سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-اخبار تهران تایمز-وزیر امنیت عمومی اسرائیل- اقای گیلاد-اردان- سه شنبه گفت برای جهان بهتر است اگر ایران از نقشه جهان حذف میشد-؟؟- دلیل این سخن بخوبی مشخص است- ؟؟ اخیرا کانادا- بیان کرده است- که نمایندگان شهروندی عربستان به زندان افتاده اند وکانادا گفته است ما باشجاعت دراین امر باقی خواهند ماند واز حقوق مردم عربستان دفاع میکینم- وعقب نشینی نخواهیم کرد- اگر جناب کانادا خوداش حقوق اقیلت ومردم کانادا رعایت میکرد- جای تامل وامیداوری بود درحالی که این چنین نیست—این درست مانندان بودکه خانم تاجر یک دفعه حقوق بشری شد وغربرا متقاعد کرد شاه بایدبرود مقدمه یک عظیمی درعربستان است که نقش اغاز دکننده را به جناب کانادا دادند-مندیشب یک کانال ماهواری یمن دیدم به چندین زبان از شخصی های سیاسی ونظامی ایران کد اورد که نقش یمن درنظامی وسیاسی برحق است- این نشان از قدرت بالامنازع ایران درمنطقه است وفقط یک خبر از جناب اقای پوتین بود شکست عربستان دریمن کم کم مسئله ساز است که بحث نظامی ان بماند ویک شکست هم برای اسرائیل است که هم غرب رادر تسخیر یمن تحریک کرد وهم درسوریه وعراق نقش افرینی کرد ومبخواهدشکست خودرا به گردن ایران بی اندازد-


ارسال شده در توسط علی