سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-در روایت است که شخصی از نخلستان بقیع درشب حرکت میکرد صدای ناله شنید وصدا را تعقیب کرد ازدور متوجه شد که علی علیه السلام سر درچاه ناله میکند خدمت حضرت علی السلام رسید وفرمود به من هم ظلم شده است درست مانند شما ومن هم نمی تانوانم از حق ام دفاع کنم چه کنم حضرت شما هم به سراین چاه بیا وبا چاه در دل کن- این امر در نظامی میگویند – عقب نشینی- حضرت میدانستند با یکسری افراد کودک صفت مست ربرو هستند که اسلام تازه دارد سر از تخم دراورد- نمیشود بانها چلش کرد ویا امرمعروف ونهی از منکر گسترده داشت این امر حداقل است  واین هم شعاردراویش- صوفیان است که تاظهور حضرت مهدی علیه السلام چنین باید بود البته درهر جلسه ای که ذکر مظلومیت حضرت علی علیه السلام شود مستجاب االدعوه خواهدشد ربطی به درویش وغیر دوریش ندارد.ان فرد خود هم درجه ای ازمستجاب الدوعوه میشود به کرات رخ داده است- شخصی خدمت  امام الصادق علیه السلام رسید- وگفت  امام علیه السلام من اشتباه کردم خودم را سخت طرفدار نشان دادم منصور دوانقی علیه العنت والعذاب گفتهکه دکان من بسته شود ومن به روستا روم ( این عمل به مراتب از کشتن بدتر  وخطرناک تر است) امام علیه السلام فرمودند به روستا برو ایشان گفت من شغل روستائی بلد نیستم وانجا هم تجارت برای من امکان پذیر نیست ودرشما سخت علاقمند هستم میخواهم بهره ی علمی واخلاقی از شما داشته باشم اجازه بدهید من خودرا بفریب طرفدار منصور نشان دهم وانهاراهم هدایت کنم امام علیه سخت عصبانی شدند فرمودند من به شما از علم غیب میگویم که مثلا ایشان دراینده گرگ ادم خوار خواهشد اینفرد رامیخواهی هدایت کنی  وفرمودند اگرتورا مجبور کند دریک ویرانه ای که دران اشغال میریزند قرار دهند وتنها میتوانی نماز بخوانی این کاربکن تا یافرج شود ویارحلت کنی تو انگاه ارای مقام بلندی خواهی بود این امر حداقل است نه باید به یک شعار تبدیل شودوانسان از تکالیف خود سرباز زند0-چشم خود را خوب باز کنیم را های پیشرفت را بدست اوریم-  نکته مهم این است اسلام بعضی بعلت انکه تحقق پیدا نکرده است لذا اعتقادبه انکه اسلام غیراز اخرت واخلاق در این دنیا امری دیگری بلدنیست خداوند منان به هرکس که استعداد خودرا درجهت کمال نشان دهد کمک فراوان میکند بخصوص در راه دین باشد که جهان را مات ومبهوت کند نمونه حضرت عباس علیه السلام با اندک پیشرفتی درایران شده است بقول قدیمی ها اب درلانه مورچه ریخته شده است که غول های جهان به وحشت افتاده اند یکی از این غول ها جناب اقای اسرائیل است-جدیدا یک گروه در مجلس اسرائیل درست شده است بنام حفاظت وکنترول ونظارت  بیت المال ومته به خشاش میگذارد- یک کانال تلویزونی بنا م کانال شماره ده که صندلی داغ برای افراد حکومتی وبخصوص سیاست مداران وتقاضای محاکمه افراد خاطی میکند کهتا امروز هیچکدام محاکمه نشدند واگر شدند تبرئه شدند ویک سری خبرنگاران ناشناس مداوم در روزنامه برعلیه فراد حکومتی خبر مینویسند بهترین سوژه زن نخست وزیر وخود نخست وزیر است- اما دلیل چیست شعار اسرائیل این بود که طبق نظر تورات هرکس در فلسطین باشد مقامات عالیه بدست می اورد وهرکس فلسطین ترک سرانجام سقوط میکند امروزه برعکس شده است- دلیل اول ابروی ارتش رفته است- اسرائیل نمیتواند یک خط مرزی مستحکم مانند دفاغ مرزی ماژینو مال فرانسه ویا زیگفرید ما  المان ویا دیوار اهنین مانند شوروی درست کند اگر چنین میکرد معنای ان این بود که همسایه من قدرقدرت هستند وایجاد وحشت میکرد ومی خواست بگوید من قدرقدرت هستم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99