سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم—جناب اقای بنی صدر در گفتمان اخیراش دست خودرا رو کرد که نظریه رهبری اش مانند منافقین است به این معنا که خداوندمنان یک رای دارد ومردم هم یک رای دارنند با هم توافق کنند درست مانند تعین مهریه است ودقیقا حرف یهود بوده است- ولایت مطلقه فقیه  تمام ائمه اطهارعلیم السلام الجمعین بخصوص امام زمان موسی بن جعفر وامام زمان علیهم السلام تاکید کردند که اول مشروعیت وسپس مقبولیت ومقبولیت به شرطی قابل قبول است که در راستای مشروعیت باشد-= یک سیستم که نمیتواندد ر درون خود  اعضای خود تضاد داشته باشد درحالیکه جناب عالی به تضاد در سیستم معتقد هستید ومیفرمائید که مجلس شورای اسلامی با خبرگان دریک راست واقع شدند وتضادی بین انها نیست این یک نظریه غربی است که چند مکتبی هستند نه یک مکتب واحد- احکام الهی  نسبی نیستند مطلق هستند نسبیت دلیل اش ضعف فکری وشناختی است که ساحت الهی از ان دور است به همین دلیل احکام باید یقینی ومطلق باشد ولو فقیه نسبی درک کنداما تکلیف واجب وقطعی  است- پس  یادین درسیاست دخالت دارد میباسیت قطعی عمل کند ویاخودرا ارسیاست کناربکشد راه سومی وجودندارد که ولایت فقیه نسبی باشد ومجلس بعنوان یک رای شرعی بتواند بارای ولایت فقیه واردچالش شود  بقول شما ازادی واستقلال مردم حفظ شود که تا حدودی به سمت  نظریه برادران اهل سنت متمایل میشود نظریه اصلاح طلبان وافراد مشترک وافراد عدالت خواه این است ما حکم الهی بهتر درک میکنم ولی قضاوت اصلی شورای خبرگان است که انهاهم تابع ولایت فقیه هستند الیگارشی یعنی حکومت دست جمعی خاصی دراسلام نیست درقران میفرماید که  پیامبر اکرم صلواته الله علیه والسلم بامردم مشورت کن ولی تصمیم برای عمل شخصا بگیر- در حوزه نظامی بخوبی اثبات شده است نوع فرماندهی الیگارشی  همیشه  با شکست ربرو شده است ولی با مشورت وفرماندهی واحد به پیروزی رسیده است- لذا در دستورات انتخاب نیست بیعت است اگر اصل انتخاب بود مسئله پیچیده وبغرنج میشد ورا ی هاتقسیم میگر دید وجمع کردن انها  غیر ممکن میشد ونظریه اکثریت واقلیت بوجود میامد که همیشه نمیبتواند درست باشد اقلیت واکثریت نیست که اقلیت را ی خود تابع اکثریت کند بلکه هر فرد اجتهاد شرعی دارد که بایدبیان  کند وبهترین اجتهاد پذیرفته میشود-مجلس خبرگان  نمیتواند ولایت فقیه مطلقه را نسبی کند مگر انکه  زیر ساخت استباطی ان را دریک چالش فقهی به کرسی بنشاند که چنین امری دیگر امکان نیست زیرا علما ی اعلام انرا رد کردند ومجتهدین انرانمیپذیرند پس مقلدین هم نباید بپذیر ند- این مطلب  که ولایت  مطلق فقیه از دین سو استفاده میکند دلیلی بر رد ولایت مطلق فقیه نیست  ماند نظریه جناب اقای مارکس  که سرمایه دار حق کار گر را همیشه میخورد پس سرمایه داری نباشد مانند ان است که چون پول مکن است تقلبی ساخته  شودپس پول نباید باشد این منطق  صحیحی نیست  ونمیبایست به مردم شریف برچسب زد که شاگردان حضرت رهبر علیه السلام چون وارد مجلس خبرگان شدند همیشه تابع ایشان خواهند بود این یکنوع پیشداوری است وبزرگانی زیادی در امت اسلامی ئمشیعه هستد  که فقیه کاملی میباشند وحواس انها هم درباره ایران جمع است وتا امروز حضرت رهبر  سلام الله علیها بارها دراینترنت تحسین کرده اند وضرب المثل مشهوری است قصاص قبلز جنایت نباید کرد امید است تصورات من درست باشد انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بخش سوم