سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-به یاد استادفرهیخته حاج سید نصر الله دستغیب رحمت الله علیه- شخصیت عجیبی بود اولین دبیری بود که از دانشکده معقول ومنقول تهران فارغ التحصیل شده بود فردی عجیب سر زنده حتی تا پایان عمر هرکس وارد اموزش وپروش میشد  بعد از مدتی عبوسا قمطریا  واولین انجمن دینی در دبیرستان شاپور سابق راه انداخت که سخت مورد خشم جوانان کمونیست شد-تعداداندکی در یکی از کلاس بعنوان انجمن دنی شرکت میکردیم وایشان مخالف گروه های لیبرال دمکراسی وجبهه ملی بود وبا با اصطلاح هل وهول وپا درهوا وغیره نام میبرد از خصوصیات ایشان هر چهار کلمه یک لبخند شیرین معنی دا بر لب میاورد ومیفرمودند اسلام شعار نیست عمل است واگر عمل شود درست ماند زنبوران عسل دور شیرینی خواهد چرخید ومیگفت به جوان شر وشور رسیده بیادمسئله ازدواج ویا ازدواج موقت رافراهم کرد ومن این کار راخواهم کرد به حجوان بایدپول توی جیبی داد که احساس شخصیت کند  ومانند ان بچه های بشدت خنده اش میگرفتشان میگرفت وسرشان زیر میانداختند وتنها من بودم که بر بر ایشان را تماشا میکردم وبعد میگفتند ما خوش خنده هستیم ودیگر به انجمن نمیایئم برای انکه بتوانیم به چهره استاد نگاه کنیم یکی ازبچه ها که کمنویست بود وتوسط یک  دانش اموز هم دبیرستانی که نابغه بود به جبهه ملی متصلشد به من فرمودند با این جوکها میخواهد بچه ها را جذب کند؟ وبسیلر درفکر ومنش من تاثیربسزا گذاشت چند سال پیش یک لباس برای اندازه کردن به چهاراه سینما سعدی رفتم که میبایست به طبقه دوم یک ساختمانی بروم ناگهان کسی دست من را گرفت ومن بر گشتم دیدم ایشان است خواست برسبیل مزاح بگویم هنوز بر قول خود هستید فرمودند فلانی به همان حرف هاعمل کر دم ودراین بالای خانه اینجا یک محضر دارم ولی فقط برای علما صیغه پیدا مکینم خیلی سعی کردم که نخندم ومن طلاق را انجام نمیدهم وهرکس طلاق را بدین نحو انجام ده ئمن انرا شایسته اعدام میدانم این مردان وزنانی که برای طلاق میایند با تعزیر شوند ومن نمیدانم روز قیامت اقایان چه جوابی دارند؟ از فلان نقطه باتمام کسب سلام وعلیک میکنم وتمام این راهروها رابشدت کثیف میکنند خودم تمیز ئمیکنم وحتی باغچه وهرکس در ساختمان پول کم دارد صندقی دارم قرض الحسنهمیدهم وبزور میخواست من را به محضرخانه خود ببرد وشربتی بدهد وگفتم استادکسی معطل من است ومن فقط لباس در ا میدهم وبعد از ظهر برای اندازه گیری میایم وادرس محضرر ا داد انشا الله با اجداد طاهرینش در ملا اعلا محشور خواهد شد انشا الله


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99