سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- نیم نگاهی به بحث – فلسفه سیاسی واجتماعی اقای کانت0-جناب اقای کانت- عمل انسان درهیچ محدوده ای از شناخت ها  وایدولوژی ها قرار نمیدهد حق را خودانسان معین میکند- اما معتقد است که ممکن است این حق- درعمل هم مطابق خواست انسان نباشد وانسان مجبور باشد به ان تمکین کند بعنوان مثال- دوتجارا زدوکشور مختلف برخلاف قوانین تجارت کشورهای خود وبرخلاف تعین قیمت های که خود خواسته اند به یک قیمت دیگری  باهم مصالحه کنند این میشود- حق-فرد" وبرای انکه فرد به حق خود برسد  نیازمند ": گراند ورک :" است یعنی سازمانی که قانون را دستکاری کند وتبصره بزند تا شما به حق خودبرسید- مشکل اقای کانت دراین جا است تشخیص فرد را محق میدانددرحالیکه جمع گرا است ولی اساس فرد  است وتصور میکند که شناخت ایدولوژِی درجائی حق فرد را ازبین میبرد لذا فرد ملک است حتی فضیلت هم گاهی- حق فرد را ازبین میبرد-  لذا به یک ایدولوژی دقیقکه براساس عدالت واحسان پایه گذاری شده باشد معتقدنیست وبیشتر قوانین طیقاتی وگرو ه ای میبیند- که ممکن است شمال طبقه ان فرد نشود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-تعادل- نظریات شخصی است-روزی در حوزه یک از طلاب-پیش کسوت  از من سئوال کردن ان جا که خداوند منان منت میگذارد ولطف میکند مطالعه داری- بحث شروع شد- تا رسید به مسئله جنسی وروابط جنسی- من گفتم من عقیده حضرت ایت الله طالقانی قبول دارم- که ایشان معتقد است درست است روابط جنسی  درماه مبارک رمضان از ممونوعیت وقدغن بود خارج شده است وبه اصطلاح ناسخ داردولی باید همان منسوخ راعمل کرد زیرا قویترین غریزه- متعلق به غریزه جنسی است ومیابیست انرا به خوبی کنترول مهار کرد که از جاده تعادل خارج نشود- ایشان فرمودند که حضرت ایت الله طالقانی دراین مورد به خطا رفتن-؟؟ فرمودند دراحادیث داریم از مسافرت می ایئد برای خانواده ودوستان سوغاتی بیاورید اگر دراین هدیه –غرض ومرضی نباشد رد ان یکنوع توهین است زیرا باعث محبت ودوستی ونشان مهم بودن فرد است پس چگونه امکان دارد لطف الهی را نپذیرفت؟؟- اگر موضوع امتحان فرد است- خداوندمنان میتواند به طرق مختلف امتحان کند- دست خداوندمنان که بسته نیست- اگرتاثیرات نا مطلبو میگذارد به طرق دیگر ان را برطرف میکند وفرد را به تعادل بر میگیرداند- البته کلمه شهوات قبلا معنای لذت داشته است وکم کمدر اسلام معنای منفی به خود گرفته است- لذت ها هم روغن حرکت هستند مانندخورشت برای غذا- ولی چون دراین موارد افراط میشده است جنبه هشدار ان بیشتر مطرح شده است مانند فرض کنید غضب- حدی لازم است ولی همیشه افراط میشده است- ولی هدیه یک درس بسیار بزرگ دارد وان این است عدهای در زمان پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم درماه رمضان چموشی کردن- ونزد پیامبر اکرم صلواته الله علیه امدند وگفتند مسائل جنسی مارابی اختیار میکند خداوندمنان نمیخواست قوانین اش درهمه جا اهنین باشد این تمر باعثق میشد بسیاری را باید کنار گذاشت که بعدا کم کم متوجه میشوند وبه راه می ایند برای نماز جای گزین انتخاب نکرده است ولی دارای انعطاف های زیادی است تجربه نشان داده است انها که سخت گیرهستند کمتر موفق هستند تا کسانی نرم خوی هستند ولی بایدنرم خوئی به قول قران اعتباردین را ازبین نبرد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-به بهانهمروری