سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-کربلا ماه محرم را برجسته کرد- یوم الله تاریخی بوجود اور که همیشه درسینه عاشقانش جاودان خواهند ماند- ماه شرافت- کرامت- عزت – استقامت- بندگی- خود فروختن به خداوندمنان برای رسیدن به قرب الهی است جسم وخون دادن برای تعالی بخشیدن به دین- ماه برادری- وماه  کمک به انسانها- ماه ساختن قوی ترین فضای  ایمانی وبالاترین اعمال صالحه انسانی را به نمایش گداشت- ماهی که تمام عقایدباطل را پنبه کرد وخورشید اگاهی طلوع داد- ماه ای که بایدبرای شکوفا کردن ارزش های والا چشن گرفت- ماه ای که بدنبال وحدت- وپرور روح معنوی که ازجسم خاکی به جسم ملکوتی وروح جبروتی پرواز کرد- ماه بیداری وماه یادگیری درس های بسیار پرارزش وعظیم- وفضای تیره وتار پرزه شهوت که انسانی خمود ودلقک وبیچاره واسیر فرعونها .کاسه لیز سفره های ناپاک وروح شیطانی  که انسانها درماهیت گرگ وخرس وخوک فرو میبرد وبه جهالیت ثانی شهرت یافت ساغری از ابکوثر بهشتی بچشاند وان فضارا متلاشی ساز د انچنان که کرد ماه بروز شخصیبتهای ناب اسلامی که رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم وحضرت امیرالمومنین از انها یاد کردند وبرای انهاذ گریستند انسان های صادق که خودر ا وقف خدمت به مردم ودین کردند تا انجا که درخون غلطیدند ویا به اسارت رفتند- در را دین  زمانی میرسد که تنها شهادت پاسخ ان است ودراین زمان خداوند منان تک ستاره گاندر استقامت وفداکاری دراه دین نصرت میدهد ذکر امام حسین علیه السلام ذکر رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ودین وشخصیتهای استثانی دین مبین را یاد اوری کرد وجاویدان ساخت که درمقم الشریف راستین خودبودند- ورسول اکرم صلواته علیه واله والسلم بیشترین ذکراش درباره امام حسین علیه السلام است وکسانیکه میخواستند توحید ونبوت وامامت ومعاد را به نفع اغراض پلید خود مصادر کنند ناکام شدند- محرم ارزش یوم الله بودن ومهاجرت بسوی الله بوجهه زیبائی به نمایش گذاشت- وانرا توصیف کرد- این تاریخ باید همیشه درقلب عاشقانش زنده وجاودان بماند  واز سرچشمه فیوضاتش مداوم بنوشد--  صادقینی که خودرا فدای صادیقین کردند صادقینی که پرچمدار هدایت اصیل بودند-ماتم واشکهارا جاری ساخت تاروح ها تلطیف وخود سازی ها اسان شود –نوشیدن اب جنبه سیاسی – ایمانی شد ویاد کربلا را زنده میسازد واین درس راداد دراه دین زمانی میرسد که بایدمبارزه کنی- میکشی ویاکشته میشوی وشهادت اثری سحرانگیز واسرار امیز دارد- کربلا نه تنها اسلام را ازغل وزنچیرها ازاد کرد بلکه ازادی ابیان وازادی ادیان ونجات انهاراهم فراهم کرد- السلام یاکربلا-


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99