سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-کسانی که بد عمل میکند درجاده دین ومقداری هم از اعمالشان مخفی است فاقد افتخار وشرافت هستند- وسرانجام انها هم جهنم است- .از طرف مردم مطرود میشوند وسرانجام درجهنم در نزد اسرایلیان شرور قرار میگیرند- رهبرانقلاب عظمتی درسایه خورشید رحمت الله علیه فرمودند به دختران خود اجازه مطالعه بدهید- هیچ خانواده ای نباید تصور کند که دختران خودرااز تحصیلات عالیه محروم سازد – رای دقیق اسلامی است ولی با اجازه ایشان درکار به اندازه ظرفیت جسمی وروحی باشد که روح لطیف انها رانیازارد- هر گز اقای اوباما نمیتواند نامه یک دانش اموز ایرانی را پاسخ دهد چون امام الخمینی قائد عظیم الشان انقلاب امت اسلامی رحمت الله علیه- داعش باقدرت تانک میخواهد درسوریه  ایدولوژی خودرا ریشه دار وعمیق کند ولی حزب الله درحال رشد واقعی است- وکتیبه های شهر پالمیرا بر این نکته شهادت میدهند واعتراض مرکز فرهنگی جهان  یسونسکو راهم به اعتراض جدی واداشت- امریکا هرگز به بمباران عربستان دریمن  از عربستان دلیل انرانخواسته است –چون میداند که قانونی است-!!اخیرا ادعا شده است که ریس جمهور اقای جان –اف کندی توسط سازمان یهودی اقای  روث چلید- بانک دار معروف انگلستان انجام گفته است که دیگربه این بانک حق دلالی داده نمیشد- وریس جمهور سابق امریکا اقای ابراهیم  لینکلن که ترئر شد علت اش این بود که میخواست پول امریکا درامریکا چاپ شود باز باند روث چیلد نقشه دترور را ریخت ودر انفجار برجهای دوقلو امریکا باز باند روثچیلد باهمکاری اسرائیل –امریکا-انگلستان انرا انجام دادند- لیبی- ناتودر لیبی با یک مشکل جدید ربور شده است؟؟!! درقانون اساسی ناتو- قانونی برای مداخله وقیم شدن درکشورهای دیگر وجودندارد-!!- خانم عایشه دختر حقیقی اقای قذافی هفته گذشته بعداز انکه ناتو برای تشکیل یک حکومت ملی در لیبی  یک مشکل دیگر بروز کرد؟؟!-!شکست خورد-دختر رهبر جماهیر- عایشه قذافی بعدازچهار  سال درسکوت بودن؟؟   از کشور ارتیره به سمت مردم لیبی باز گشت با یک دعوت عمومی برای مقاومتدرمقابل استعمار جدید غرب؟؟!!  ومردم خودرا جانشینان میرات پدر خطاب کرد- وخودرا": مادر  لیبی:" نامید- عجب خیمه شب بازی-وبزرکترین قبیله لیبی":وارفالا": که در شهر ": بنی ولید"(میسورته) قرار دارد پیوند واتحاد خودراباذکر قسم به خانم ئعایشه بعنوان رهبر  اعلام کردند وب ا انتشاربیانیه ای تعهد خودرا رابه جماهیر اعلام فرمودند- تشکیلات-بی بی سی- باتهیه یک فیلم کوتاه ازکشتن اقای قذافی بدون محاکمه وتشکیل دادگاه وبا اطلاع از انکه ناتو درحال متقاعد کردن بعضی کشورها برای یک گردهمائی برای مسائل لیبی در هلند میباشد که باعث عصبی شدن وعکس العمل عصبی خانم عایشه رابوجود اورده است

 

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99