سفارش تبلیغ
صبا

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-یک تبلیغات توریستی برای سوریه شده است –محل هائی   برای هم جنس گریان درنظر گرفته شده است ودرشهر سوریه هم چنین ودرتبلیغات بیان میکند- که به راحتی با این افراد میتوانید دوست شوید وبانها درسوریه ومثلا لبنان مسافرت کنید البته بعضی از اعراب جملات زشتی نوشتند ولی بعضی خارجی ها اظهارخرسندی کردن به اینها بایدمشکوک شد وتور نمی کنم راه حل درستی باشد؟؟!!


ارسال شده در توسط علی