شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام دوستان

تسبیح دیجیتال

مهرباني #

+ سيراف غرق سکوت وتنهايي... اينجا زماني پر از نفس هاي شاد بود وحالا دريا منتظر وچشم به راه فرداي ماست
2-FDAN
1 دقيقه قبل

علي-1301

+ [وبلاگ] دو نکته-!!

مهرباني #

+ چه مادران تنهايي که چشم انتظار فرزندان هر روز بر سجاده غربت ذکر مي‌گويند، مادر ببخش دوري وبيماري ريسمان پاهايم شده،.... سخنِ عشقِ تو بي آنکه برآيد به زبانم رنگِ رخساره خبر مي دهد از سوزِ نهانم نه مرا طاقتِ غربت ، نه تو را خاطرِ غربت دل نهادن به صبوري که جز اين چاره ندارم
يک فنجان آرامش
ديروز 5:59 عصر

علي-1301

+ صبر داشته باش و ببين همان کس که ميخواسته تورا زمين بزند، خود زمين خورده. همان کسي که مي‌خواست حرمت تو را بشکند، تمام غرور و حرمت اش شکسته. همان کسي که قصد ازار تو را داشت، بي دفاع شده و ازار ديده. کاينات دست بردار نيست، حسابدار خوبي است. روزي همه مان بي حساب خواهيم شد"
mariii
گاهي ديگه رسيدن او به حسابش ديگه براي ما دير شده و برامون هيچ حسي ندارد.و اون چيزي ک ما از دست ميديم در آن زمان و مکان خاص ديگع برگشتني نيست حتي با حساب و کتاب ها
+ چه وصيت کنم، بعد مرگ برايم زيبا بنويسيد، تلخ گريه کنيد، خاطرسرايي کنيد، بر داشته ام که نبرده ام نقشه کشيد وبر نداشته ام که بدست نياورده ام نيشخند..... چه زمانه اي است سرد... کاش بعد مرگم مرا به آيه وصلواتي در طلب بخشش ميهمان کنيد، قلبتان را بر گذشته من نرم کنيد... من ايمان دارم خدا بر بندگان مهربان‌تر از بشر است
+ يونگ معتقد است کسي که بيرون را مي‌بيند خواب مي‌بيند وکسي که درون را بنگرد بيدار مي شود
+ ريتسوس ميگه، روياي هر کودک صلح است روياي هر مادر صلح است کلام عشقي که بر زير درختان مي تراود صلح است. . آن هنگام که زخم هابر چهره ي جهان التيام يابد، آن هنگام که چاله ي بمب هاي خورده را درخت بکاريم، صلح يعني هنگام که خوشه ي گندم به خوشه ي ديگر ميرسد بگويد نور... صلح نان داغ بر ميز جهان است. لبخند مادر است تنها همين نه چيزي جز اين. آري.صلح همين است.

علي-1301

+ [وبلاگ] دين زردتشت-!!

علي-1301

+ [وبلاگ] الرعب-!!

علي-1301

ساعت دماسنج
علي-1301
رتبه 0
0 برگزیده
71 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top