسناد موجود و اقرار شخصی متهم

11- شرکت در خفه کردن و ارعاب مردم حق طلب و استعمار شده ایران با دستگیری آزادیخواهان و کشتار مردم بی دفاع و ضرب و جرح و شکنجه و آزار آنان و نقض آزادی های اساسی مصرح در قانون اساسی وقت و قوانین موجود از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین الهی از جمله با توقیف روزنامه ها و اعمال سانسور در مطبوعات و کتب

12- موسس و اولین دبیر کل حزب استبدادی رستاخیز ملت ایران

13- اشاعه فساد فرهنگی و اخلاقی و شرکت در تحکیم پایه های استعمار ازجمله شرکت در برقراری مجدد کاپیتولاسیون یعنی ایجاد قضاوت کنسولی در مورد آمریکاییان

14- شرکت مستقیم در قاچاق هرویین در دوران اقامت در فرانسه در معیت حسنعلی منصور

15- دادن گزارش های خلاف واقع و اشاعه اکاذیب با انتشار روزنامه های دست نشانده و گماردن سردبیران جیره خوار در راس نشریات و سانسور اخبار و انتشار اخبار و گزارش های مجعول که تمام این اقدامات در اجرای توطئه  استعمارگران بیگانه و سلطان دست نشانده به منظور اسارت و استعمار هر چه بیشتر ملت ایران بوده است. سلطانی که حسب اقرار متهم به وسیله آمریکا روی کار آمده است.

نظر به :

- صورت جلسات هیات دولت
- گزارش های شورای عالی اقتصاد
- مقالات و شکایات نویسندگان و شاکیان از جمله آقای دکتر علی اصغر حاج سید جوادی  
- فتاوی علما و مراجع تقلید
- مندرجات روزنامه ها
- اسناد به دست آمده ازساوک و اسناد موجود در نخست وزیری
- شهادت دکتر آزمون وزیر کابینه متهم و شهادت آقای جعفریان و آقای نیکخواه در همین دادگاه
  و
- اقاریر شخص متهم

چون وقوع جرایم منتسبه قطعی و محقق است تقاضای رسیدگی و صدور حکم اعدام متهم و مصادره اموال وی را از پیشگاه دادگاه محترم دارم.

دادستان دادگاه انقلاب اسلامی ایران».

در واپسین جلسه دادگاه البته نماینده دادستان تصریح کرد:

« در این دادگاه محترم امیر عباس هویدا محاکمه نمی شود. در این دادگاه نظامی محاکمه می شود که استبداد را به جای آزادی و فحشا را به جای انسانیت گذاشت. نظامی محاکمه می شود که به هیچ نوع آزادی چه از نوع اروپایی چه شرقی و چه حتی قرون وسطایی معتقد نبود.»

هویدا اما تنها مدام یک سخن را به چند صورت تکرار می کرد: « من مقصر نبودم سیستم بود و من هم جزئی از آن سیستم بودم .»

در آخرین دفاع هم گفت: «دست من به مال و خون آلوده نیست اما اگر در زمان من بعضی از جوانان از طرف مقامات شکنجه شدند و زجر کشیدند عرض می کنم اطلاع نداشتم. ولی چون در زمانی بودم که چنین کاری صورت پذیرفت جز این که از آنها عفو بخواهم کار دیگری از من ساخته نیست اما همه کارهای من هم بد نبوده است. من تسلیم دادگاه هستم و همیشه شعارم توکلت علی الله بوده است.»

متن کامل کیفرخواست و اتهامات امیر عباس هویدا


هادی غفاری در خاطرات خود نقل کرده است هویدا به رغم ادعای عربی دانی «توکلت» را به صورت «توکُلتُ» تلفظ کرد که اسباب خنده حضار شد و من هم که یکی از حضار بودم و در روند دادگاه نقشی نداشتم اما کنار او نشسته بودم به طعنه گفتم «کلت» این است و بعدا شایعه درست کردند که من گفته ام با همین کلت تو را می کشم.

