سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- بخش دوم اقای مایک پمپئو- اقای پمپئو بیان میکند نظر اش ان است که اقای ترامپ زمانی که همه راه براوبسته میشود یک کارانفجاری میکند وانتخابات قطعا دروغ بوده است-وزیر امور خارجه لوکزانبورگ-مرکز ذوب اهن اروپای غربی- یک کامنت برای  رویتر فرستاد- که مقامات رسمی لوکز انبورگ- از قبل مسافرت ایشان را  به این کشور ممنوع کرده بودند- وقبلا اقای پمپئو صدای امریکا رامتهم کرد-که یک هشدار بی معنا وخراب کننده دران اژِیری انفجاری که زد- بعنوان یک تبلیغات  سیاسی وانمود  نمود- من نمیدانم چرا باز ی گلف یک باز بی معنا میدانند- دبیر ناتو اقای استالتن برگ- درتوتیر گفت- صحنه شوک اور در واشنگتن اینبود که نتیجه انتخابات دمکراتیک- میابیست محترم شناخته شود- سخنگوی ناتو به اقای استالتن برگ- براساس گفته س ان ان- که اقای پمپئو امروز روز سه شنبه صبح گفته است-که به ایشان اطلا ع داده است که سفر کنسل شده است -دنیا دکا ودکا-خانم  ویلامس وزیر امور خارجه بلژِیک  با حالت غم انگیز گفت که- تعبیر ایشان این است-که مانند دو بکسور زمانی انها را ازهم جدا میکنند وسپس  سوت میزنند که سرشاخ شوند-مدتی ایشان مردم را به ارامش دعوت میکند این مرحله که گذشت- ایشان مداوم میفرماید که  انتخابات یک فریب است- اقای اسئلبورن-گفت که او هیچ دلیلی  برای ملغی کردن سفراش نداده است اما فرض تاحدی مسلم این است ایشان کلمات خشن وتند به ریاستجمهوری امریکا گفته است وهم چنین متحدین ایشان هم چنین بیان کرده اند

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- پایگاه علویان وپایگاه به بهائی پایگاه ویروس شده است-بسم الله الرحمن الرحیم- -نظریات شخصی است-سفر اقای مایک پمبئو اخرین شوالیه اقای ترامپ به اروپا که سفر ایشان به لوکزانبور از طرف ان کشور قطع شد را ملغی کردوهم چنین سفر به بروکسل برای شرکت در سازمان ناتو- یک روز بعقب افتاد- مشخص است شرایط بنفع اقای بایدن است وبادبان ها درانجهت تنظیم میشود-شورش به کنگره زنگ خطر برای شورش های بزرگتر بخصوص در واشنگتن به صدا دراورد لذا تعدادزیادی دستگیر شدند ودو کانال باز جوئی به موازات هم برای کسب اطلاعات بوجود امد- این جریان اعلان عمومی نشد واعلام شد دربیست وچهار ساعت بعد ایشان به بروکسل خواهد رفت- وزیر امور خارجه لوکزانبور در روز چهارشناقای جین اسلبورن که ایشان سفررا ملغی نکرده است ولی ممکن است بد نباشد که امریکا سفرهای خود را بکشورهای کوچک اروپا متوقف کند- باز همان مطلب را تائید میکند که مایل نیستند مورد خشم اقای بایدن قرار بگیرند- سفیر امریکا در اوکزانبورگ گفت- اقای پمبئو ملاقات با دبیرکل ناتو ودرچهاردم ماه با اقای جنس استاولتن برگ دارد-وایشان مایل است سفر به لاکزانبورگ را متوقف کند- اقای اسل بورن گفته که مایل است با هر وزیر حارجه ملاقات کند- از هرکجا باشد- ول ممکن است بد نباشد- که ایشان در بروکس ولوکزانبور نباشند—وایشان بشدت اخرین هفته کهمنجر به یک شورش بسیار گسترده شد از اقای ریس جمهور دونالد ترامپ انتقاد بسیار قوی کرد-منابع خبری سی ان ان- سه شنبه در لوگزانبور گفتند- که مقامات رسمی لوکزانبورگ اعالام جریان متوفق شدن سفر اقای مایک پمبئو را اعلان کردند- اما سفر بهمعنای انکه بطورکلی لغو شده باشد نبود –ولی این توصور درتیم اقای پمئو وجود اشت که بخصوص اقای دونالد ترامپ مورد انتقاد شدید رهبران جهان واقع شده است-پس از حادثه کپیتول-= ساختمان کنکره-ولی اقای پمبئو بسیار مایل بود بادبیرکل ناتو و وزیر امور خارجه بلژیک ملاقات داشته باشد که هردو انان حمله کشنده   را محکوم کرده بودند

 