بر زندگانی- حضرت ابوالشهید ایت الله محمد علی شرعی رحمت الله- موسس حوزه های خواهران- که مجله ویژه بنام فقیه انقلابی برای شناخت وسپاسگذاری از زحمات ایشان به چاپ رساندند-تاکتیک- درنظامی  به معنای نظمی کهمیتواند از هر مانعی عبور کند ودراسرع وقت نظم دشمنرا بهم بریزد وایجازه تاکتیک سازی وساخت موانع نمیدهد- واسلام عزیز دارای این قدرت ومهارت است به شرطی افرادی خاص تاکتیکسین باشند از جمله انان حضرت شرعی عزیز میباشد بعضی ها افتاب بدون ابر هستند- وبعضی ها افتاب پس ابر هستند که فقط مافل مذهبی انقلابی انانرا میشناسند اجمله ان جناب عزیز بودند- امام قائد انقلاب علیه السلام وتهنیت – میفرماید-تاریخ بیشاز هزار سال تحقیق وتتبع علمای راستین اسلام گواه  بر ادخای ما در راه باور ساختن  نهال مقدس اسلام است صد ها سال است که روحانیت-اسلام تکیه گاه محرومان بوده است- همیشه مستصعفان از کوثرزلال معرفت فقهای بزرگوار سیراب شده اند- از مجاهدات علمی و فرهنگی انان که بحق از جهاتی افضل ازدما- خون- شهیدان است که بگذریم- انان در هرعصری از اعصار برای دفاع از مقدسات دینی ومیهنی- خود مرارتهاذ وتلخیها یی منحل شده اند-وهموراره با تحمل اسارتها وتبعید ها –زندانها واذیت  وازارها  وزخم زبانها شهدای گرانقدری را به پیشگاهمقدس حق تقدیم نموده اند—حضرت ایت االله العظمی امام خامنهای ابراهیم زمانه-مد ظله العالی-فرموده اند- بسمه تعالی- درگذشت عالم مجاهد مرحوم حجت الاسلام والمسلمین- اقای حاج شیخ محمد علی شرعی- رحمت الله علیه را به خاندان وباز ماندگان وارادتمندان به ایشان تسلیت عر ض رمی منیم—این روحانی پر توان وپر کار وخدوم-خدمتگذار- با اخلاص –عمر با برکتی را در خدمت اسلام وانقلاب مردم گذارنید- وفرزند طلبه ی جوان خود را نیز تقدیم در گاه شهادت کرد- رحمت خدا براو وحشر او با اولیا اطهارش باد ان شا الله- سید علی خامنه ای—فقیه  انقلابی ومجاهد بصیر—در برسی خدمات گوناگون- ایت الله شرعی باید مجوعه انهارا در دو دوره قبل ئبعد از انقلاب اسلامی مورد توجه قرار داد- اعتقاد راسخ وی به حقانیت- مکتب اهل بیت علیم السلام اجمعین- وپیروزی حق بر باطل در فرجام امور- روی کردی اینده شناسانه رابه وی ارزانی داشته که بر اساس ان به بسیج تمامی نیرو ها وامکانات جامعه برای اعتلای کلمه حق وامحا باطل کوشیده است ودر تحقق ارمانهای الهی وحفظ وگسترش ارزشهای دینی بهانجام هرگونه خدمت ومصیبتی-دل می سپارد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به سیاست امریکا درباره- ایران- نظریات شخصی است-درتهران بودیم قبل از فاجعه مولمه داعش سری به نمایشگاه  قران زدم-دریک غرفه- که کتاب های قران راچاپ میکردیکجوانی برای اززن وشوهر جوانی-پرسید که شما قران میخوانید-گفتند بله – پرسید شما ازقزان چه رهنمودی خاصی گرفته اید- انها ساکت شدند – من گفتم- هرگاه من درموردی جوابی پیدا میکنم- که من را تاریک میکند- درقران تفحص میکنم منرا روشن میکند-گفتم حقیقتا اینطور است فرمودندقدر خود بدان خواست بگویم قدر قران رابدان- این خانواده هنز به مشکلی برخورد نکرده است- بیان حضرت استاد مرحوم دکتر علی شریعتی  رحمت الله علیه دقیق است باید درقران بدنبال مطالبی خاص رفت وتحقیق کرد که من برای فرد مهم باشد وایجاد انگبزه زیاد کرده باشد با مقایسه مکاتب دیگر روشنگری وصحیح بودن قران مشخص میشود تا ح دی شخصیت دراین باره کار کردن از جمله حضرت