سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظرات شخصی است-به نامه پر بار حضرت ایت الله العظمی مکارم شیرازی- رحمت الله- به شخصیت نادان الازهر اقای- دکتر احمد الطیب- که ایشان  یک حمله تند وزننده ای  نسبت به ازدواج موقت کرده است- نامه بسیارعالمانه وخواندنی است که درسایت- شیعه –نیوز وجود دارد- در قران خداوندمنان میفرماید- اگر میخواهید ادم مریض الاحوال را تشخیص دهید ببیند که درایات متشابهات چگونه تفسیر میکند ایات متشابهات برای اهل علم وفن معنای محکمی داردکه انرا میتواند ازان استخراج کند- مانند- این ضرب المثل- بفکرنان باش که خربزه اب است- حال برای محکمات هم-لغز میخوانند-وانرا تفسیر به رای میکنند-چقدر استدلال ایشان ابکی  بوده است- دردانشگاه شیراز سابق بودم یک دانشجوی عربستان سعودی بامن دوست شد وبحثهای زیادی داشتتیم باوجودانکه به انها گفته بودند- باعلمای شیعی  ارتباط نداشته باشید گروه ای از انانشبی کهشب شهادت یکی از ائمه سلام الله علیه بود همراه من به مسجد ولی عصر امدد وبعداز خطبه حضرت مرحوم ایتالله مجدالدین محلاتی رحمت الله با ایشان درمسجد به گفتگو پرداختند ومن برای اولین بار لبخند میلح انان رادیدم وسخت شیفته شدند وگفتندبرای  بعضی مطالب به دفتر شماخواهیم امد-یکی ازانان قبلا به من گفت هرگز متعه نگیر زیرا جناب اقای عمرفرموئنئ که این کار خران است- ئذجواب اینبود که مپگرخران هم کار حرام انجام میدهند- یک تشبیه بودن دلیل- جناب ااقیعمر چشمانشان نه قبل را شناخته بود ونه حتی وضع مدینه را ونه اینده رایکچیزی بقول بچه ها هوائی پراند-  اقای دکتر احمد الطیب – دوجمله کودکانه داردتقصیر هم ندارد- زیرا اسوه که بنام اقای عمر ساخته اند به این سادگی شکسته نمیشود که جملات ایشان بسیار کودکانه است-1- الازهر معتقد است: ازدواج موقت حرام وهماند فحشا است-؟؟!!2- بپرسید- چه کسی  حکم مباح بودن ازدواج موقت را صادر نموده است- در شیعه مستحب است-ومستحب حتمی  حکم الهی میخواهد—از او بپرسید ایا حکم را برای دختران خودتمی پسندی ؟ زمانی که نپذیرفت به او بگوئید- درمورد دختران مسلمان نیز تقوای الهی پیشه کن------در زمان جاهلیت جناب اقای ابوسفیان از شام رسید به طائف از طائف تا مکه زیادراه ای نبود- شخصی فحشا در اختیار داشت صدا کرد وگفتبسیار خسته شدم ومیخواهم مشروب فراوان بخورم وبافحشا همبستر شوم شایدخستگی ممتد من کمی منرا راحت کند کسی داری  گفت همه رفته اند منظوربه مکه چون زمان نزدیکی حج باید باشد وکینفر مانده است که زیادجالب نیست گفت صدای اش کند- ایا کسی نبد که به ایشان بگوید اگراین کارخوب است پس دخترانهم فحشا کنید اینفحشا به مکه امدند وخیمه ای میزدند وپرچم بالای سر – تاریخ مینویسد یک فاحشه ای معروه خیمهای بزرگ داشتکه افراد به نوبت درانجا استراحت کند وجوانان باز بیرون ازخیمه درصفی طولانی میایستادند- کی به این جوانان – میداد- پدران اینجوانان –چراچون مهریه بسیار سنگین بود وپول نفقهرا  نداشتند لذامجبوربودند به سمت فحشا برونند که اسیب های بسیار زیادی- بدنبال داشتکه امروزه درغرب بخصوص امریکا بسیار وحشتناک است به راه بسیاربد دختران پسرانمیکشانند وسپس پسران دختران میکشانندکه من نامه هائی خانواده های ابرای پدرمن مریکائی-برای پدرمن مینوشتند وایشان اجازه خواندن نمیداد یکزمان مسئله شدیکی از اساتید دانشگاه درماشین سکته وفوت نمود بدنبال ایشان امدند وایشان سریع رفت ومن نامه که روی میز  بودخواندم- سرکلاش دانشگاه لندن- استادفرمودند برای این شاهزادگان سعودی سازمانهای جاسوسی مانند هلند برنامه ها خاصی داردفحشا امروزه باوجدانکه غرب مسئله جنسی به قول خوداش حل کرده است در پول سازی جزو ئه شرکت های بزگ است کاروان عربستان به مراکش  یک نمونه ان است چرا زنان خود رانمیبرنند برای انکه دهان باچفت وبند ندارند- دقیقا تامدتی که درمراکش هستند یکخانم را اجیرمیکنند-فرض کنید یک دانشجوی عرب برای تحصیل به امریکابرودرابطه انانبادختران غربی اکثرمسموم است- این نکات را اقای عمر درک نمیکردتصور میکرد که تعدد زوجات مسئله راحل میکند- اخیرا سازمان ملل متحد-به افغانستانگفته است اشراف بچه بازی را کنار بگذارندزیرا انهابرای مسافرت میخواهندپس اسلام درست فهمیده است وراحل منطقی وقابل قبول داده است 

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99