سفارش تبلیغ
صبا

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-خانم نیکی هیلی نماینده امریکادر سازمان ملل متحد در دانشگاه هوستون فرمودند-وتاکید کرد- امریکا بزرکترین حامی سازمان ملل است وبه همین دلیل->>
<< پیش بردن منافع امریکا توسط سازمان ملل باید لحاظ شود—این یعنی حقوق بشرامریکا که سازمان ملل محل تجارت وپول شوئی است= خانم هیلی چه زمانی فلسظین ازاد میشود-؟؟ این پول های غرب است که نمیگذارد فلسطین ازاد شود –پول نجس وپولی که بوی خون میدهد-کاظم الصیادی- نماینده ائتلاف-هم پیمان ملی عراقی –وی افزود—این وزیر سعودی(ثامر السبهان)- تلاش میکند-تا با نتایج- انتخابات عراق- بازی کند- واعتماد موجود این گروه های پیرو.ز را از بین ببرد—ونتایج اانتخابات را زیر سوئال ببرد- وعرصه سیاسی عراق را متزلزل کند—جناب اقای حیدر العبادی –نخست وزیر- گفت—اظهار نظر ها-پست های اقای ثامر السبهان درفضای مجازی وروزنامه های محلی عربستان- حساسیت رادر داخل عراق به همراه داشته است-=- به ویژ] که وی تلاش دارد- این چنین القا کند—که درعربستان درتحولات جاری عراق5 نقشدارد- واین امر مطلقا صحیح نیست—اقای السبهان نزد عراقی ها محبوب نیست—واین تنها به نیروی های شیعی منحصر نمیشود—و- حتی برادران سنی ه وکرد ها نیز گرایشی – به او ندارند—وزرات خارجه ایران افزود—سخنان- پامبیاو- بار دیگر- فقر اطلاعاتی – ضعف-بینشی – عقب ماندگی تحلیلی ای وسردگمی روند های تصمیمسازی وتصمیمی گری ( ودانستن را حل مسئله) وتصمیم گیری در امریکا را به نمایش گذارد- ونشان داد---که جریان تندرو- وجنگ طلب درامریکا-نه تاریخ میدانند- نه قادر هستند- از ان درس بگیرنند- زمانی کهانسان راه حل را نمیداد- تغیرات شگرف است ومداوم دراین درای امواج بلند از هرطرف به پا میشود وتجهیزات لازم ندارد میابیست محافظه کارشود حضرت علی علیه السلام درچنین شرایط میفرماید که ماننذ بچه شتر بدنال مادرخودبرود تا جریان یک دست ومطمن شود وخود چنین عمل کردارسال شده در توسط علی