سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-خبرگذاری فرانسه- فرانسه بیست وچهار ساعت=- بوسیله اقای امینو ابو بکر-از شهر داکاسوی- نیجریه –گارد ارتش نیجریه بسیار نزدیک کمپین قبلی بوکو حرام در ماه جون سال 2013 نزدیک میدیوگوری هستند – لطفا کمی جلوتر بروند؟؟-در روز جمعه حدا قل بیست ویکنفرزمانی که یک بمب گذار انتحاری درصف طویل جمعیت شیعه نزدیک شمال کشور شهر کانو-منفجر کرد کشته شدند این اخرین( نسبت به زمان خوداش) اشفتگی وبحرانی بود که  در منطقه بحران زده رخ داد- این حمله در دهکده داکاسویه  نزدیک به بیست کیلومتری جنوب شهر رخ داد- در زمانی که پیروان جنبش اسلامی نیجریه درحال حرکت بودند- اقای محمد توری- که رهبری هزاران نفررااز شهر کانوبه سمت  روستای زاریا که د راستان همجوار کادونا قرار دارد بعهد داشت گفت که که خط سیر ما-مورد حمله واقع شده است که ما بیست یکنفر را ازدست دادیم وچندین نفر دیگر هم مجروح شدند—وادامه داد-ما تعجبی نکردیم که مورد حمله واقع شدیم- زیرا وضعیت سراسر  نیجریه  این چنین است- تبریک به سیاستمداران باید گفت؟؟- ما توقف نخواهیم کرد-و- از اجرای قوانین و ائین های مذهبی خودمان- حتی اگر شهید شویم واخرین فرد به وظیفه خود عمل خواهد کرد- خبرگذاری فرانسه گزارش داد- که لکه های خون پیروان در کف جاده پخش شده است وسیر صف طویل ادامه پیدا کرده است- اکثریت افراد پیراهن سیاه پوشیدند وپرچ ویا عکس نوه پیامبر اکرم صلواته الله علیه اله والسلم –امام حسین علیه السلام وتهنیت- راحمل میکردند وتوسط گارد امنیتی در اطراف صف محافظت میشدند—یکی از مسئولین -فردی که میخواست ناشناخته باشدبه خبر گزاری فرانسه گفت- یک فرد انتحاری که به وسط جمعیت دوید قبل از انکه به جای مشخص برسد وچاشنی را بزند که لباس سیاه پوسیده بود وخود را همسان دیگران کرده بود- همراه با هم دست اش بلافصله دستگیر شدند واعتراف کردند که توسط  بکو حرام ارسال شده بودند- ایشان اضافه کردند- اینفردجزو گروهی از جوانان بودند که توسط  بوکو حرام ربائیده شده بودند وبا فشار وتحمیل به این نوع کارهای وادار میکنند- دراسلام تحمیل وزیر فشار قرار دادن حرام است- که انها را از شهرموبی مرکز استان –بورنو- سال گذشته گرفته بودند ومدتی  درجنگل سامبیسا- مقداری تعلیمات نظامی  یاد داده بودند- وانهارا یازده روز گذشته فرستاده بودند که درخانه مخفی شده بودند که این حمله را انجام دهند- ولی بمب گذار وقتیکه متوجه شد که همراه اورا گرفته اند بمب خودرا منفجر کرد- بوکو حرام یک مرام جهادی سنی رادیکال است که میخواهدیک دولت متعصب سختی  درشمال نیجریه بوجود اورد- انها قبلا  شیعه را سرزنش واخطار داده بودندکه به مسلمانان شیعه  در منطقه انان حمله خواهند کرد- ماه نوامبر گذشته پانزده نفر کشته شدند وپنچاه نفر هم مجروح شدند که توسط روش انتحاری که هدف انها درطی مراسم ائینی عاشورا  درشهرپوتیسکوم در استان یوبه- بود که عشورا  ایت شهادت امام حسین علیه السلام الله و تهنیت است  - قابل توجه است  که دو-واژه رادیکال وتعصب بیشتر ملاک غربی دارد تا اسلامی – اسلام بی هیچ وجه ای اجازه نمیدهد بازور وقدرت نمائیبر گروهی ویاجامعه ای  مسلط شد وافکارخودرا بازور وارعاب وکشتن به انها تحمیل کرد واین نوع رادیکالیسم مال اسلام نیست وتاحدودی درغرب وشرق رواج داشته است واز نوع استکبار بشمار می اید- دوم تعصب درجهت مثبت است که به نفع بشریت وفرد است فرد میبایست درجاده خیر ومثبت ثابت قدم باشد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99