سفارش تبلیغ
صبا

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-عالمی درنجف اثبات کرد – که هرکس ده جلسه عرفان را درک عقلانی کند وبه ان معتقد باشد به رفاه نسبی میرسد ودیگرعلمی بیان کرده است طبق حدیت خداوندمنان سرهمه افراد حتی پادشاهان بالاجبار ویا با اختیار درمقابل انها خم میکند وانها به قدرتی که تصور نمیکردند نایل میشوند- منبع حدیثی هم دارد-ولی حمقا یعنی احمق ها-چوب خواهند خورد گرچه خودرا عقل کل بدانند- وبه همه حیله ها وطرفند ها وقدرت-ها- مسلط باشند-برادران اهل سنت علت مهم اشکال انان این است که عقل درشرایط بحرانی تعطیل میکنند- به شعائر لفاظی دل خوش میکنند-که ولی امر استنباط کرده است که برخلاف سنت باشد یا عالم دهر استنباط کرده باشد که برخلف شرع هم باشد درسایت منتقد – اگاهی دهنده- ولایت یک نکته ظریفی فرمودند- که انرا مانند عظمت ابن عباس رحمته الله علیه باز نکردند وبه این نتجه رسیده میشود- که کتب ششگانه اهل سنت برای افراد خواندش مضر است وفقط عالم میتواندبخواند واستنباط کند- وفردی عادی حق درک عقلی از حدیث ندارد-داستان این است در زمان پیامبر اکرم صلواته الله علیه درعصرجاهلیت دستوری که شبیه به ازدواج موقت باشد نبود ولی فحشا بود- دین اسلام برای انکه فحشارا نابود کند ازدواج مجدد ودائم وازدواج موقت را مطرح کرد وروی ازدواج موقت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم زیاد مانور داد بعضی بزرگان که بقول عرفا وجنبا حافظ رحمت االه حکمت ازلی اش را درک نکردند که این انسان چه معجونی میتواندباشد هیچکس نیتواند درک کند جز خداوند منان-!! خانمی متخص زمان حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم که بیوه بود وجناب زبیر جوان کهسرباز رشیدی از جان گذشته بود حاضر شد که مدتی با ایشان ازدواج موقت کند برای ثواب وعبدالله بوجد امد که مشهور است به ابن زبیر جناب اقای ابن عباس بع مکه رفت که درقلمرو اقای ابن زبیر بود وکور بود- ودرخواست کردن که قران را تفسیر کنند- وایشان به ایه ازدواج موقت رسید-جناب ابن زبیر فرمودت ابن عباس همانطور که چشمی هستی کورباطنی هستی- هرکس ازدواج موقت کند در اخرت جهنم به هم می اید میشودیک ابشاربرسر کسی که ازدواج موقت کرده است فرومیریزد= این مطلب یک مطلب غیبی از لحاظ اسلام است تنها کسی علم غیب ان زمان داشت حضرت رسول اکرم صلواته اله علیه واله والسلم است میابیست این روایت به رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم -نسبت دهد- نه دادپس جعل است وبدعت است وچنین حدیثی نداریم- ومیاست ایشان را شلاق بزنند وتوبه کند- ابن عباس رحمت الله فرمودند شما کودن هستید ودین را مطابق طعم وذائقه خودرک ونشرمیدهید یعنی نه گفت جعل کردی دروغ است وبدعت است که حکم برایشان مسلم ومسجل گردد- ولی جامعه ابن زیر ایشا ن راچون بن لادن میپرسیدند نمونه دوم استاد در سایت ولایت فرمودند-که درکتاب مسلم حدیثی نقل میکند- که روز یدوفرد خدمت رسول اکرم صلواته اله علیه واله والسلم رسیدند وبا ایشان درشت صحبت کردند که منحدس میزنم از جانب امویان بود که نعوذ بالالله این بساط احمقانه را جمع کن تو همه چیز را خراب کردی پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله خشمگین شدند ومحکم صحبت کردند وانهارا نفرین ولعن کردن یعنی جهنمی شدن ایشان استباط به حق کرد زمانی که خانم عایشه وجناب زبیر وطلحه حرکت کردن شعار انها این بود که حضرت علی علیه السلام ان اسوه دین ازدین پیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلم وعدالت خارح شده است وموردنفرین پیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلم زمانی یاران حضرت علی علیه السلام موتجه این شعار شدن گفتند درحقیقت شما چنین هستید پس هردو طرف جهنمی شدن پسش عدالت وعظمت اصحاب قلابی است پس چگونه انها اسوه هدایت هستند؟؟اینجا است که عقل راتعطیل میکند تمام خرف پیامبر ان عظیم الشان صلواته علیهم اجمعین همین است که عقل نشانه های هدایت را درک کند—ادامه دارد

 

 


ارسال شده در توسط علی