استاد معزز شهید دکتر ایت الله  مرتضی مطهری علیه السلام- اتفاقااز چهارده معصوم علیم السلام اجمعین سئوال که سخت مورد نیاز بود فرد سئوال میکرد مانند کسی مثلا نوت بوک اش خراب شده است به نزد متخصص میرود-امروزه یک ابرقدرت تنها کاری از پیش نمی برد- باید بابخش وسیعی ائتلاف وبلوک درست کند قبلا هرکشوری از لحاظ وابسته بود واز ان کشورکمک های اقتصادی ونظامی میگرفت از ان ابرقدرت حمایت میکرد امروزه این طور نیست تریکه بسیاربه غرب مقروض است وبا امریکا هم گاهی سرشاخ میشود  یونان هم همین طور است درتونس برخلاف وابستگان به غرب انقلاب شد- درمصر شد امروزه ضعیف ترین ابرقدرت در منطقه خاور میانه امریکا است – خاور میانه موردتوجه بسیاری از کشورها وابرقدرتهای اقتصادی چهان است- ویکمنطقه مذهبی ابراهیمی است کهغرب توانسته بود انرا تضعیف کند ولی اتش زیر خاکستر بود با انقلاب اسلامی ایران وافغانستان کم کم این اتش  شعله ور شد خیلی امریکا سعی کرد انرا مهار کند واین اتش راسرد کند ولی مردمان کم کم فهمیدند قران درست میگوید اسلام عزیز بهترین تبین را دارد کفر هر زمانی که درمقابل اسلام ویامذهب کم اورده است بقول ستادمعزز مرحوم دکتر علی شریعتی رحمت الله علیه وحضرت استاد ایت الله دکتر مرحوم مرتضی مطهری رحمت الله علیه –جنگ مذهب برعلیه مذهب را میاندازد ونمی گذارد که وحدت واتحاد مذهبی ایجادشودولی کم کم جامعه منطقه درحال بیداری است که اسلام حقایق را میگوید- وامریکا درست میگویند- که یاجای ما درمنطقه باشد وایران از کنطقه خارج شود ویابلعکس خواهد شد ذزست مانندنبرد حضرت معمار انقلاب رحمت الله علیه با محمود رضا شاه- ولی مردم بیدار شدند وشاه رفت وامام راحل علیه السلام  بر اریکه قدرت تکیه زد- حال این مسئله درخاور میانه درحال تکرار است واظهار ضعف میکند چون بلوکی ندارد که قابل اعتنا باشد مشاور اقای ترامپ فردی از منافقین شده است کوری عصا کش کوری دیگر است- امریکا حرف ساده وروشن قطر را نمیتواند تحمل کند – وهرگز راضی ومایل نیست اندکی از استکبار خود دست بردارد ولی به نفع امریکا است مشکلات خودرا برقرانمطرح کند وجواب قرانی راعمل کند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-امشب روز تولد یکی از دختران  من  بود- قرار گذاشته بودند که درهتل نیایش که دربافت سنتی شیراز نزدیک حرم پر شکوه حضرت شاه چراغ علیه السلام بود برگذار شود که براساس سنت سابق باز سازی شده است—بافت سابق حسن اش این است که انسان وارد تاریخ میشود- سادگی وهنرهائی که دیگر متروک شده است تاثیری دوچندان دارد ویک حسن دیگر که این ساختمان جدید این است که فسا را از منطقه بیرون میکند- میگفتند که افراد معتاد اجازه میگرفتند در دلان های طولانی خانه مواد بکشند بعضی خانه یک سقیفه داشت ویک هشتی ورودی ود و سکوی سنگی کنار در که یک معتاد به خواب رفته بوداز اطراف حضرت شاهچراغ علیه السلام یک معتاد که گوئی از زلزله بیروجسته لک لک کنان کنار ما میرسید وبااحترام سئوال میکرد ساعت چند است  دوست من میفرمودند دل ات ریش نشود اینان کیف شان بیشتر ما است- الحمد الله با نوسازی جدید حضرت شاه چراغ رحمت الله علیه تا حدی این مسائل حل شده است- وضو خانه حضرت شاهچراغ درمنتهای علیه ساختمان است که همه زوار جدید ادرس انراازمردم میپرسند ولی حق والنصاف بسیار هتلی مدرن ساخته شده است  بچز معدودی که به سبک گذشته است باخودم گفتم این مطلب رابنویسم که