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم- -نظریات شخصی است-سفر اقای مایک پمبئو اخرین شوالیه اقای ترامپ به اروپا که سفر ایشان به لوکزانبور از طرف ان کشور قطع شد را ملغی کردوهم چنین سفر به بروکسل برای شرکت در سازمان ناتو- یک روز  بعقب افتاد- مشخص است شرایط بنفع اقای بایدن است وبادبان ها درانجهت تنظیم میشود-شورش به کنگره زنگ خطر برای شورش های بزرگتر بخصوص در واشنگتن  به صدا دراورد لذا تعدادزیادی دستگیر شدند ودو کانال باز جوئی به موازات هم  برای کسب اطلاعات  بوجود امد- این جریان  اعلان عمومی نشد واعلام شد دربیست وچهار ساعت بعد ایشان به بروکسل خواهد رفت- وزیر امور خارجه لوکزانبور در روز چهارشناقای جین اسلبورن که ایشان سفررا ملغی نکرده است ولی ممکن است بد نباشد که امریکا سفرهای خود را بکشورهای کوچک اروپا متوقف کند- باز همان مطلب را تائید میکند که مایل نیستند مورد خشم اقای بایدن قرار بگیرند- سفیر امریکا در اوکزانبورگ گفت- اقای پمبئو ملاقات با دبیرکل ناتو ودرچهاردم ماه با اقای جنس استاولتن برگ دارد-وایشان مایل است سفر به لاکزانبورگ را  متوقف کند- اقای اسل بورن گفته که مایل است با هر وزیر حارجه  ملاقات کند- از هرکجا باشد- ول ممکن است بد نباشد- که ایشان در بروکس ولوکزانبور نباشند-وایشان بشدت اخرین هفته کهمنجر به یک شورش بسیار گسترده شد از اقای ریس جمهور دونالد ترامپ انتقاد بسیار قوی کرد-منابع خبری سی ان ان- سه شنبه در لوگزانبور گفتند- که مقامات رسمی لوکزانبورگ اعالام جریان متوفق شدن سفر اقای مایک پمبئو را اعلان کردند- اما سفر بهمعنای انکه بطورکلی لغو شده باشد نبود -ولی این توصور درتیم اقای پمئو  وجود اشت که بخصوص اقای دونالد ترامپ مورد انتقاد شدید رهبران جهان واقع شده است-پس از حادثه کپیتول-= ساختمان کنکره-ولی اقای پمبئو بسیار مایل بود بادبیرکل ناتو و وزیر امور خارجه بلژیک ملاقات داشته باشد که هردو انان حمله کشنده   را محکوم کرده بودند

 


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-حدیثی از رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- نقل شده است که انسان پیر میشود- وانگیز ه های اوهم پیر میشوند بجز دوتا انگیزه که مداوم جوانتر میشوند- یکی ریاست-  دوم ثروت اندوزی - وقبلاز این حالت  لذت  جوئی هم اضافه میشود که بیشتر درجهت حرام است- درقبل از اسلام بوده ات وبعداز اسلام هم خواهدبود-گذشتن  از این خان کمرشکن است- یهودیان خدمت  نبی خود امدند- وگفتند جالوت هدف اش تسخیر سرزمین ما است ومداوم درمرز ها نبرد میکند- وهرچه میسازیم تخریب میکند ویهودیان  راواره کرده است وکم کم بشهرهای عمدهتزدیک میشود  رهبری ازبین ما انتخاب کن منظور اشرافزیرا دلیل شکست ما اختلاف رای ونظر است- وجالب است حضرت داوود علیه السام دربین انها بودند ولی سن مبارکشان دوازده سال بود وهم ایشان جنگ رابرد ولی انها قبول نداشتندحضرن نبی علیه السلام  فرمودند من از خداوندمی طلبنم بشرطی ابروی من رانبرید وعمل کنید وگذنه دفعه بعد من اقدام نخواهم کرد دلائل اوردند که ما کنیسثا ساختیم تورات را  نوشتیم  ونشر دادیم چه کردیم وچه کردیم- نبی