سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمان الرحیم- با الهام از حضرت حجت السلام استاد معزز جناب اقای علی اکبر مهدی دامت افاضاته الشریف- خداوند منان درتورات فرموده است عهد من یعنی دوازده امام که بعدا یهویدان به ریس تغیر کلمه دادن درنسل پیامبر اخر زمان از نسل حضرت اسماعیل علیه السلام است عهد مانند کتاب  میماند که بایدانرامحکم گرفت یعنی درنسل حضرت اسحاق نبی بوده است ولی امام ندارند وبعضی یهودیان بهمین دلیل مسلمان وشیعه شده اند پس خلیفه که به سایت ایشان مراجعه بفرماید از حقوق الاهیه خاص است-خلیفه الرسول به معنای محض  ان نیست خلیفته الله  به معنای محض او است که خلیفته الرسول به تابع ان هست یعنی اول خداوندمنان انتخاب میکند وسپس ان شخصیتر ا الرسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم  ان انتخاب رابیان وتائید میکند وانتخاب انبیا علیهم السلام اجمعین هم به همین صورت است- روایت تاریخی زمان انتخاب بین علی علیه السلام وعثمان شرط رابراین گذاشتند که هرکس خلافت را میپذیرد بایداحکام  ومنش وروش دوخلیفه قبلی راهم بپذیرد وامیداورم دراین روایت اب دردرونش نکنند ولی حضرت علی علیه السلام منش وروش اندو جنابان را نپذیرفت پس خلیفه الله وخلیفتهالرسول هم نبودند واگر بودند حضرت علی علیه السلام حتما روش ومنش واحکام اندور ا میپذیرفتند-به—حضرت عباس علیه السلام  – پدر وبرادر بزگوار خودر ا حق مجسم میدانستند  ولی محمد فرزند خلیفه اول پدر خودرا  وخواهر خودرا درراه اشتباه میدانست  معاویه علیه العنت یک نامه ای برای جناب محمد نوشت که دران ذکر کرد که محمد راه پدر خودات رابرو چناچه او به بهشت رود ماهم به بهشت  میرویم وچناچه به جهنم رود ما هم به جهنم میرویم – بهشت وجهنم که شانسی نباید رفت علما انرادلیل بر ان میداند که معاویه اصل به بهشت وجهنم معتقد نبوده است وگرنه بدین نحو بیان نمیکرد بلکه دراه دنیا بوده است که انرا روش بهتر برای خوداش تشخیص داده بود- درحدیث  از پیامبر ارکم صلولاته الله علیه واله والسلم است که ایرانیان انچنادیدی تیزدارند که ستاره ثریا میبنیند که دیدن ان سخت است مسئله هوش نیست هوش ها فردی واز یک سری قوانین ثابتی تبعیت میکند مسئله هم تنها بدنبال دیدن نیست خیلی بصیرتهای وحقایق اسلامی را درک میکردند مسئله مهم عمل کردن است که متاسفانه همیشه برضد ان حقایق عمل میکردند مشکل انجا است- به سایت ان بزرگوارمراجعه کنید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- گفتمانی با برادران اخوان المسلیمن- مقاله در سایت شما است با این عنوان": ایا حزب الله اماده گفتمان هست_( منظور با امریکا است) این مقاله بخوبی ناشی بودن وسطحی شما را بخوبی نشان میدهد خاورمیانه بر  اساس تحقیقات انگلیسی پیشرفت ترین تمدن دارند ودرضمن پیچیده ترین سیاست را دارا هستند واز بعدی بسیار قابل ملاحظه هستند که در راس انها ایران است!! شما اقای چامسکی نیستید ایشان دارو دستهای دارد که تحریفات وحقه امریکا تا حدودی کشف میکند وطرف مقابلش دارودسته دارد که تحریف وحقه بزند توصیه میکنم به شما که کتب حضرت الستاذ معظم وایت الله علامه شوهید راه حق حصرت ایت الله جناب اقیا دکتر مرتضی مطهری رحمت الله علیه  رابخوانید وهرکس جز شیعه علامه سلسله مراتب درست ورهبری سیاسی رابعهده بگیرد سرانجام انسان ها بقول جناب چامسکی بدبخت ومفلوک و منفعل وبرده سیاسی میکند- رهبر سیاسی ومعلم دوخصلت باید داشته باشد یک کمال را بخوبی باشند وراه رسیدن به کمال رابخوبی بشناسد ودوم شاگردان خود هرکدام با بهترین طریق وازادنه به کمال برساند واز اول وتا اخر ازادی باشد وانتخاب با شاگرداست اگر اینطور نیست تا جائی که دقیق میداند رهبری کند وسپ دانش اموزان دراه سریئن به کمال یاری دهد وهمیشه انطور که خوداش فکر میکند به شاگردان بگوید حقه وکلک وتحریفی نباشد این جامعه به پیشرفت خواهد رسید وعلت منصرف ایشان از کمونیست وسپس سوسیالیسم واستحاله انها به منش مردمی همین است شما گول اقا ی راند ودر داسته اش را میخورید