  جان کلام هویدا در دفاعیات همین عبارت بود که بارها تکرار کرد که البته به او کمک نکرد:

« در آن سیستم این طور عمل می شد که سیاست خارجی مستقیما زیر نظر پادشاه اجرا می شد.سیاست نظامی هم زیر نظر پادشاه اجرا می شد. سیاست امنیتی نیز مستقیما زیر نظر پادشاه بود. این که چرا این طور بود یک حرف دیگر است ولی زیر نظر پادشاه اجرا می شد و اگر جنایتی دستگاهی انجام داده و من اطلاع نداشتم ایا من مقصرم؟ به قدر تقصیر خودم باید مرا مقصر بدانید نه بیشتر...»

حکم صادره را صادق خلخالی امضا و اعلان کرد و بعدها در خاطرات خود در روزنامه سلام ( هشتم مهر ماه 1371) نوشت: «هنگامی که دادگاه برای صدور حکم وارد شور شد آقایان [احمد] آذری قمی، [احمد]جنتی و [محمد]محمدی گیلانی نیز ناظر و مشاور دادگاه بودند.»

دادگاه در بعد از ظهر حکم صادره را ابلاغ کرد و بر خلاف تصور خود متهم و حاضران نه در سحر گاه روز بعد که همان روز و در عصر 18 فروردین 1358 اجرا شد و به حیات او پایان داد و به رغم شایعاتی که در گرفت و حتی در برخی کتاب ها آمده جنازه او نه به اسراییل و نه به فرانسه منتقل نشد و پس از مدتی نگاه داری در پزشکی قانونی با نام دیگری در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- کانال من وتو- دیگر  زمان ژست ولودگی مدتها است که به پایان رسیده است