محترم صلواته الله علیه واله والسلم-کهخداوندمنان شمارا امتحان خواهد کرد بهابی که درنهری است کهازان نبایدبنوشید مگریک کف دست انهم بعلت تشنگی زیاد وگرنه به جهنم خواهید رفت- وفرد فرمانده جنگ را خداوندمنان- حضرت طالوت را انتخاب کرده است که چوپان است هم درجسم وهم درتدبیر وحکمت  فردی ممتاز است گفتن نبی محترم ماراددست اندختی فرمودند که حقیقت همین است- بالاخره قبول کردند ه رودخانه رسیدند مومنین باوجودانکه کمی تشنه بودند عبور کردند-کهبه چشمه اب برسند- افراد وارد  رودخانه شدند واز اب ک دستی خوردند شراب انگور نابی بود هرچهممونین گفتند زودبیرون بیاید  اعتنائی نکردند ولباس را دراوردند شروع بنوشیدند اب رودخانه کردند وبعدمردندورودخاته انها رابرد وباکمی وقلت سپاه به جنگ جالوت رفتند درطول راه سه سنگ به صدا درامدند که حضرت داوود علیه السلام مارا باخودببر به ظاهر سنگ کوچکی بودند وبنظر نمیرسید که محکم باشند اما از فولاد محکم تربودند وپروازی عظیمی کردند وهرسه کلاخود جالوترا که قطری زیاد داشت شکستند ومغزاور متلاشی کردند مابقیه فکردند دیگرانهم همینطور هستند وفرار کردند وبعد پیمان نامه صلح امضا کردند درطول تاریخ فراوان است- اقایان باوجودانکه از مقام حضرت علی علیه السلام وحضرت فاطمه سلام الله وصلواته الله علیها باخبر بودند که حدیثها ی بسیارمعتبر ردکتب اهل سنت مانند ان درکتب شیعه فراوان است شورای سقیفه بنی ساعده تشکیل دادند که ماهم باید دررهبری سهمی داشته باشیم- رهبری درسه مورد وظیفه داشت- اول منبر- اراد واحام وحکمتها وسیاست ودوم بیت المال که بقول جناب اقایاعمر من هستم که اینطوربذل وبخشش میکنم-وسوم فرماندهی سپاه- بقدری بذل وبخش کرد که افراد از روستا به نزدیکی چشمه  دور نسبت به مذینه امدند که انجا اطاق بیت المال بود ومیگفتندمامدتها است گوشت نخوردیم برنج نخوردیم روغن کم خوردیم ایشان میداد ومیگفت بدانیدکه تنها عمر است- که چنین میکند- اقای ابوبکردرخواست ذکات کرد یکی از علما بحق فرمودند که جنابان خمس را رد کردند در حالیکه میتوانستند یک پنچم به اهلبیت بدهند وچهار پنجم برای خودبردارند برای انکه یک پنچم به اهلبیت ندهند کل خمس را رد کردند وجبور شدند که خراج وباج درست کردند  باج گرفتن مالیات از کلائی که وارد شهر میشود وخراج بهربهانه مثلا  وسعت خانه وغیره تعداداسب   خراج بگیرنند که درشیعه درزمان حساسا مثلا جنگ ویا بلاهای طبیعی گرفته میشود ودراهل سنت مداوم است حضرت رسول اکرم همچنان علمل فرمودند خیلی اهل مصلحت بود کسی ذکات ندهد از اسلام خارج شده است مرتد است وایشان صلواته الله علیه واله والسلم کاری نداشت-حتی بهغیر مسلمان پول میداد تا دل انها لطیف  ونسبت به اسلام گشده ترشود از جمله ذکات وخمس برای  شهر  دارال اسلام- که انزمانمدینه بود باید دارسال میشد که به جاهای  که نیاز است ارسال شود درضمن مدینه پرقدرت باقی بماند-چون اگر مدینه فتح میشود مابقیه دیگر کارشان تمام بود- ولی اگر میگفتند که ذکاترا نیاز داریم ایشان از گرفتن ذکات منصرف میشد در زمان جناب ابوبکر نگفتند ما ذکاترا قبول نداریم گفتنما ذکات را به کس دیگیر دیگری که حضرت علی علیه السلام  باشد میدهیم  وابوبکر انهاراتهدید کرد وحضرت علی علیه السلام پیکی فرستاد کهمن دستور میدهم به نمایند ه ابوبکربدهید ولی باز انها ندادند وجنگ شد ولی اقای ابوبکر بههرکس که خوش می امد ویا مترسید کلان میبخشید