سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-خبر از بخش هنری- روزنامه تهران تایمز—عنوان-کارگردان ایرانی برنامه- به صحنه بردن- دیوان – غرب- شرق-را در وایمار فرانکفورت دارد- تهران- بازیگر/ کار گردان- اقای محسن حسینی- اعلام کرد- برنامه ایشانروی صحنه بردن-یک-نمایش برپایه-اثر-شاعر المانی- یوحان-ولفگنگ-ون- گوته-بنام- دیوان غربی- شرقی است—که به درخواست سازمان گوته( سازمانی است درکشورها- که زبان وفرهنگ المانی ومتقابل فرهنگ کشورها به خودشان والمان ارئه میدهد)- باگفتمان با مرکز خدماتی این سازمان درایران-در روز یکشنبه- اقای حسینی فرمودند- که ایشان با گروه هنری شان دو سانس در وایمار فرانکفورت وچهارتای دیگر درفرانکفورت اجرا خواهند کرد—ایشان طرحی برای ملاقات باتعدادی ازکارمندان – موسسه گوته در سه هفته اینده خواهد داشت- که تاریخ اجرا را مشخص کند- ایشان فرمودند- درموقعیت های امروزی-  بسیار مناسب است که دیپلماسیفرهنگی به موفقیت های بهتری نائل شود( انچنان اوضاع قمر درعقرب نیست!! این سنت الهی است انسان ها را از طریق فتنه ها ازمایش میکند وهمیشه حساس است- الان راهی برای یک حرکت فرهنگی درخارج باز شده است مسئله دیگری است- حداقل اگر تفاهم مادی نیست یک تفاهم صوری فرهنگی باشد- این موضوع شهرت دارد- که انگلیس ی از مان قاجار هروقت ایرانیان مخالف سیاست های انگلستان بودند- انها یک بزم شعرخوانی درسفارت راه میانداختند- یک دفعه یک شاعر ای از سفیر تمجید کرد وسفیر فرمودند فردا به نزد من بیا واز ایشان بسیارتمجید کرد شاعر فرمودند من تصور میکردم شما صله ای میدهد؟؟ ایشان فرمودند شما چیزی گفتید که من خوش اام امد ومن حال چیزی میگویم که شماخوشت بیاید)-اولین اجرای عمومی دیوان غربی- شرقی- در زمان فستیوال تئاتر بین المللی-سی .چهارمین-فجر بوده است- که مجتمع تاتر شهر درتهران فوریه2016 بوده است-دیوان – غربی- شرقی- شامل اشعارها- یاداشت ها ومقالات- شاعر سناریو نویس- نوولیست- وفیلسوف المانی است- که تحت تاثیر والهام دیوان حافظ 1389وگوته1749-1832 –با ترکیب کردن کاراکتر وخصوصیاتش که بادرک شخصی وخاص خود از شاعر ایرانی کسی که بسیار اگاه واشنا وبا درک دقیق ونزدیک- به مطالب قرانی ودین شناسی اسلامی – بوده است—دیوان –غربی- شرقی دراولین ترجمه اش توسط اقای شجاع الدین؟؟شفا-درسال 1949 انجام گرفته بود- ودیگر ترجمه ها این کتاب توسط اقاین کوروش صفوی- ومحمودحداد ی بوده است- نسخه سناریو فرم ان توسط اقای حدادی درسال2011 به چاپ رسید-  


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99