سفارش تبلیغ
صبا

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-مقاله استاد معزز ومکرم حضرت جناب اقای رحیم پور از غدی – باعنوان-نتجه اقتصاد برجامی همین است که امروز می بینیم- روزنامه-9 دی- شنبه –نوزدهم ابان- صفحه 2- گزارش سیاسی—این سخنرانی در دانشگاه علامه طباطبائی ایراد شده است—با اشاره به پیروزی انقلاب الامی – تاکید کرد—هیچکشوری درجهان قانون اساسی خودرا به رای مردم نگذاشته است—اما از بعد پیروزی انقلاب امام(ره) این کار را انجام داد- عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی – با اشاره به نفوذ امریکا در ایران در دوران پهلوی گفت- : قبل از پیروزی انقلاب حتی عالی ترین مقامات رژیم پهلوی در مسائل-مختلف باید با مقامات ومستشاران امریکائی مشورت میکردند- واز انها نظر می گرفتند—پس بااین وضعیت مشخص است- که ما نباید در ان زمان تحریم میشدیم-جناب اقای ازغدی رحمت الله علیه با بیان اینکه ما به شدت نیازمند علوم انسانی اسلامی هستیم-یاد اور شد—علوم اسلامی-به معنای ان است-که-عقل ئتجربه ذیل نور وحی تعریف شود—وی ادامه داد-: برخی ها تا نام اسلام درپسوند علوم انسانی قرار میگیرد-میگویند-علوم انسانی اسلامی-را- لیبرال ها قبول نخواهند کرد—ولی- مگرغربی ها علوم انسانی سوسیالیست ها را قبول دارند؟؟- مگرما- علوم انسانی سوسیالیست ها ویا لیبرال ها را قبول داریم-؟- حضرت استاد ازغدی رحمت الله علیه—در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات منافقین- علیه مر دم اشاره کرد وادامه داد: منافقین همانند موشهای صحرائی چند سوراخ احتیاطی- به- چند طرف برای خودشان حفر میکنند- هیچ وقت- مشخص نیست حرف ان ها چیست- ومداوم حرف خودشان را عوض میکنند- وبه اصطلاح- چند شخصیتی هستند—حضرت استاد رحمت الله علیه- تصریح کرد: این افراد متاسفانه هنوز هم درمیان-مسئولان ما هستند- افرادی که دریک روز متحجر هستند ودریک روز دیگر انگونه روشنفکر می شوند- که کسی باورش نمی شود- عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی – با- اشاره به بدعهدی های  غرب وامریکا یاد اور شد:- غربی ها سفیدترین حرف ها رامیزنند- ولی سیاه ترین عمل را دارند-وی –ادامه داد: خونین ترین قاره جهان اروپا است- ان ها فقط درقرن بیستم-خودشان- 100 میلیون نفر را از همدیگر را کشتند—ان وقت – از حقوق بشر ودموکراسی وازادی نیز حرف میزنند- حضرت استد رحمت الله علیه گفت- درحوزه علو م سیاسی غربی ها ادعا دارند-که- از قرن نوزدهم—و- اگوست کنت—ما سیاست( انها را) را علمی وعینی و-بدور- ازنگرش های متافیزیکی-و-مذهبی می بینیم—وبرهمین اساس قواعد رفتار های سیاسی را کشف وداد ه ها را تجزیه وتحلیل میکنیم وپس بر بر مبنای ان ها عمل میکنیم—وی افزود: این حرف ان ها هم غلط-و- هم دروغ بود—غربی ها بعد از این ادعا هایی که- داشتند- همواره تحت- پوشش علم سیاست- ارزش های فاسد خودرا تبلیغکردند—عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با انتقاد از اظهارات برخی مسئولان در زمان امضای برجام- اضافه کرد: برخی دبه جای پاسخگو بودن به نا کارامدی اقتصاد – برجام—انتقاد کردند- که چرا موشک هایتان- را نشان دادید وروی ان نوشتید:" مرگ بر اسرائیلL درحالیکه اسرائیل تمدن اسلامی را غروب میدهد- ما بگویم اودارد طلوع میدهد)-وی گفت-: به جرات میتوان گفت- که نشان دادن موشک های ایران طی سال های گذشته- جنبه بازدارندگی بسیار زیاد داشته است—عضو شورای عالی انقلاب-:فرهنگی : در ادامه اظهار داشت: بعضی از مسئولان بعداز برجام گفتند که اقای – جان کری قول داده -!ولی نتجه قول اقای جان چه بود؟- حضرت استادمعز رحمت الله علیه—بابیان- اینکه- نتجه اقتصاد برجامی همین است-که- امروز درجامعه میبینم-.گفت: اقتصاد مقاومتی – اصلا درکشور شروع نشد- نمی شود- همه چیز را به اراده دشمن گره زد- این ملت چند بار باید ازیکسوراخ گزیده شود؟؟!!


ارسال شده در توسط علی