توجیه هم میکرد لذا جهت ایده های  اسلامی عوض شد چاپلوسان زیادشدند- مخالفین زیاد شدند رقابت شروع شد وزمان اقای عثمان دیگر بشدت طبقاتی بود که قبلا در عربستان  سنت بود به همان روش سابق باز گشتند وچون شیوخ همیشه هرنظری  داشتند جناب اقیا عمر عمل میکرد میگفتند ایشان بخاطر ما سینه سپهر کرده است وماهم مردمان را ساکت میکنیم حال  حضرت علی علیه السلام وحضرت فاطمه سلام الله علیها  میابیست پرچم اسلام ناب بلندکنند گاری بس مشکل وسخت بودوعجیب بود تا اخرین نفس کوشیدند البته خداونمنان مومنین راتنها نمیگذارد واین نادانها هستندکه تصور میکنند میتواند فانح مطلق وغالب باشند ولی ندای حق همیشه طرفردارن جان برکف دارد هم خردمند وهم باتقوا وهم کوشا وهم جانباز وسربلز هستند وسرانجام سرنوشت به سمت انها خواهد چرخید انشاالله

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- نگاه انتقادی به کتاب حماسه مقاومت- بخش دوم- نویسنده اشرف دهقان-در اوائلی که به جبهه رفتم- اولین شبی که درچادر کنار شهید مهندس ظال انواربودم - ناگهان صدائی مانند هواپیمای بوئینگ هما دراسمان شنیدم- ایننوع صدا در زمان ارتش نشنیدهبودم گفتم جت است گفت نه  این هواپیمای-هما است چون راه رانزدیک کرده است واین فضا بسیار امن است چون هواپیماهای جنگی در اسمان هستند-درحدودو تا ماننداین صدا راشنیدم- یک از بچه ها مال واجدی دیگر مهمان ماشدهبود که تقریبا از نصف شب تا صبح بیداربودوجناب شهید مهندس ظل انوار به ایشان فرموده بود که کسانی که میخواهند- نماز شب بخوانندنیم ساعت به سحر انهارابیدار کن ازجمله من از رفت وامد افرادمن نزدیکی های سحر بیدار شدم ایشان در  حالت نشسته بود  نماز میخواند- وبعد برگشت درحالیکه صورت بشدت سرخ شده بود ومیخندید بهمن گفت فکر نکردی که تا حال چهارتا هواپیمای هما از اینجا پشت سرهم عبور کرده است- ؟؟ انسان جاهل هرچقدرهم هوشیار باشد-درجائی کودن ونفهم است وگول میخورد مشکل بزرگ منافقین گول زدن است- بعدمن تحقیق کردم-متوجه شدم به احتمال زیاد اگر درست یادم باشد یک موشکهائی فرانسه درست کرده است که دقیقا صدای هواپیمای بوئینگ را میدهد که وقتیکه پرتام میکرد ما اصلاان موشک رانمیدیدم فقط صدا میشندیم بچه ها با دوربین بدنبال هواپیمابودند  که یا چنگی است ویاهما است وبعدا مشخص شد ننگی این صدرانداردمانند زدن طبل  بسیاربم است- ومن چیزی نمیگفتم تا زمانی که خودشان تشخیص دهند- نکته دوم-جناب استادمعززحضرت ایت الله کرامت الله ملک الحسینی-رحمت الله علیه- یک زمان به من فرمودند- زمانی است که انسان دعا میکند برای حاجتی - یک ارامش عجیبی خداوندمنان میدهد- انسان سعی اش را بکند ولی هرچه نتجه شد بپذیرد غنیمتی است مادرمن دوبار سکته  ناقص باشدت کمی کرده بودمداوم بیمارستان بود-برادرمن گفتند برو کویت فلان دارو بخر بیار- وچند بعد یکی از شاگردانش گفتهبود درخوزستان ادرس داده بود که این دارو را میفروشند- -من توجهای بهخداوندمنان کردم یک ارامش وسکینه عجیبی که قابل  بیان نیست پیدا کردم اماده شدم که بروم از بردارمن گفت درته انبار داروئی بیمارستان اتفاقا پیدا شده است یکی شادی داشتم ول یان  سکینه وارامش رفع شد-درمطالعات قرانی رسیدم به کلمه فائزین- فائزه یعنی همان ارامش وسکینه وطمنینه از بزرگترین نعمتهای الهی دربهشت است وبقول حضرت ایت الله دستغیب رحمت الله دربهشت همه چیزهای مشابه دردنیا بقول ایت