سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بوده است اما ایشان متهم به خطاوجنایتی نشده اند-؟؟!!- ایران به دستگیری خانم مرضیه هاشمی که درامریکا بدینا امده است ومجری در پرس تی وی که یک کانال انگلیسی زبان ایران است درمیاناختلافات وتنش های بسیار بالای بین کشور قراردارد- در واشنگتن شنیده شده است اقای بریرل هوول- ریس دادگاه عمده بخش کلمبیا- دستور داده است- که بخش حکم متعلق به خانم هاشمی  که مربوط میشود به زمانی که ایشان خانم هاشمی بانام قبلی ایشان که ملانی-فرانکلین بوده است اشکار شود ومعلوم میشد این قضیه سر دراز دارد-؟؟ حکم میگوید که خانم هاشمی- بعلت مسئله مادری  که نیاز مند حکم جلب بوده است که مربوط به شهر واشنگتن میشده است دستگیر شدند- ایشان پس از کامل کردن شهات اش را که به هیت عالی تحقیقات های غیر جنائی ازادخواهند شد- خانم فرانکلین- به وکیل خود متذکر شدند که متهم به هیچ نوع جنایت نشدند-خانم هاشمی بایک مرد ایرانی ازدواج کرد- وبدین اسلام مشرف شد- ایشان تهیه کنده تهیه کنند مستند انتقادی- سیاست امریکا در خاورمیانه ورفتارسرتاسری دولتی ورسمی با مسلمانان وافریقائی امریکائی ها- بود- ایشان یکشنبه در فرودگاه سنت لوئیس- که برای ملاقات ودیدار دیدیکی از فامیل مریض خود براساس گفته پرس تی وی امده بود دستگیر شد- ایران عموما دریافت کنند اخرین حد انتقادی بوسیله امریکادرباره ازادی مطبوعات وحقوق بشر-سوگند بسیار قوی خوردن در دفاع از خانم هاشمی – معلوم میشود خودایشان هم موضوعیت خاصی دارد- که ایشان شامل یک فرد ایرانی   به جهت ا زدواج اش شده است—جناب اقای محمدجوادظریف وزیر امور خارجه فرموده است- دستگیر کردن خانم مرضیه هاشمی – بوسیهامریکا- یک عمل غیرقابل قبول سیاسی است-که- زیر پا گذاشتن – ازادی بیان میباشد-پایگاه اصلی روزنگاران ازادی خواه و-معترض نیو یورک باخطاب با توجه کردن ونگران بودن جریان اول صبح جمعه درباره دستگیری – اظهار داشتند- که- دولت امریکا- نیازمند شفاف سازی  درباره علت دستگیری ایشان میباشد-گروه حمایت گر وپشتیبان مردمی گفت ایران حداقل هشت خبرنگار را بازداشت کرده است که یکی از کارهای نامناسب – ایران خبرنگار روزنامه واشنگتن-پست –را- اقای جانسون رضائیان بای 544 روز بازداشت کرده بود واو ازد شد دربخشی ازقرارداد مصالحه که با اقای دولت ریس جمهور بارک اوباما منعقد شده بود

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99