سفارش تبلیغ
صبا

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-کتاب قرباغه را قورت بده اقای برا یان تریسی – که متخصص مدیریت زمان وموفق ترین تجار بوده است دکتر اشرف رحمانی ودکتر کورش طارمی که ازدانشجویان ممتازفوق لیسانس زبان انگلیسی دانشگاه شیراز بودند- وباهمازدواج کردند وبه المان رفتند د.وکتر از المان گرفتند وبه کانادا رفتند ویک دکتر دیگری هردئ گرفتند ومداوم دکتری میگرنند وامروزه به امریکا رفتند واین کتاب را عمل کردندودرامد ایشان هم چنلن که بیان کرده است چند برابر شد بیست یک برنامه برای غلبه بر تنبی ومدیریت کار وزمان است-مولف میگوید همیشه از افرد موفق علم یاد بگیرید ودیگر چیزهای دیگر را وشماهم موفق میشوید-میفرماید مطلب بسیار ساده است بعضی از افرادبهتر از دیگران عمل میکنند- چون کار ها ی بخصوصی-به روش متفاوتی انجام میدهند—در واقع کارهای درست را با روش درست انجام میدهند- بخصوص اینکه این افراد از وقتشان به نحوی بسار بسیار بهتر از یک فرد عادی استفاده میکنند—در طول سوابق حرفه ای خود یک حقیقت ساده را دریافته ام- کلید دست یابی به موفقیت بزرگ- پیروزی-احترام-مقام ئخئشبختی- در زندگی این اس- که بتوانی ذهنت را تمام وکمال روی مهم ترین کار باهدفی که داری تمرکز کنی- ا را درست انجام دهی تا ان را به اتمام نرساندهای دست از کار نکشی—همین بینش کلیدی است که قلب وروح این کتاب را تشکیل می دهد—ای کتاب برای این نوشته شده است- که به شما نشان بدهد- چطور در کار هیتان سریع تر پیشبروید- صفحاتی که درپیش رو دارید- شامل بیست ویک اصل است- که درمجموع قدرتمندترین- اصولی است- که تاکنون در زمینه کارایی فردی کشف کردهامکلید موفقیت عمل کردن است-هیچ محدودیتی درمورد- انچه میتوانید-بدهید-وجود نخواهد داشت به شرطی که یاد بگیرید چطور =قورباغه را قورت داد- وبدانید که فیل را لقمه اقمه میخورند- وکفش اهنین وعصای اهنین ویک چکش ویک برانی وکلاه ازقله کوه اهنرا اخراج وبا سوهان کوجکترین سوزن را بسازید

 


ارسال شده در توسط علی