الله الظمی مجلسی رحمت الله علیه درک حدیت صدهزار مرتبه علی تراز دنیا است ودریک حدیث سیصدهزار مرتبه عالی تراز دنیاودرهمین حدود تنوع دارد- اما جهنمیان کمترین ارامش رادردنیا دارند ودرجهنم درهمین حدود  شدت عذاب درنیادارند باتنوع بسیار زیاد دارند-بیاناتی کهخانم اشرف دهقانی دربار رژیم گفته است-همه فرق مذهبی  وایدو لوژی های مختلف میتواند بگویند وشاید همه  بخواهند مبارزه مسلحانه کنند مهم این است که بعدا چه اتفاقی میافتد-روزی با جناب استادمعزز حضرت ایتالله کرامت ملک الحسینی  رحمت الله علیه بهنزدکی چهارا ه ملا صدار سیدم خانه ما به سمت بالمریف ایشان همراه من امد سر چهار راه یک اقای قد بلند بالباس شیک اسپورت ویک کلاه حصیری برسر به ما برخورد کرد وبه ما نگاه کرد وچشمان خود را بصوذتی خاص چرخاند و ویک اشاره سر کرد ورفت ایشان فرمودند دیگر جایز نیست من باشما بیایم برای شما خطرناک است از هم جدا شدیم دقیقادران محل من ایشان رادیدنم بهنزد ایشان رفت هرچه سلام کرد ایشان توجه ای نکرد رفت-کمونیست ایراداش این است- درهمه چیز  الگو ایشان است حتی درسلیقه وخواست حزب  باید خواست افراد باشد همیشعه کمترین را به مردم خود میدهد زیرا بایدبه همه یکسان دهد کم کم به ریس هتل بزرگ ماشین میدهد بهمعاون متور سیکلت میدهد وبه افراد دیگر ره دور دوچرخه میدهد وبه کسانی که نزدیک هستندچیزی نمیدهد اما اگر هتل کوچک با شد ومنزل انها نزدیک باشد هیچی نمیدهد اگردور باشد موتور سیکلت میدهدولی پسر داماد اقای خروشجف- با ماشین پدر همه جا میگردد واز طرفی شوروی ماشین برای بوژازی دنیا میسازد ومیفروشد-ادامهداردارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نیم نگاهی  به نوشته  اشرف دهقان  یکی از  موسسین چریکهای فدائی -خلق ایران- اشرف دهقانی که  هیچگونه سواد چریکی قابل تامل نداشته است وجنگهای شهری وروستائی وچنگلی بسیار جنگ های پیچیده است اطلاعتی ندارد وحتی  روشمبازه براندازی نیمداند ساده لوحانه وارد یک مهلکه شده است ودرضمن هیچگونه اطلاعای از اسلام عزیز ندارد وانرا ارتجاع میداند واز نقش مذهب وخداوندمنان بی خبر است-  یک از دامادهای خانواده اشرف دهقان- کاظم سعادتی است که با برادر اشرف دهقان اشنا بوده است وهمه انها شاگرد صمد بهرنگی بودند- هیچگونه اطلاعات نظامی  درباره براندازی نداشتند- ازنظر اسلام عزیز زمانی برندازی خواهدبود که قریب  اکثریت نزدیک به کل امادگی داشته باشند ودرزمان امام الزمان علیه السلام سی درصد انلابی هستند واکثریت-ما بقی    بی تفاوت هستند درحقیقت پنج درضد  مخالف ومتضاد  هستند که  همچنان تادم مرگ  مقاومت میکنند-جنگ ویتنام گرچه اکثریت مخالف   استعماران گران بودند ولی درجنگ باامریکا اشتباه بودند چون انزمان امریکا میتوانست قریب سیدمیلیون سرباز بسیج باتمام تجهیزات مردن کند وتمام زیرساخت راازبین برد شهراه درهم کوبید چهارمیلیون سرباز کشاه شد ومجروجین هم درهم این حدود بود وسرمایه ای نداشت که این مشکلات را حل کند مگر ویتنام جنوبی تاحدی به اوکمک کند میبایست ویتنام جنوبی  درموضع اکثیرت واقع میشدند- امیتازاتی که به امریکاداد به فرانسه نداده بوددرحال بدست اوردن ان امتیازات  بودند-درحالیکه زمینه محتوا - ایران اسلامی است وتجهیزات قابل ملاحظه برا ی نبردهای داخلی داشت ولب توسط مردم فلج شد کاظم سعادتی  که از زندان ازاد شد حال درخانه یا درجای دیگر رگ دستخودرازد ومرد برای انکه نمیتوانست مامورین ساواک  را فریب دهد- ایشان نشان میدهدحتی سادهترین فوت و.