سفارش تبلیغ
صبا

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-شرکت معروف-کلوب سام- که دارای فروشگاه مختلف وبعضی معظم است63 ازصبح امروز از طرفکاخ سفید به خاطر ازدیاد حقوق  ودادن پاداش بدون کار بدون انکهاز مالیات خود کم کند تقدیر شد بلافاصله 63از فروشگاه خودرا بست- وفعلا 573 فروشگاه درامریکادارد ولی بعاد اعلام کرد دوازدتای ان را کاملترباز خواهد کرد . باعث  شوک مردم شده است – این فروشگاه متعلق به خانواده –والمارت ست-درخانه انه یک له کان کوچکی درست کردند یک حیوان معروف به تنبلروی پله گان درحال نقاشی بر روی بوم است کمی دم میکشد مدتی تماشا مکیندپسرخانواده میفرماید ما به سرعت دوچرخه رسیدیم-الان بحث فراوانی دریتباره شده است اقای بنانن که کتابمعروف خودرابرضد اقای ترامپ نوشته است- که خبرنگاران بهان – جیهادی رایتنگ- نوشته جهادی گفته اند- امروز سخنرانی کرده است که مندرکتاب خود گفته ام ورشگستگی وبحران از بالا تا پائین است الان افراد زیادی دراینباره دارند صحبت میکنند-خبر دوم که سی –ان-ان بهاقای ترامپ لقب بدفکر داده است اعلام که اقای ترامپ فرمودند که دوملتی را من قبول ندارم


ارسال شده در توسط علی