سفارش تبلیغ
صبا

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-خبر از سایت ان لاین روزنامه د- اکسپرس تریبون- پاکستان- بلوچستان-عنوان دولت تعهد تمام درباره امنیت زوار پاکستانی به ایران-میدهد- اسلام اباد-وزیر داخلی دولت فدرال- اقای شهریارافریدی -در روز دوشنبه گفت دولت فدرال درمشورت وشور- با دولت بلوچستان-ودیگر- مسئولین ذی الربط—یک طرججامع برای امنیت وسلامت زوار پاکستانی به ایرانتدارک دیده اند—اقای شهریار افریدی دراثنای کنفرانس مطبوعاتی – در خانه بلوچستان در اسلام اباد—گفت- حفظ حیات واموال مردم مهمترین واولین هدف دولت است-وزیر بلوچستان اقای جم کمال- و-معاون وسخنگوی – انجمن ملی اقایقاسم سوری – هم حضور داشتند—اقای شهریارافریدی- با تمام دست انر کاران که در رابطه با مسائل ومشکلاتی که زوار با ان مواجه هستند- ملاقاتی داشتند—منجمله نمایندگان امنیتی – ایشان فرمود هم چنین با وزرات امور خارجه درباره اافزایش تعداد ویزاصحبت کرده استاقای شهریار افریدی در اسلام اباد-دولت راه های مختلف حمل ونقل رادر نظر دارد بوسیله دریا-هوا-قطار-وتمام وظایف وقوانین ومقرارت نوشته شده است-او گفت-مضاعف بر ان-در ملاقات اخیراش در بلوچستان شامل مسافرت به به شهر مرزی بین ایران وپاکستان- تفتان رفته است واز مسئولین محلی خواسته است-در کمک کردن ودادن تسهیلات به زوار-و- اطمینان از اینکه انها با مشکلاتیروبرو نشوند درخواست کرد—و ایشان به دقت جریان امور زوار را را بازرسی دقیق کرد- بنابرین همه مشکلات مربوط به زوار قابل حل هستند وتعداد کارمندان مرکز تفتان راهم افزایش دادند—جناب اقای کمال درمورد مسائل امنیتی – برای زواربه سمت ایران اطمینان دارند—وزیر گفت- تمام واحد های متعلق به فدرال بایک منش دست جمعی مانند یک – تیم—کار میکنند- ما میخواهیم به صورت دست جمعی همگی به صورتمساوی پیشرفت کنیم- وبله جلو برویم—ما جبرا میخواهیم—فقر وکمبود را دربلوچستان –پایان دهیم- چون پیشرفت پاکستان وابسته به پیشرفت بلوچستان است- درپاسخ .به یک سئوال –درجریان عممیق شدنبر ضد افراطی های خودسر تاثیر گذار پرکارمطلبی بگوئید-اقاثی افریدی گفت ما حداقل31 مراکز اقتصادی انها بدون داشتن پروانه قاننی که درحال رشد بودند را درهم کوبیدیم-توسط   توسعه قدرت سرمایه گذاری – وهم چنان تا پاک سازی کامل ان خودسری ادامه خواهد داشت   اقدام ضربه ای برعلیه کارکنان همان سازمان که به نفع گروه خود سر تسهیلات ایجاد میکردند خواهد بود- اقای منگال-.دولت های استانهابیش از پنج ماه بیشتر برسرکار نخواهند بود-زیرا نمایندگان حزب انصاف حزب دولت برسر کار خواهدبود- درباره فرصت های جدید بیان شد کهاقای کمال گفتند—نخست وزیر اقایعمران خوان-یک کمیته تشکیل دادند-که ریاست ان با اقای شهریار افریدی است-که از نزدی کوضع بلوچستان را نظاره کنند—و اطلاعات دست اول دربارهمسائل وظایفی که زوار پاکستانی به سمت ایران بان مواجه هستند به ایشان بدهند-ایشان اضافه کردند- افراد کمیته با نمایندگان با سازمانهای حقوقی با قدرت تشکیل جلسات کردند وهم چنین ملاقات با زوار ومسئولین دی الربط دراین مواردملاقاتی داشتند- اقای کمال گفت – حزب تحریک انصاف پاکستان حزب دولت وظایف بسیار جدی درارتباط با با بلچستان را اغاز کرده است- تغیر دراینده نزدیک بعمل درامدند دیده خواهد شد او اضافه کرد وظایف ومسئولیت هادرارتباط با استان به فائق شدن بر مشکلات باهمکاری حکومت فدرال تحقق پیدا خواهد کرد- انشاالله


ارسال شده در توسط علی