فن چریکی هم بلد نیست- وبیسوادی  این خانم که بهجای انکه کمونیست را خرافات وارتجاعی بداند- اسلام عزیز را ارتجاعی  وغیر انسانی  نامیده است- قران مجید به بت پرستان  فرمودند  که بت نمیتواند یک پشه-خلق کند چه برسد به شما از خداوندمنان بترسید وحساب ببرید وبهخداوندمنان ایمان بیاورید که شمار وپدران شما وهمانطور پدر پدران شما خلق کرده است- فرصتی که خداوند منان میدهد- دوعلت دارد یکی  انها فرصت مطالعاتی  زیادیداشته باشند وبهفقر خود  معترف شوند ودوم مومنین ضعفهای انهاراببیندواز سحر وجاذبه انها خارج شوند وبتوانند انهارا ارشاد کنند- کجا رزمندگان  چریکهای فدائی توسط  پایه های حکومت ظالمانه شاهنشاهی  را بهلرزه دراورد- این هم یکنوع شعار های زرد تبلیغاتی است-بیان ظلم وستم رژیم شاهشاهی -مطلب مهمی نیست من درکلاس پنچم دبستان درمدرسه ترغیب در زرین نعل درثلث دوم مدیر دبستان سرکلاس امد وفرمودند  اموزش وپرورش فرمودند که دوتومان برای تمبر کارنامه وشیروخورشید وپیش اهنگی  واردو پرداخت کنید از صد وده  دانش اموز هفتادنفر گفتند پدران ما گفته اند پول نداریم مدیر فرمود- از فرد نمیائید ونیامدند- یک خیری پیداشد پول انهاراداد وانهارا صدا کردند وفرمود خواستدبدهید حت ماهی دهشاهی نخواستید -ندهید-مدیرمدرسه فرمودند باید حتما بدهید- حسابدارمدرسه تقبل کرد که مدیریت کند هفتاد پلاستک درست کرد کهانها پول بیاورند وهروقت دوتومان شد تحویل خیر دهند انها بعضی هرروز یک ریا ل گدائی میکردند تعدای چغاله فروختند وعدهای دم فروشگاه ومیوه فروشی که بیشتراوقات از چهارنفر تجاوز نمیکرد- می ایستادند-که مثلا یک پیرزن باراش سنگین باشد بگویندما تادم خانه میبریم یک ریال میگیریمویکی از انها نامه ای نوشته بود وبه سینه اشسنجاق کرده بود مثلافردی یک جورابنو به اوداده بود که انرابفروش تا انهاتواستند این دوتومان را تهیه کنند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-ده ای فاطمیه که ده ای میثاق وبصیرت است- به همه بزرگوران اصحاب ان عظمت کوثری تاریخ اسلام صاواته الله علیها  تسلیت وتعزیت عرض میکنم برخورد باخاندان رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم یک برخورد تاکتکیی نبود یک برخورد ریشه ای واستراتژِکی بود  اقایان یک صد وهشتاد درجه تغیر کرده بودند وان اسلام اولیه رافراموش کردند ویک مذهب جعلی جدیدی را جای گزین کردند وانهامدتها تحمل کردند تا سرانجام به هداف کهنه جاهلی را بارنگ امیزی دل فریب  پوپولیستی مسیر  به سوی پرتگاه   ایدولوژِ ی ها ورشکسته- وقتل گاه ایدولوژِ یگاه هاسوق دهند - عزت دنیا وسعادت اخرت را با مشتی طلا و شهوات چند روزه عوض وبدل کردند- ولی خاندان رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم واصحاب باوف به حق ورسالت و-ولایت همان چنان چون کوهای استوار  ولو بال وپر انهارا خونین کردند درجاه حق گام زدند ومتحریم انهارا ومنزوی کردن اناهر  با پوزخند  جواب دادند- وفرشتگان عالم رامات ومبهوت کردن  واسرارالهی  برای نها اشکار وهویدا شد وانان چشم به انتظار روز فرج همچنان بوظایف الهی عمل کردند واز زهر چشم گرفتن .رعدوبرق راه انداختن هراسی بخوندادند وباتوکل به ایزد پایک درجذبه الهی بسوی حق پرکشیدن

 


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99