سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- پیامبران اعظام الهی تاز مانی که ادعای پیامبری نمیکردند بسیار محبوب بودند وای زمانی که ادعای پیامبری میکردند بشدت مورد تنفر واقع میشدند وبه راحتی هم باایشان مخاصمه میکردند ومیکشتند- شیعه تاز مانی که حکومت را دردست نداشت وبرادران اهل سنت صاحب حکومت بودند غرب بیشتر بابرادارن اهل سنت مبارزه ارامی میکرد زیرا درمقابل با کمونیست به انها نیاز داشت ولی زمانی که حضرت امام الخمنینی رحمت الله علیه وارد گود سیاسی شدند با بی اعتنائی عجیبی باایشان برخوردشد ومانند اهل سنت مشکلات کشور ایران به مذهب ورهبری روحانیت منتسب شد حتی مشکلاتی که شاه دارا بود سرچشمه اش در دست روحانیون بود-سکولار در اخلاق به دودسته تقسیم میشود- یکی اخلاق دولتی است که عمده اخلاقسکولار است با تحقیقات خود غرب به این نتجه رسیدند که یک اخلاق سرد وخشک وبیروح وکم عاطفه است اقداماتی را شروع کردند که درکمک به کارمند دست مدیران دریک محدوده باز نگاه دارند تا ایجاد عاطفه کندودوم اخلاق را برای افراد ازاد گذاشتند وهیچکدام نتوانستند با اخلاق های ساده ودرست مسیحیت رقابت کنند مانند این دستور حضرت مسیح علیه السلام سعی کنید خوراک خودتان را تنها نخورید وفردی را مهمان کنید وتصور میکردند با دادن ازادی مردم بیشتر به انها گرایش پیدا میکنند وخوشحال تر خواهند شد ودیگر نمیدانستند با مشکلاتهای جدیدی ربرو میشوند وابهامات زیادی بوجود میاید معنویت روبه افول وسطحی شدن روی خواهد اورد وان شگفتی وشکوفائی وسیع که از انسان انتظار میرود رخت خواهد بست ومعنویت سکولار مانند ان است که ازیکنفر فردانگلیسی سئوال شد که اینهمه زحمت که کشیدی تا ملیونرشدی دلیل چیست ایشان فرمود من به پروانه خیلی علاقمند هستم خواستم پول یک کشتی را بدست اورم وبدنبال دیدن پروانه ها دنیارا بگردم ویا علت زندگانی خانمی تنها سگ او است بعداز پیروزی اسلام درایران وتحولات کمی که درجریانهای اسلامی رخ داد غرب متوجه یک شور وشوقی در مسلمانان شدغرب مبارزه خوداش را با اسلام گسترش داد وبخصوص دراخلاق ومعنویت هم میبایست وارد گود شود یک دفعه در امریکا سیل طلاقهای خاص دربین هنرپیشه رایج شد که حتی خبرنگاران امریکائی را مات ومبهوت کرده است بخوبی میتوان فهمید که بیشتر انان یک تاکتیک سیاسی علاوه بریک اصل قدیمی که پول ساز باشد اخیرا خانم الیزابت تایلور فوت کرده است یک روزنامه هنگ کنکی دراباره ایشان نوشت که الهه چشم بنفش پرده افسانهای  کسی که درصحنه زندگانی شرجی دم کرده اشغلب اوقات اور ا بالاتر از صحنه های سینمائیاش بعلت زندگانی شخصی طوفانی اش قرار میداد درسن 79 سالکی اخرین پرده برای این الهه پرده سینما افتاد یک واقعیت سینمای امریکاست دو هنرمند بسیار مشهور امریکائی اقای هنرپیشه معروف وخانم رقاص بسیار مشهور که وارد سینما شدهاست واین دوجوان کم کم به هم متمایل شدند وباهم درفیلم ظاهر میشوند وحتی دوسال باهم دریک خانه زندگانی کردند که همیشه به خبرنگاران از اینکه اینهمه علاقمند به هم هستند وهمدیگر درک میکنند داد سخن دادند سپس باهم ازدواج کردند ومدت کوتاهی خان تقاضای طلاق کرد زیرا شوهر اش ایشان را درک نمی کند ومایل است که خانم یا کاراش راترک کند وخانه دار شود ویا کار اش کم کند ویا کار دیگری پیدا کند؟! حرفهائی که مال امریکا به هیچ وجه نیست این هم معنویت جدیدی است که امریکا میخواهد انرا کتل وپرچم کند وچماقی درست بزند بر سرهمه- روزنامه ": استاندارد- امروزه هنگ گنک": که این کلمه استاندارد از ان کلماتی است مجلس ارای همه است که این مقاله را چاپ کرده است عکس یک خانم سفید غربی را که جوان است وموهایش را تمام سفید درخشان کرده ویک ش.رت بسیار کوتاه لی وبایک پستان بند ابی رنگ فانتزی پوشیده است درخیابانهای شلوغ هنگ گنگ درحالیکه یک دختربچه چینی بالباس محلی همراه درحال حرکت است وعنوان شوی دیزی داغ هم به ان روزنامه داده است ودرهمین روزنامه نوشته است معترضین بودجه جدید حکومت ظرفیتشان به صفر رسیده است ولی دراین مسائل هنور ظرفیت صد در صد است وخبر جالب دیگر انکه فعلا چینی ها زمانی که به تایوان میرونند حق انتخاب ورفتن به جاهای دلخواه رانداند با تور باید بچرخند ولی از ششماه اینده ازاد خواهند شد در هر حال نبرد برا ی فتح تپه های استراتژیک همیشه در ارتش ها وجود داشته است ومیتوان به راحتی حدس زد سونامی اسلام دارد به سواحل هنگ کنگ نزدیک میشود


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99