سفارش تبلیغ
صبا

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- در اخبار انتخاب شده که برای من ارسال میشود- بخوبی این درک ایجاد میشودیک باز ی سازمان یافته شده بین اقای ترامپ ودمکرات ها ومطبوعات ضد ترامپ است که سعی میکندهردوطرف مردم را مشغول کنند وتا وقت بدست اورند سی ان ان- میگوید مسئله روسیه باعث نفوذ مثلا دمکرات ها است تا اقی ترامپ به لبه پرتگاه ببرد و وتحلیل گر دیگر میگوید- اقای ترامپ دارد از این بهانه توپخانه خودرا مداوم مشغول سازد تا وقت بدست اورد ونفوذ کند ودیکته کند تحلیل گری دیگر میگوید توئید اقای ترامپ را اقای پوتین مینویسد تا نورافکنی دربرای وضعیت بحرانی برایمشکلات اقای ترامپ ایجاد کند وااقی ترامپ مدوام انرا حیله های دمکراتها میداند که پیشرفتهای خیره کننده اقای ترامپ  را سرپوش بگذارند- دراین شطرنج سیاسی میگویندفقط اقای پوتین برنده است- یک خبرنگار دیگر مینویسد که جریان اقای ترامپ داراد رنگ سئوررالیستی میگیرد بنظر میرسد از مقاله بخشی از تاکیتک بحث شده برای شکست اقای پوتین درانتخابات بوده است- ولی تمام شوک ها درزمان انتخابات اقای پوتین نبوده است اقای ترامپ بگوید من چیزی در بقچه قایم نکردم وبسیار مسخره است انها چنین کاری رابرای منمیکنند- ومداوم میگوید کمپینگ انتخاباتی من مداوم درارتباط بودن با روسیه مورد تحقیقت واقع شده است ورفتار غالب انها ساختن یک شک بسیارماهرانه درباره مسکو است بایددقت کردکه دراین دام کسی گرفتار نشود- اما اسرائیل یکی از فرماندهان سابق اسرائیل گفته است من هزاربار جناب ژنرال پرعظمت ایران حضرت اقای قاسم سلیمانی شکست دادم یکیازانها نمیتوانداثبات کند میتوانست بگوید یک میلیون اورا شکست دادم درجنگ با حزب الله- نشان داد که کوچکترین مکتب چنگی بلد نیست افتضاح پشت سرافتضاح کرد- ومردم فرار کردند درحالیکه اولین دهکده به مرز اسرایئل –لبنان از جای خود تکان نخوردند شرایطی بود کهاگر حزب الله داشت نیروی او میتوانست از میانبر به راحتی به تل اویو برود من تعجب میکنم که اترش اعراب چقدر ضعیف بودند که از اسرائیل شکست خوردن


ارسال شده در توسط علی