را  که معتدل شوید وافراطی  ها کنار بزنید من باب گفتگو شما را با امریکا باز میکنم شما باعث عدم ارامش اسرائیل هستید چه از لحاظ نظامی وچه از لحاظ سیاسی لطظفا شما تا انجا بلد هستید همان رابه مردم دقیقا منعکس کنید وانتخاب با مردم بگذارید موفق میشوید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-دراین برهه حساس که مرکب نوشتن تاریخ امت است وخونهائی که مرکب شدند وتاریخ رانوشتن وهراه اسوطره خود که باقی گذاشتن چگش پیشرفت وتکامل وبه روزیرا به این سرزمینها فرود اوردند – که هار ازادی وبهار عربی همراه خود اوردند اولین اولویت راه ازادی فلسطین دادند که بیش از همه زخم برداشته است که هنوز ازاد نشده است ومسالمترا به زباله دان تاریخ فرستاده است گرچه بعضی کشورهای عربی بهار ازادی وبهار بیداری هم تحمل نکردند وانرا بصورت یک تحمیل تاریخی فرض نمودند وبریا نرسیدن بهار ازادی وعربی به درهم کوبیدن سوریه همت گماشتند وعزم درهم کوبیدن نقشه های صیهونیستی را رقم زدند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- تجزیه تحلیل استنباط درک جناب اقای اورام نوام چامسکی بطور خلاصه بپردازم- علت این امر این بود که مقاله اخیر ایشان که سریال درحال چاپ است در یک مجله برزیلی منرا سخت متعجب کرد که تغیرات عمدهای در دیگاه اش بوجود امده است جوانی بسیار چپ رادیکالی سوسیالیست به راست سرمایه داری – دمکراسی باز گرد که مخفف ان(ار-ای-سی-دی) میباشد که به معنای دمکراسی سرمایه داری پایدار وحیات دار واقعی- است ایشان درسال 2005 در یک رای گیری اولین روشنفکر جهان غرب شناخته شده است – ونکات حائز اهمیت در این بین مطرح میشود پدر ایشان اهل اوکراین بودند که بافرار به امریکا امدند وروحیات شرقی وروسی زمان خود را با خود اوردند گرچه از چپ بودند کم کم به چب معتدلوسپس شیوه جناب اقای روزولت رادرپیش گرفتند وبا مادر اقای نوام یک خانم بلاروس در امریکا ازدواج کردند وچون ایشان بزرگ شده امریکا بود شیفته فرهنگ نیویورک بود این تضادها درهمه جه رخ میدهد ونتایج غیر باور بوجود میاورد واولین نکته مذهب راستین همین جا است که انسان نیازی به تغیرات زیادی ندارد زیرا تغیرات را مذهب درشکم خود دارد انسان را هدایت میکند امری که جناب اقای نوام درطول زندگانیش بدنبال کشف ان است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-  به ایران حمله نکنید- بخش اول اسرائیل بر این باور است اگر چه تنها کشوری است که قوانین خاصی رادر مورد  اسلحه اتمی در خاور میانه را  نپذیرفته است – در ضربه زدن به سایت های اتمی ایران برا ی متوقف کردن  برنامه  هسته ای جدال انگیز- شرکت نمیکند- اسرائیل وبسیاری از کشورهای غربی مشکوک هستند که تهران میخواهد که اسلحه اتمی بسازد- متصدی ان بشدت انرا تکذیب میکند- مخملباف- بعد از شصت سال شما( اسرائیل)  که یک راه حل نهائی با فلسطینی ها نیافتید بریا انکه سیاستمداران هردو طرف نا بالغ هستند ؟؟!! انها نمیدانند ودرک نمیکنند که ریشه درگیری در نهاد فرهنگ ومذهب است؟؟! عجب چرا فاکتور نژادی را اضافه نکردید؟ ویک طرف که نه شسته پاک است!- داستان تخیلی- مسندی- دراماتیک جناب مخملباف در حیفا شمال اسرائیل درباغهای مشهور بهائی ؟؟!! بنام مرکز جهانی بهائی !! پایگاه حج بهائی !!که مورد ازار وشکنجه در ایران قرار گرفتند؟؟!!- دین بهائی در قرن نوزده ام در ایران تاسیس شد- ومورد تکفیر واقع شد-نه ان چنان؟؟-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- با الهام از نظریات حضرت- جناب علی اکبر مهدی پور مختصص والای مسائل وموضوعات مهدویت- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بادوویژ گی  خاص یکی علم که همه انبیا داشتند ودوم شمشیر که بعضی از انبیااعظام علیه السلام داشتند ودر بین پنچ رسول اوالوالعزم تنها دونفر هستند حضرت ابراهیم علیه السلام وحضرت ختمی مرتبت علیه السلام واله والسلم میباشند به تاریخ که مراجعه میشود تمام حکومت ها هرچه زمان میگذرد به ایندو ویژگی استناد میکنند لذا امام زمان علیه