سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-به بهانهمروری بر زندگانی- حضرت ابوالشهید ایت الله محمد علی شرعی رحمت الله- موسس حوزه های خواهران- که مجله ویژه بنام فقیه انقلابی برای شناخت وسپاسگذاری از زحمات ایشان به چاپ رساندند-تاکتیک- درنظامی  به معنای نظمی کهمیتواند از هر مانعی عبور کند ودراسرع وقت نظم دشمنرا بهم بریزد وایجازه تاکتیک سازی وساخت موانع نمیدهد- واسلام عزیز دارای این قدرت ومهارت است به شرطی افرادی خاص تاکتیکسین باشند از جمله انان حضرت شرعی عزیز میباشد بعضی ها افتاب بدون ابر هستند- وبعضی ها افتاب پس ابر هستند که فقط مافل مذهبی انقلابی انانرا میشناسند اجمله ان جناب عزیز بودند- امام قائد انقلاب علیه السلام وتهنیت – میفرماید-تاریخ بیشاز هزار سال تحقیق وتتبع علمای راستین اسلام گواه  بر ادخای ما در راه باور ساختن  نهال مقدس اسلام است صد ها سال است که روحانیت-اسلام تکیه گاه محرومان بوده است- همیشه مستصعفان از کوثرزلال معرفت فقهای بزرگوار سیراب شده اند- از مجاهدات علمی و فرهنگی انان که بحق از جهاتی افضل ازدما- خون- شهیدان است که بگذریم- انان در هرعصری از اعصار برای دفاع از مقدسات دینی ومیهنی- خود مرارتهاذ وتلخیها یی منحل شده اند-وهموراره با تحمل اسارتها وتبعید ها –زندانها واذیت  وازارها  وزخم زبانها شهدای گرانقدری را به پیشگاهمقدس حق تقدیم نموده اند—حضرت ایت االله العظمی امام خامنهای ابراهیم زمانه-مد ظله العالی-فرموده اند- بسمه تعالی- درگذشت عالم مجاهد مرحوم حجت الاسلام والمسلمین- اقای حاج شیخ محمد علی شرعی- رحمت الله علیه را به خاندان وباز ماندگان وارادتمندان به ایشان تسلیت عر ض رمی منیم—این روحانی پر توان وپر کار وخدوم-خدمتگذار- با اخلاص –عمر با برکتی را در خدمت اسلام وانقلاب مردم گذارنید- وفرزند طلبه ی جوان خود را نیز تقدیم در گاه شهادت کرد- رحمت خدا براو وحشر او با اولیا اطهارش باد ان شا الله- سید علی خامنه ای—فقیه  انقلابی ومجاهد بصیر—در برسی خدمات گوناگون- ایت الله شرعی باید مجوعه انهارا در دو دوره قبل ئبعد از انقلاب اسلامی مورد توجه قرار داد- اعتقاد راسخ وی به حقانیت- مکتب اهل بیت علیم السلام اجمعین- وپیروزی حق بر باطل در فرجام امور- روی کردی اینده شناسانه رابه وی ارزانی داشته که بر اساس ان به بسیج تمامی نیرو ها وامکانات جامعه برای اعتلای کلمه حق وامحا باطل کوشیده است ودر تحقق ارمانهای الهی وحفظ وگسترش ارزشهای دینی بهانجام هرگونه خدمت ومصیبتی-دل می سپارد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99