پایان کار شما بهراز پایان جناب اقای  علیرضا میبدی نخواهد بود- بقول حضرت استادمرحوم علینقی بهروزی بفکر غساله خانه باشید از حافظ عزیز تفسیر تقوادی هم داشته باشید اینقدر ترانه وشعر لوس وننر سطحی با   احساسات نوجوانی نکیند کمی به عقل درائید که ثواب اخرت بالاتر از هر چیز است-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- جناب اقای دکترعباس میلانی مورخ شهیر ایران- تاحدودی زحمت زیادی کشیده است ولی به نظر حقیر تاحدودی امریکائی تبرئه کرده است درایران  امریکائی وانگلیسی در عراق انگلیسی  اساسی یک مملکت را ویرانه میکنند-که شرح انها هخواهد امد-در صفحه 211 کتاب معمای هویدا مینویسد- به گمان من جیرت اورترین پیشگوئی درمورد اینده ی ایران رابیاد درگزارش سال 1345 ریس دایرهی تحقیقات واطلاعات وزرات امور خارجه امریکا سراغ کرد- انجا امده است:-در زمینه سیاسی شاه –زمینداران وروحانیون راز خود دور کرده – بی انکه توانسته باشد بخش اعظم روشنفکران اصلاح طلب واعضای طبقه متوسط رابه خود جلب کند{ مسلم بود که طبقه محروم راهم بخود جلب نکرده بود}----- تا کنون رغبتی بههمکاری با عناصر  اصلاح طلب نشان نداده  وبدین سان خودر ا از حمایت موثرترین نیرو ها ئی که میتوانند اصلحات مورد نظر اورا جامعه ی تقق بپ.شانند محروک کرده است--- سرانجام روزی گروه های  مختلف مخالف رژیم – برمحور خواست مشترک محدود کردن  قدرت شاه متحد خواهندشد------------- پیش از انکه –ایران- به چنین  بن بستی برسد- نوعی مصالحه وسازش سیاسی مرجح خواهد بود-که خو دامریکائی دقیقا دراین مسئله دست داشتند-من از انگلستان به ایران وبه شیراز امدم-  سخت خسته بودم ومیخواستم مدتی استراحت کنم-  مادرم نارحت بود که ممکن است بیکاری من راناراحت کند-رادیوتلویزون نیروی محقق وبرنامه سازبود وان زمان حقوق خیلی خوب داشت- چون ایشان مدیربود پافشاری کرد اگر خوب نبود استعفا بده وهرچه گفتم باگروه خونی نمیسازد وحق یکنفر دیگر پیای مال نمیشود نفر بعدیرا استخدام میکنند وقتیکه سماجت میکر فلک به پای ایشان نمیرسید لذا فرم پر کرد ومن امضا کردم وباخود گفتم حتی یکدرصد هم من شانس ندارم زیرا بسیاری لیسانس مختلف بیکاربودند وتصور میکردم حداقل بیستهزار نفر ثبت نام میکردند- درحالیکه فقط بیست نفر ثبت کرده بودند- این ملاک یعنی ورشکستگی رژیم شاه اگر انگلستان بود حداقل دویست هزارنفر ثبت نام میکردند- از این بیست نفر بدون انکه کنکور دهند سه نفر انتخاب شدیم- نفراول جنای اقای امین کشتکاران بودنداز دوستان پدرمن ومن که ملاک هستند فوق لیسانس اقتصاداز دانشگاه کالیفورنیا ومن ویک دانشجوی لیسانس جامعه شناسی بد نیست که اقای ارسنجانی به خانواده ایشان پیام داده بود هشتاد هزارتومان بدهید تبصره میخورید وفرمودند اگر چنینکه  میخواهید بکنید- رعیت زمین رابه ما پس خواهند داد وماطبق طرح خود قبلا زمین دادیم حال خواهیم داد وبه یک خانم دیگر باز چنین گفته بوده است وایشان گفت همه راتقسیم کنید ولی من دیناری به شمانخواهم داد- بین هفت میلیون تا چهارده میلیون به جیب زد ازپس که طولانی شد سر وصدا شد وایشان را شاه معزول کرد- ماسه تا برای امتحان شفاهی رفتیم – از اقای کشتکاران پرسید که شما صدا وسیمارا با امریکا مقایسه کنید وایشان فرموردند قیاس معالفارق است ومابایدنیاز های خودمان وامکانات خودم برنامه ریزی  کنیم ودراین مورد شرح دادکه برای نامه های موردخواست ان جامعه است ونوبت من رسید- درانگلستان یکمجله رادیو وتلویزیون است که بیشتریت تیراژ متعلق به او است که برنامه هفته را مشخص میکند ومن انرا مطالعه میکردم هربرنامه اشکالات از بیرون واز درون بر ای تهیه کنده میامد وایشان جواب میداد که مفصل است حتی به ملکه میزدند ومن گفتم طرح ای ابکی .