السلام تنها باعلم نمی تواند کاری انجام دهد وعلم ایشان کتاب قران تنها نیست ام الکتاب است وبعلاوه کتبی مثل مصحف حضرت الزهرا علیها السلام ودیگر کتب است که امروزه که همه بحث بیشتر بر سرمیزان علوم است درحدیث استکه هرجا تابوت حضرت موسی علیه السلام رفت دار ملک انجا است اسمی از شمشیر نیست در اسلام علاوه بر کتابد شمشیر هرجا رفت شمشیر خاص که متعلق به رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم است است- بنابر گفته ظریفی زمان ظهور زمان یک سنخیت نزدیک به مبانی ظهور میرسد معایب ونواقص روغن روان کننده  هستند ولی سخنیت موتور است امروزه  مقام ولایت فقیه وجایگاه اش هردو دارا است واین امر نشان بر ان است که اغاز ساختن سنخیت دارد شوع میشود لطفا به سایت جناب مسطتاب حضرت اقای علی اکبر مهدی پور مراجعه بفرمائید درضمن اغاز مهدویت ها ی قلابی که درحدیث میفرماید متعلق به کارخانجات غرب وشرق هستند بوفور تولید خواهند شد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-خاطرات- در شبستان مسجد حرام وارد شدم در سمتی که وارد شدم هشت نفر در سراسر ان نبود فرد ی نشسته بود تصور کدم اروپائی است کنار اونشستم بعد متوجه شدم که تونسی است وانگیسی را خیلی روان صحبت میکند  غالب انان زبان فرانسه میدانند پرسییدم از تونس چه خبر ایشان گفت من مقیم انگلستان هستم مدتها است که سری به تونس نزدم خیلی تعجب کردم غالبا در فرانسه مقیم میشوند ایشان گفت من بورس دولتی داشتم که در فرانسه مهندسی به خوانم وپس از فارغ التحصیلی به تونس باز گشتم وبه من گفت جائی بر ای شما نیست هرچه اصرار کردم چیزی گفتند تلویحا گفتند به فرانسه بر گردد درهمین یک جوان عربستان سعودی پشتسر مثل جن ظاهر شد چشمان عقابی داشت واز اینکه انگلیسی بلد نبود سخت د|ژم ان جناب سری به تاسف تکان داد وجفت بهم با گار نگاه کردیم ودرمقابل گارد من کم اورد ورفت ویک شیخ که درلباس ریاست مثلا ححیط زیست امد وبعد از مدتی خنده های بی صدای وارام نخودی امریکائی میکرد ومن میدانستم در امریکا درس خوانده است ومداوم ازبیانات ما که من مخصوصا بلند صحبت میکردم بزنگاه به عقب بر میگشتم میخندید وسرخ میشد ومن میفمیدم خوب میفهمد ایشان به فرانسه باز میگیرد ودر فرانسه به ایشان میگویند که معدن کار مهندسی انگلستان است وبه انگلستان میاید درانگلستان اولین معدنکار موسیقی است که همه موزیک دان برجسته برونند باز کم میاید وبالاترین قیمت را میگرینند من زمانی میخواستم فقط نت یادبگیریم در رستوران وابسته به دانشگاه که دانشگاه کمک مالی میداد ودر اطراف دانشگاه بود غذا میخوردم وخانمی که استاد زبان بود ودر دانشگا برزیل تدریس میکرد راجعه موسیقی در برزیل صحبت میکرد پس از انکه دوستش رفت من از ایشان سئوال کردم حاضر هستید نت رابه من یاد دهید ایشان گفت باکمال میل وبه شما اندکی تخفیفی میدهم ده جلسه اول ساعتی هفتاد       پوند وبیست وتا پنجا جلسه بعد ساعتی هفتصد پوند که خیلی مسائول وحواشی یاد میگیرید وسپس هرچه صنف گفت ومنرا اندازه گیری کرد سه تا پنج درصد تخفیف میدهم بخشی از نبوغ انگلستان در رشته موزیک تبحر پیدا میکنند ومهندسی مشخص است ایشان به انگلستان از ذخیر ه پول خوداش زبان میگیرد ونزدیک به اتمام در روز نامه اگهی میدهد یک شرکت معظم ایشان میپذیرد ومداوم افراد به اوزبان وتعلیمات مدرن را میدهند وبریا انکه درامد زیادی پیدا کند ریس طرح میکنند ویازده ساعت در روز بریا ایشان اضافه میزنند که برای دیگران بیش از دو ساعت نبوده است وجریاناتی طی میکند تا زمانیکه میخواسته است به حج بیاید وصاحب همه چیز میشود ومیگویند ما  می دانیم که حج دنگ فنگ زیاد دارد بچه ها به ما بسپار وما مانند بچه ها یخودمان از انها مواظبت میکنیم واضافه کار تورا انجام میدهیم وپولش به حساب شما میگذاریم من از ایشان پرسیدم شما در باره اسلام هم درانجا صحبت کردید ایشان گفت مستقیما خیر چون انها از وضع ما مطلع هستندولی اگر سئوالی میکردند پاسخ میدادم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0