سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- وقتی خانم من گفت امروز حضرت حجت اسلام علی راستگو معروف به عمو راستگو رحلت کرده است- سخت شوکه شدم انشاالله درمحافل اهل بیت   صلواته الله علیهم اجمعین با ان تیز هوشی ودرایت وشیرین زبانی گفتگو خواهد کر انشاالله—ایشان یک سخنرانی درشیراز

داشت وبعداز پایان سخنرانی – خدمت شان رسیدم وتقاضا کردم ظهری درخدمت شان درمنزل باشم ایشان پذیرفت ولی فرمودند من از انگروه نان وپنیر خور نیستم ولی یک وعده غذا انهم مرغ پلو باشد من پذیرفتم   وبسیارباهوش دیدم چناچه اگر غدا سرد وساده باشد معذب میشدم ولی یک سوپ اضافه کردم- بحث شروع شد ایشان فرمودند من اول میخواستم طریق حضرت ایت الله ومتخصص –و-متفکر اسلامی جناب اقای محسن قرائتی رحمت الله علیه را تعقیب کنم ولی با فیلم ونقاشی انیمنشن وغیره- ولی بیان حضرت اساتدمعزز علامه جناب اقای حضرت ایت الله ودکتر مرتضی مطهری علیه سلام الله که فرمودند داستان راستان درحد تفسیر برای بزرگان ارزش دارد- اینامربسیار جالبی است تخصص فقط برای ان شغل های های گردن کلفت نیست- هرچه نیاز است باید از طریق تخصص سیر کند که غربیان استاد-ان- هستند- سوخت درلندن کم بود چراغ های خیبان تک وتوکی روش نبود ومغازها بسته بودند-من به خانه میرفتم-خانمی زیر چراغ برقف ایستادهبود که یک تاکسی بیاد پنجاه متر انرجلو ببرد به لحاظ امنیت منرادید وگفت میتوایندمن تاان بلوک همرائی کنیم خیلی تعجب کردم که خیبان خلوت بود با ایشان تادم بلوک همراه امدیم درطول حرکت یک ویترین بسیارطولانی روشنبود که بابرق خوداش روشن بود متعلق به یک انتشارات بود که فقط داستان کودکان چاپ میکرد وبارها برنده شده بود درطول ویترین کتابهای کوچک دریک اندازه معین تانصف طول ویترین رسیده بود- یک از دانشجویان- ایرانی دانشگاه لندن به من گفت که این – انتشارات هرکدام از این داستان ها بازیگران وصاحبان نقش ثابت هستند وهرکدام بهیکمتخصص داستان نویسی کودکان داده شده است پس از مطالعات داستانی را بنویسد ویکی از این داستانها- ترجمه شده است وبرای جناب صمد بهرنگی ارسال شده است وایشان بخاطر این داستان ماهی سیاه کوچلو کشتن-هرنیاز ی باید روی ان کار کرد و تحقیقات اکادمیکی داشت وخداوندمنان بقول حضرت ایت الله سیدمحمود طالقانی براساس بیانات نهج البلاغه هرعلم ومهارت مفید خداوندمنان انرا توسعه میدهد وشغل ایجاد میکند واین نوع کاره مخصوص جوانان ثروتمند نیست که به پول نیاز نداشته باشند یک چنین استعدادهای مثال زدنی مانندجناب مرحوم اقای علی راستگومیبایست درجهت تکامل ان کار دانشگاهی . حوزوی کنند – من گفتم این روش شما سخت است ایشان فرمودندخیر فقط انگیزه میخواهد اگر شما درقم بودید طی ده جلسه یا پانزده جلسه فوت فن ارا به شما یادمیدایم- ولی اگر زیادمطالعه کنید و تفکر کنید و فی البدیهه میتوانید کارگردانی کنید که من اغلب فی البدیه عمل میکنم- انشالله مزد واجر کامل خودرا ازخداوندمنان ودرخواست اهلبیت مکرم رسول الله صلاواته الله علیه واله والسلم بدست اورده است- انشاالله 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99