سطحی است وماخواست ونیاز جامعه هیچگونه هماهنگی ندارد ونمیتواند تاثیر سطحی بگذارد بگذریم  فیلم وموزیک اخیبارحرف اول میزند وهمه افراد اول  بی بی سی وسپس رادیومسکو بخش فارسی بالاترین اعتباررا دارد- از جوان  جامعه شناس سئوال کرد  ایشان فرمودند- ببینید عده ای از روستا امدند واطراف شیراز کشلورزی میکند وبرای خود یک طبقه جدا دارند ویکعده کار گران هستند که بیشترانها قشر محروم هستند- عدهای طبقه متوسط هستند از فلان تا فلان نقطه زندگانی میکنند وداخل قلمرو دیگر طبقات نمیشوند واز فلان نقطه تا میدان قصر دشت ثروتمندان که انها هم طبقه خود رادارند عدهای مذهبی هستند طبقه خودرا دارند وغیره بین انها واگرائی است وماباید بین انها هم گرائی- کنیم   فرد مجری یک جوان ساده لوح پرسید چگونه بایدعمل شود فرمودند اشتراکات زیادشود وعوامل افتراق کم شود وفرمودند چگونه این عمل انجام شود مدتی ایشان فکر کرد وفرمودند باتحقیقاتی انجا میشود- اقای کشتکاران نفراول شد ومن نفردوم وایشان نفر سوم که هردومانرفتیم- این وضعیت مملکت درانزمان است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن  الرحیم- تاریخ ایران راباید ازنو شناخت-متاسفانه بسیاری از  افراد مطلع درتاریخ ایران- بعلت عدم شناخت  اسرار های  زیادی از تاریخ انقلاب ایران اشتباه های فاحشی کردند وخلاف شرعی را حتی به امام راحل عظیم الشان نسبت دادند- یک مقدمه لازم است-پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم گا هی چادری درکنار خانه شان  - میزدند وبزرگان شهر دران چادر جلسه داشتند- وهرکس به خانه ایشان صلواته الله علیه واله والسلم میامدند میگفتند فردا بیا- یک روز سه نماینده خانم های مدینه  امدند وبه پیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلم- خبر دادند معلوم میشود قبلا حضرت صلواته الله علیه واله والسلم  فرمودند- حساسیت خاصی دراین موارد داشتند که امروز حتی درغرب نیست-؟؟!! وامدند وزنان فرمودند احکام وثواب های زنان کمتراز اقایان است وخانم ها گله دارند البته تاحدودی مسئله طبیعی بود پایمبر اکر م صلواته الله  علیه واله والسلم بسیار خوشحال شدند تادندان های ایشان مشخص شد –عجب یک بار از حق خود دفاع کردید- ومطالبی درباره حقوق وثواب بیان کردند من جمله بهشت زیر پای مادران است وفرمودند من به فاطمه زهرا علیها السلام یادخواهم داد وشما ازان طریق مطلع شوید-اینرامصلحت میگویئم- زیرا نه درقران ونه درحدیث – بیان نکرده است حتما اینطور باید باشد- در زمان امام صادق علیه السلام به نظر میرسد که این طور باشد- که خانمی میخواست ازدواج مجدد کند نزد امام علیه السلام امد وفرمود من میخواهم دراین ازدواج اول مدتی ازدواج موقت باشد وسپس دائمی شود ودرضمن یک تدریس فقه درخانه کنم امام علیه السلام فرمودند بلند  شو وعبای خودرا زیر پای ایشان پهن کردند که راثر حافظه یکبار دیگر هم کردند وفرمودند فقط برای بانوان باشد- لذا رای دادنبه نماینده مجلس مانندبیعت است که زنان هم با پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بیعت کردند وکاندید شدن درمجلس مانند کارحوزه ودانشگاه –کارنظامی ویا قضاوت نیست که باعث شودخانم ها معاف هستند گرچه هردو درشرایطی بر انها واجب میشود حتی فقاهت- اما مطلب چیست- امام راحل علیه السلام مخفیانه فرمودند- کار شاه و دولت ومجلس را زیر نظر داشته باشید وخلاف شرع وعرف وعقلانیت را  اشکار کنید که علم ا انجام میدادند درصدر ایت الله شهید دستغیب رحمتالله بود- جناب مرحوم حجت اسلام مصباحی دریک جلسه عمومی که به خون نشست فرمودند- که اگر مردم قانون اساسی در مشروطیت قبول کردندبرای ان بود که پنچ مجتهد نظارت میکردند وگرنه قبول نمی کردند واگر چنر پیرمرد استخوانی درقم نبود امروز ایران نبود- با اینها درگیرنشوید احترام وحرمت انرا داشته باشید وگرنه مردم احترام وحرمت شمارا نگاه نمیدارند-رژیم هم ترسید وهم بابحران روبرو شد و خواست مجلس را کوچک کند وجلس به اصطلاح فدرالی درست کند که مجلس استانی شود وکسی حق ندارد  درباره مجلس دیگران صحبت کند بامخالف روبرو شد- امام باز فرمودند اقایان رای ندهند تا حوزه ای انتخابی خلوت باشد تا حکومت مجبور شود که رای ساختگی ایجاد کند ومعلوم بود که ابروی اش میرود- درشیراز همه دوربین فیلم برداری خریدند ودوربین پیدا نمیشد وبهدانشجویان خارج از کشور که به ایران میامدند میگفتند هرچقدر پول دارید دوربین بخرید مادراینجا پول شمارا میدهیم باز رژیم بابحران ربرو شد وازادی رای به خانم هاداد- امام ایشان فرمودند مردان چه کرده اند که میخواهند خانم ها بکنند- این به اینمعنی نبود که خانم ها نمیتواند رای بدهد بلکه خانم ها درای شرکت نکنند- ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- باتشکر از سپاه اسلام درسوریه بهنظرمیرسد به دشمنان فرصت های زیادی داده میشود اگر بقول حضرت ایت العظمی مرحوم شیخ بهااالدین محلاتی رحمت الله علیه بر اساس حدیثی است که مایه عبرت شود اشکال ندارد ولی اگر اینچنین نیست جناحین بایدبیشتر تاکتیکی شوند


