سفارش تبلیغ
صبا

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-مجله گرانسنگ چشم انداز ایران یک ویژه نامه در باره شخصیت تاریخی ایران جناب اقای دکتر محمد مصدق رحمت الله علیه به نگارش دراورده است- خریدن کتاب هائی مطرح میشوند همیه باعث میشوند که فرد یک سیاست دقیق مطالعه نداشته باشد- بخصوص کتب خارجی که وقت زیادی میگیرد-و- گاهی انسان بفکر میاندازد- دریک مقاله بی بی سی که برای تدریس زبان انگلیسی نگارش یافته است- مینویسد دانشمندان دانشگاه اکسفورد بعداز مطالعات زیاد متوجه شدن- که ضرری که کشاورزی به محیط میزند چندین برابر ضرری است صنعت به محیط میزند ومیبایست عوامل ضرر ساز کشاورزی ازچرخه تولیدبرداشته شود ونوع مواد غذائی تغیر کند از یک جوان فوق لیسانس کشاورزی – که امروزه کاراصلی ایشان مدیرعامل مونتاژ ژانراتور بر ق است ودرضمن کار پروژه کشاورزی هم انجام میدهد این سئوال کردم – ایشان فرمودندبی عقلی باعث شده است 93 % دشتهای شیراز از چرخه کشاورزی خارج شده است- این کود شییمائی که از طرف زه های اب به زمین فرومیرود- اب رالوده میکند وزمانی که وارد دریاچه بختگان میشد نمک را الوده میکرد وبخار که میشود باعث ایجاد ابر هائی که باران اسیدی فرو میریزد تازه من متوجه شدم چرا اب دریاچه شیراز بسته اند 93% اب ذخیره ما در بخش کشاورزی است سی درصدان بخار میشود میایست اولا قطره ای کنند دوم میزان بهربری زمین بالاببرنند وگرنه قطرهای کردن هم دردی را دوا نمیکند ومفصل بیان کردن-سموم کشاورزی جا خود اتش زدن پس مانده ها انهم موثر هستند- گارهای گل خانه ای هم موثر هستند وزمین بیابان شده که گرد وخاک ایجاد میکند انهم نقش زیادی دارد وغیره جناب اقای مازلو فرموده است اول شکم وپس معرفا ولی اسلام میفرمایداول معرفت وسپس شکم- معرفت جامعه نقش کلیدی داردشکست وپیروز ی به معرفت رهبران ومردم دارد امری که درایران درزمالن قاچار وپهلوی فراموش شد- نکته دوم- راسلام اطاعت جاهل از عالم .واجب است واطاعت عالم از جاهل کفراست واز رهبری می افتد وجاهل بیاد درجای خود قرارداد واورا هدایت کرد- سوم حق الناس –در درس استادعظیم الشان-حضرت مرحوم ایت الله زبرجد رحمت الله علیه والله والسلم- که ایشان مسجد جزو حق الناس است یک فرد بیاید با تیشه به یک اجر بزند میتوان اورا وادارد کرد که این اجرا باید عوض کند ولوبهقیمت خراب کردن دیوار باشد ویا کل ساختمان- اگر فردی اجری از کسی دزدید وانرا به مسجدداد وان اجررا در دیواربکاربردن فرد صاحب اجر میتواندطلب ان اجر کند ولو دیوار خراب شود وان اجر سالم بیرون بیاید وبه صاحباش بدهد- نکته بعد هیچ کس درمقابل قانون اسلامی استثنا نشده است امام حسین علیه السلام فرمودند افرادمومن مانندمن عمل میکنند یعنی بعداز شهادت من مومنین بایدمداوم مبارزه کنند لحظه ای حق کنار کشیدن ندارند تا اسلام به مسیر طبیعی خودباز گردد- پیروزی انقلابر ما از مساجد شروع شد نه از دانشگاه ها حتی دانشگاه ها نمی تواستند حق صنفی دانشجویان طلب کنند باوجود انکه پول زیادی برای این منظور به انها داده شده بود- زمانی من در دانشگا پهلوی سابق دانشجوبودم- اقای علم اعلام کرد علاوه بربودجه دانشگاه من هفتصد میلیون تومام برای دانشگاه گرفتم که عمده ان خرج صنفی دانشجویان خواهد شد من برای دیدن یک دوستان به دانشگاه بهشتی رفتم یک دانشجو به من گفت که این سیصدمیلیون تومانی-که اقای علم برای شما گرفته است اثاری هم تا حال داشته است من پرسیدم شما این مطلبرا کجا خواندید ایشان گفت یکی از اساتید دردانشگاه بهشتی فرمودند من گفتم ان هفتصد میلیون تومان است وهیچ اثاری من ندیدم حتی کتب انگلیسی دروس وسط ترمم میرسد- کم کم دانشجویان اعتراض صنفی داشتند =- یک از اساتید ی که خانم بودند فرمودند من کم کم اعتراضاتی را میشنوم قضیه چیست- یک دانشجویان مفصل بیان کرد وایشان فرمودند هرکس موافق است دست اش رابالا کند همه ما دستانمان بالا رفت-من از کلاس بیرون امدم یک دانشجوی ژنی که اول دانشجوی لیسان روانشناسی گرفته بودوبعد فوق لیسانس وسپس انشجوی زبان انگلیس بود داشت فوق لیسانس زبان انگلیسی میگرفت- که البته بعدا بشدت مومن شد من رادید فرمود چه خبر درکلاس بود من جریان راگفتم ایشان گفت شمانباید دستان را بالا میبرید من گفتم مطلب ایشان یقینی بود فرمودند اشتباه میکنی هیچ دونفر یکسان فکر نمی توانندبکنند نسبیت گرائی همیشه است شما فقط میتوانستی بگوئید تا الان این نظر مطرخ است استاد انگلیسی درس شکسپیر جمله اولرا خواغنده است ونظرخواهی کرده است که این جمله چه میگوید ما توافق به یک معنا کردیم- فرموده است شمابیسواد وعقب افتاده هستید چون مطالعه دارید استباط بلد نیستید یکسان فکر میکند من درنهج بلاغه مطاله کردم متوجه شدم یک جمله حضرت علی علیه السلام باعلم من نمیخواند وانرادرسر کلاس استادانگلیسی رد کردم استادمنرابسیارتحسین کرد وفرمودند وارد عالم روشنفکر ی شدی هروقت حرف خداوندمنانباعلم روز رد کردی انگاه دراوج روشنفکری هستی ولی من درسرکلاس دانشگاه لندن درست برخلاف ان اثبات شد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی