سفارش تبلیغ
صبا

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-منبع-سایت شیعه نیوز- تلگرام-مشاور امنیت ملی کاخ سفید- در اظهاراتی گزاف- ایران رابه ایجاد- در گیری های فرقه ای درمنطقه غرب اسیا متهم میکند- وخواستارمقابل باتوان فزاینده کشورمان شد- جناب اقای ترامپ بیان کردند سیاست خارجی من همهاش برای بهره مندی منافع امریکا است یکنوع سکلولار مخصوص جهان سوم تعبیه کرده است- برای کش.رجهان بالگوی خاصی وحتی بعضی مذاهب بصورت خاصی تبلیغ میکند- مشخص است- لطفا سکولار ایتالیائی رامطرح کنید- که به کوبائی گفته است-چرامذهبی نمیشود یکی از اقایان فرموده است مگربرای حرف اقای پاپ ارزشی قائل هستید؟ مگربرای جان انسانها ارزشی قائل هستیتد نمونه ان یمن –غزه وخاورمیانه-شما کهالف وبای اسلام رایانمی شناسید ویاخودرا به تجاهل میزنید که منفعت شما دران است-نخست وزیرلبنان دراظهارتی تفرقه افکنانه تاکید کردن که لبنان به نقض حریم هوائی این-کشور-از سوی جنگنده های  اسرائیل وهم چنین حمله صیهونیست ها به مواضع نیروهای حزب الله در سوریه- هیچ پاسخی نمیدهد- وایشان خودرافردی انساندوست وانقلابی میداند-پس اجازه بدهید صیهونیست واردلبنان شوند وکار حزب الله یک سره کنند- اخیرااعلام شد دریمن مرض دیفتری درحال شیوع است-


ارسال شده در توسط علی