ارسال شده در توسط علی

منافق کیست-بسم الله الرحمن الرحیم

دارد مسلمان مداوم گزارش این سیزده نفر منافقکه خودرادلسوز مسلمان جا میزدند وقران انها رامنافق نامید میشناختند .وانها نفاق خودرا تکذیب میکردند ویپامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم انها میخواست چون مسلمان گزارش میدادند وانها میگفتندماز روی دلسوزی یا شوخی کردن این مطالب گفتیم که خستگی جنگ ازتن افراد بیرون بیاید خنده  برلبان انها بیاید مثلا گفتی مثل موش میترسیدند ما که شجاعت انهارا دیدیم پیامبر اکرم صلواته الله میفرمود دیگری از این شوخی ها نکنید ولی ایه محکم میامدنددران شب این ایه امد یک عده منافق هستند حتی تو پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم انها نمی شناسی چه برسد به دیگران ومعلوم بود سئوال میشد اینها چه کسی هستند شماازخداوند منان پرسید انهارامعرفی کند ان منافقین ازترس که رسوا نشوندبفکر کشتن حضرت افتادند بهترین موقعیت بود دیگر جنگی رخ نمیدهد شب بود شناخته نمیشدند جریان مفصل است حضرت جبرائل علیه السلام نازل شد وجریان گفت وفرمودفلان کس که اتفاقا گاردحضرت بود فردی بسیارمومن وشجاع وپرقدرت که ایاشن افسارشتر را دردست داشته باشد از این دره دوراه وجود داشت که به دشت منتهی میشد یکی جاده صاف ولی گراز سنگ وخار وگودال ها شتر  را اذیت میکرد ودیگری از یک گردنه کوچک یک سربالائ ویک سرپائینی داشت به خضرت فرمودن از این عقبه عبور کن ودفلان محل اندکی به ایستد تاانها که رویت مختلف است سنگ گرد را رها کند ویااطراف سنگ پارچه اتشین بسته باشندویار اتشین بزنند وسر وصدا میکنند که شتر رم کند شایدطبل میزدند وان فرد زمان شتر محکم نگهدارد ومن سنگ انها نزدیک شتر منحرف میکنم حال تمام منافقین اسوه شدند- واین گارد منافق شد وتا اخر منافق ماند به جهنم وارد شد-؟؟- اما جناب حضرت زراره علیه السلام زندگانی ایشان سه مرحله دارد-در مرحله اول که امویان ضعیف هستند وعباسیان هم ضعیف هستندایشان بشدت وعلنی از امام صادق علیه السالام حمایت وتبلیغ میکند- مرحله دوم به میزانی تبلیغ کم میشود ولی ایشان افراد زیادیبه نزدشان میروند وشاگردان زیادی دارد ودرمسجد نشسته وفتوای امام صادق  رابیان میکند ودرمرحله سوم تاحدودی گوشه گیری کرد دم مرگ عباسیان افرادی به نزد میفرستند ومیگویندچناچه همچنان ایمان به امام صادق علیه السلام داشت او را بکشید- وسپس طرح کشتن امام صادق علیه السلام بریزید- عباسیان بر اطاق او وارد شدند دیند یک قران درر وی سینه ایشان است گفتند یا زراره هنوز هم به امام صادق علیه السلام ایمان دارید؟؟ ایشان فرمودند من اول فکر میکردم که امام صاق علیه السام حجت ومعصوم الهی هستند کم کم پی بردیم این چنین نیست وبعد فکرکردم که ایشان از اطرف اجداد معززاش به احادیثی پی برده است وبعد فهمیدند این چنینئنیست همهاش را از قراندر میاوررد وبسیاری از احادیث ایشان کامل نیستند ومن تمام انهارا از قران کامل دراوردم-حماقت نیست که یک فردعباسی بگویدچگونه این کار کردی میزانی به ما یادبده بخوبی میفهمیدند که دروغ میگوید مگر انکه از خوداش بافته باشد ازروی سیاست گفتند احسنت ما بعداز مرگ شمادرنماز شماشرکت میکنیم- اخیرا شخصی بهنام اقای موید که ادعا میشود کهتامرحله مرجعیت شیعه پیش رفته است باسه شوت ایشان این مطلب کرد که جناب زراره فروده است که میشود تمام احکام رااز درون قر ان بهتراز اما م صادق علیه السلام بدست اورد وهمگی احسنت فرمودند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99