سفارش تبلیغ
صبا

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-عرش الهی درعاشورادرخون تپیده-جناب ایت الله سید –ممودرسی میفرماید به کتاب گرانسک ایت الله نمازی رحمت الله علیه مراجعه کنید با عنوان امام ونگهبان معنوی دین الهی – درمباهله نگهبان دین مشخص شدند-وعزاداری ما پاسخی کوبنده به این افتاب عرشی فتاده درخون هست-غدیر توصیه شده است غذا به مردم بدهید دریک حدیث بیان میکند غذادادنبه یکنفر در غدیر برابر است با غذا دادنبه یک میلیون پیامبر است- چقدرزیبا برای رفع مشکلات انسان با انتخاب غدیر روشن میشود وعاشوار غدیر دومی است-بنظر حقیر این وظیفه حج بود زمانی که سرش رابریدند وبه سکوت رفت خداوند مشعل عشورا برافروخت که از کربلا بایدبه سمت حج رفت-حضرت علی علیه السلم فرمودند- به حقیقت فقر انسانها در روح انها است- بر غافلان برمغز انها شلاق بزنیدوگرنه مواجه بارنج های بی پایان میشوید وهم چنین فرمودند-چنین فرمودند- اگرفقر یک فرد بودمن مسلما انرا بقتل میرساندم-کربلا کامل کنند حج است که درغدیر شرح داده شده است- ومعنای دین را کمال کردم بخشی ازان درکربلا رویت میشود-غدیر بیان کرد همچنان که به غذا نیاز داریم به یک حکومت متعالی هم نیاز داریم-غدیر وصف علی علیه السلام بود وکربلا وصف امامحسین علیه السلام ویاران بود که امام درگودال قتل گاه دراخرین نفس ها میفرمود یا حبیب یامسلم ویاعوسجع ویا بریر زمانی این پیرمرد بریر به جنگ رفت رو به امام حسین علیه السلام کرد که خداوندمنان امرووز بهترین هدیه به ..من داد که بدن ام را برای تو ریز ریز کنم. چهارده قرن مستصعفین سرکوب شدند.ولی شیعیان همیشه احیاگر وحیات بخش بودند اخیرا داعش موصل را سرکوب مرد ودرکنارش شهرامرلی ترکمن شیعه را محاصرکرد وسارنجام شکست خورد-خانم امینه مجتبی من در کعبه سخنراین ایت الله مدرسی را درباره علی علیه السلام شنیدم ودرنجف انرا دیدیم-ومن دستورات امام علی علیه السلام درکعبه ای اومتولد شده است انجام دادم-وکربلا حرفهای نگفته ودرچاه گفته علی علیه السلام درکربلا امام حسین علیه السلام زد حضرت مدرسی احترام قبا.ئل .به امام حسینعلیه السلام بخاطر فرزند پیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلم بودند امری عادی است ولی درزیرمحور شیطنت وشرارت سعودی دریمن هم اثر امام حسین علیه السلام است

..

 

 

..


ارسال شده در توسط علی