اقایان مشهدی کمی بجنبند به دل من برائت شد از جوان خادم کفش دار این مطلب را بگویم ایشان فرمود بسیارخوب است ما حضرت شاه چراغ علیه السلام بالای سر میگذاریم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-دوکلمه که دو اصطلاح است که که متاسفانه-از معنای دقیق اولیه خوداش تغیر یافته است-یکی کلمه ری ولوشن به زبان انگلیسی ودیگری کلمه اوولوشن باز بهب زبان انگلیسی-ترجمه فارسی ان درست بوده است- اولی – انقلاب- دومی راتحول وتکامل- یا تغیر مثبت- انقلاب بهمعنای بازگشت به عقب است- وریشه کلمه از انقلاب رنسانس شروع شد که بازگشت به تمدن یونان وروم باستان بود ونفیه مسیحیت البته درانقلاب شرایط زمانی تغیر میکند وپیشرفت هائی نسبت به گذشته میشود ولی اساس بر منبای تفکرات اصولی سابق است- ان هم -نه -پذیراش خدایان بلکه پذیرش بخش سکولار گذشته- انقلاب اسلامی ایران و وهابیت هردو به معنای ریولوشن هستند- که بحث ان خواهد امد—کلمه دیگر  اولوشن است- که به معنای تحول وتغیر مثبت است- اسلام نسبت به ادیان گذشته- درمرحله اولوشن است اما حال دلیل رولوشن اسلام به چه علت است؟ حضرت علامه الدهرایت الله سیدمحمد حسین طبا طبائی رحمت الله علیه میفرماید- در زمان جاهلیت- مثلا درشعب ابو طالب رحمت الله علیه که بازار هم بود کاروان که میرسید یم مفرشی را پهن میکردندمثلا پارچه اورده بود چند تیکه از پترچه را داشتند پهن میکردند هجوم شروع میشد اطرافیان میگفتند صبر کنید تا بار خالی شود ظرفیت کامل شودبعد بیاید انتخاب کنید اگر شاعری کس را که مثلا ضد ابئسفیت  بئد هجو میکرد عده ای میخواستند بروند- عقلا میگفتند صبر کنید تا بارش را پهن کند- حال اسلام باید صبر کرد تا باراش را پهنکند-کمونیست ا ها معتقدبودنهرعصری حکومتی میخواهد غیراز عصر قبلی باید مطابق باعصر جدید ایدولوژِی جدید بیاید- به جای اولوشن –چن کلمه انقلاب پر طنین بود از کلمه انقلاب استفاده کردند- وبعد ا مجبور شدن بگویند که بعد از سرمایه داری دوباره حکومت اشتراکی که درمرحله اول تاریخ رخ دادبا نگرشمثبت بهتری دوباره احیا میشود اوی اشتراک اولیه بوده است وحال اشتراک ثانویه است قران مجید میفرماید-هرجا نتوانستید درشناخت حقیقت ملاک تعین کننده پید کنید دوقطبی ویا چند قطبی غلط است تاویل کنید برگردید به اول- شما تمام ملاک های تعین کننده ازخداوندمنان وپامبراش دریافت کردید که یک قطبی شدید باز گردید به خداوندمنان ورسولاش وملاک تعین کنده را دریافت کنید اقایان غربی مدتهاشعار میدانند- که همه انسانها- پاک وفهیم هستند واز حداکثر شعور خود استفاده میکنند وبه حقایق بادیدگاه عقلی خودمیرسند وحقیقت چند فهمی دارد یاچند صورتی است ودرضمن احترام به شخصیت افراد باید احترام به فهم شعور افراد گذاشت که متاسفانه مذهبیون به ان اعتنائی ندارند- امروزه کم کم به غط بودن فکر خود رسیدند ولی به ملاکهای الهی هنوز نرسیدند- امید اسا تحولات مثبت اسلامی مشعلی برای پیدا کردن درک انها بشود انشالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-اخیرااز دانشنامه فلسفه دانشگاه استنفورد امریکا-مقالاتی ی ترجمه میشود- بخصوص در مسائل  علوم انسانی  وفلسفی  اگر کسی مطلبی روشن وعقلانی درک کندشاهکار است-من شخصا چند  اصطلاح سیاسی ازاین دانشنامه جستجو کردم-از دانشنامه های دیگر هم جستجو کر دم بخوبی مشخص شد که فقط افراد امریکائی ملاک هستند- درتعریفسه تا تعریف کرده استریشه