سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به جنگ نرم وسخت غرب با اسلام- جنگ غرب با دین مسیحیت یک امر فطری وطبیعی نبود- یک امر تحمیلی بود بدین معنا که مجبور شد وارد این عرضه شود وتصور میکرد که پس از یک دوره کوتاه سخت مسئله به راحتی حل میشود لذایک نبرد تمام عیار را با مذهب راشروع کردواطاق های فکر درتمام ابعاد تشکیل شد که دست اوردهای مذهب را به گرد بگذارند بطوریکه امروزه معتقد هستند که مسیحیت غرب هیچگونه دلسوزی برای انسان نداشت جتی سامانهای خیره هم نداشت ولی استثنا حضرت مسیح علیه السلام چنین بوده است وهرچه بعد یاد گرفت درتقابل با سکولاریسیم بود که انهم بسیار ناچیز است-دانشمندان الهی که بعدا در اروپا بوجود امدند مانند دکارت بسیار سطح اندیشه ضعیفی دارند که اندیشه برای یک پسر بچه بسیار باهوش عرب در سن دیبرستان بسیار ناچیز است اسن چه برسد که ایشان دانشجوی سال دوم دانشگاه باشد غرب بخوبی از شرق اموخت اساس بدست گرفتن محورهای نفوذ است ودراین راه سرمایه گذاری نجومی کرد- بخوبی فهمید که اولین مولفه باید بخش نظامی باشد- دوم سازمانهای اطلاعاتی وضد اطلاعاتی وسوم تکنولو‍ژی همین طورپائین میاید بله بهداشت وورزش واخلاق جذب کننده میرسد وخودشان هم در دانشگاه  میگویند چنگ چنگ هوش است وما باهوش تریم وهم صبور تر وهم سرمایه گذار تر وسرانجام پیروز هستیم واین راخواهید دید- بعنوان مثال برا ی سازمان جاسوسی امریکا به اصطلاح انها تاثیر گذار باشد به این معنا اورا ازمیدان بدر ببرد بعنوان فرض یک جاسوس امریکائی که به سنگاژور میرود اولا با سامان قرار داد میبند که من اینقدر حقوق میگیرم به توافق میرسند دوم من مایل هستم باتمام فرق دوستی کنم حتی کمونیست وانها هم موافق میکنند ویک خانه بسیار بزرک ومجهز برای او در نظر میگیرند که نصف پرداخت ماهانه اورا پرداخت میکنند وشرط سوم ممکن است من با یک زن چینی کمونیست ازدواج کنم این شرط را میپذیرند- من به ورزش اسکی رو ابی وغواضی وفیلم برداری از زیر اب علاقمند هستم درانراه به او کمک مالی میدهند وتا حدودی به او اجازه میدهند هرنوع فکری درباره امریکا دارد درهر بعدی با صحبت کند وحتی بعنوان کارشناس موثق ناشناس  مقالاتی در روزنامه ها بنویسد وبرای سامانهای دولتی امریکا که اور احضار میکنند حقایق را بگوید وهرنوع انتقادرا از سازمان به راحتی بیان کند وپاسخ بشنود کارشناسان غرب معتقد هستند حداقل چهل درصد ان برای تاثیر گذاری بروی شرق بوده است که نتایج محیر العقول گرفتند- ودر کشورهای اسلامی که بالاترین مقاومت به صورت انتفاضه درمقابل داشتند چه شخصیت ایرانی اگاه در غرب وچه عرب معتقد هستند که حداقل سی درصد فرهنگ خو دشان را ازغرب گرفتند ولو با فرهنگ بومی خودشان در تضاد باشد وحاضر به تغیر ان نیستند ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99