این اصطلاح به مجلس معارفه یک شخصیت سیاسی امریکائی بر میگردد که اقا ی کسینجر چنین اصطلاح ی ساخته  است- بعد زیران جملات ازافراد دیگر که معنای دیگری دارد  وارد رسانه شده است وفلان روزنامه انر دردرموردی چنین گفته ذاست وجوک گوی معروف تلویزوین انرا این چنین بکار برده استبعد مقفرمیاد شما بطور کلی انرا چنین بدانید  که سه مور د زیاد مرسوم شده است واگر شما نظردیگری داریدانرا بیان کنید- امروز فلسفه سیاسی  واجتماعی کانت را که اقای فدریک راوشر- نوشته است خریداری کردم  از این مقاله سردرگم غیر عقلانی وبدون رعایت روش تحقیق یک چیزی درحقیقت  مبتذل نیست که عمدا اینطور نوشته است- دربحث علوم انسانی وفلسفی چه در غرب وچه در اسلام که ریشه  اسلامی اش جلوتر است- اولین بحث - وبحث عاقل –احمق ازنظر اسلامی سفیه است که فرد احمق- کرامت دارد حق شهروندی- دارد- اما حق  اظهارنظر دارد-فردی است دمدمی مزاج حرفهای خودر خوداش نقض میکند وملاک ندارد وباید قیم داشته باشد-این امریک بحث کلیدی است-تا این مطلب روشن نشود-اقای کانت اصل های درستی  داردمثلا هسته اصلی روشنگری ازادی اندیشه است قانون طبیعی از نظر اقای کانت مطابق بافطرت نیست- واین یک اشتباه کلیدی است فطرت مال اسلام است وفطرت مخالف شراب خوردن ودروغ گفتن وغیره میباشد درحالیکه اقای کانت ازادی عمل بشرطی که دیگران ازان متضررنشوند وازادی اساس قانون طبیعی است- ومدنیت اساس اش با سنت های اجتماعی که قراردادهای اجتماعی نامیده میشود باز اساس اش برپایه وهسته ازادی است-ایشان به حق معتقد است این حق چگونه بدست میاید –حق را تعریف میکند شناخت- که باید تعریف کند شناخت یقیقنی- ولی درغرب درعلوم انسانی شناخت یقینی وجودندارد که اقای پوپر فرمودند شاخت علوم انسانی برپایه احتمالات است  واحتمالات نسبی است ودرحال تحول است ولی ایشان هیچ اطلاعی ازوحی ندارد واقای کانت هم از وحی نداشته است-پس عقل محض نمیتواند اصول نظری سیاست وقرارد اجتماعی را تبین کند- میبایست این اصول بدست باید بیاید-؟؟ میفرماید ازفلسفه عمل- عمل حکم میکند که احکام اش چیست واصول اش چیست- دوم اخلاق است که اخلاق متاقیزیکی است یعنی عقلانی است- ولی اقای کانت  نظریه اقای هابزکه این اخلاق درعقل محض درست است ولی درعمل  هیچ فایده ای ندارد- خواسته تصحیح کند فرموده است مطالعه عملیکه بعد انرا تعریف میکند-یاپراگماتیک که امروزه انواعی دارد غیر محض ترباشد تجربی تر باشد از رفتار انسانی رابخش فلسفی عمل به حساب می اورد-زیرا او اخلاق رابه طور کلی –انسان شناسی مینماید- یعنی مطالعه تجربی انسان ها به مثابه فاعل هائی در فرهنگ خاص ودارا ی استعداد طبیعی ویژه بخشی از فلسفه اجتماعی کانت ذیل همین عنوان یعنی انسان شناسی جای میگیرد-فلسفه سیاسی صرف شاخه ای از فلسفه عملی کانت نیست بلکه قویا مبتنی برهسته فلسفه عملی زکانت اس که بنیان را تشکیل میدهد- یعنی ایشان میفرماید فردی که درجامعه نقشی میخوهد بازی کند واین نقش بر دیگران تاثیر میگذارد-چه مثبت وچه منفی- برای این امر یک خواسته داشته است که میبایست درجامعه منعکس شود برای رسیدن به این خواسته احکام ی درنظر میگیرد به این احکام فلسفه عملی  سیاست میگوید-حال سئوال میشودملاک شما چیست باید یک ملاک مطلق مانند ملاک های اقای ترامپ وشیوخ مذهبی عربستان که تعریف میکند اخلاق خاص من اینطوراست-والسلام


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0