سخنان استاد معزز حضرت ایت الله حائری شیرازی-رحمت الله علیه-دو راه موجود است یا انسان به اب میرسد وعلائم اب را هم تشخیص میدهد- ویا به سراب میرسد که نشانه های اب راندارد وسیراب نمیشود وبه هرطریقی در راه سراب به نهایتی واخر خط نمیرسید- ( چین کمونیست قبلا بیان میکرد کاربه دین نداشته باشید واگر مایل هستید دین دارشوید- از دین های موجود بخصوص انهائیکه اکثریت دارند بهره مند شوید بیشتر انها به تناسخ میرسیدند وچون فکر نمیکردند اشکال تناسخ را درک نمیکردند واخیرا نزد استادان تناسخ میرونند وانها میفرمایند شما در اینده درجسم فلان نوزاد متولد میشوید اخیرا امریکائی وغربی سکولار یک دکان ای مانند بت پرست درمقابل دین درست کردند  واین مطلب را به چین هم صادر کردند –اگر از المان تاسیبری سطح زمین ملاحظه شود درجائی درکشور بلغارستان دوبال مانند هواپیما به یک بدنه ای مانند وجودارد که میفرمایند این هواپیمائی بوده است بسیار مدرن کهکشانها رابرق اسا ی میکرده است وبه یک سیستم اشعه مجهز بوده است که زمین وموجودات را شکل میداده است این ملب درصف خرید کلائی که خانم جلوئی منکه یکمجله معروف فلسفی انگلستان مطالعه میکرد بیان کرد وایشان یک دکتری  سلول شناسی داشت وسال سوم فلسفه دانشگاه لندن بود- بیان میکرد وفرمودند اخیرا بر این مطلب ایراد گرفتند که چر اینها دوباره سری به زمین نمیزنند ومیگویند انها از محل خودشان کاملا بر زمین وبرکهکشان ها نظارت دارند وبه هرکس بخواهند الهام مسائل میکنند ودر کهکشان ها اعمال نفوذ دارند واخیرا کشف شده است که این وضعیت برابر فرشتگان اسمانی بخصوص حضرت جبرائیل علیه السلام است که ازماده مخصوص ان محل درست شده است ولی فرشته الهی نیست؟؟ خواستم بگویم کدام جانور این  طرح را ابداع کرده است این مطلب یک دانشجوی دکتری کشاورزی  چین کمونیستدر المان  به یکدختر  خانم ایرانی که دران دانشگاه دکتری مهندسی عمران میخواند گفته است که مذهبی است اولا درچین گفتند مسلمان همه یکفرقه هستند اختلافی دارند وراجع به شیعه چیزی گفته نمیشود ان دختر خانم فرمودند فرومول ساخت جسم وروح ان ان موجودات از کجا پیدا میشود- ایشان فرموده است- سئوال کلیدی است که تا کنون روی ان فکر نکردم وما عادت به فکر کردن دراین مسائل نداریم-) وقران چه زیبا میفرماید – که این ها کر وکور ولال هستند وقلب انها قفل است!!؟؟ ادامه همین مطلب بعداز رحلت  جانسوز  حضرت پیامبر اکرم صلواته الله علیه والسلم رخداد وبقول استادحضرت فاطمه سلام الله علیها متوجه شد که اینان تاظهور حضرت مهدی علیه السلام  از را پیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلم باز گشت میکنند وتمام ان زحمات پیامبر اکرم  صلوالته الله علیه واله والسلم وحضرت علی علیه السلام بر باد میرود ایشان یک استراتژی بیداری ساز با چهار  چهار تاکتیک بکاربرد که تا امروز اساس شیعه شدن همان استراتژی است- اول مسئله طلب حق درمورد فدک است اگرخوب دقت شود ابروی وحماقت  وشیطنت اقایان رابخوبی روشن میکند که لیاقت رهبری ندارند-دلائل ان این است که اولا  که خلیفه اول ادعای حدیث کرد- دم درخواست شاهد کرد وشهادت  حضرت علی علیه السلام ودیگرا که انسان های پاکی بودند نپذیرفت ودرخواست سند کرد که درزیز سند امضای ایشان بود وفدک رابر گرداند وبه حضرت داد که نشان دادیکطرح فریبانه بوده است وجناب خلیفه دوم سند را پاره کرد ودوبار انرا بر گرداند و این مطلب مورد اعتراض مردم واقع شد که چه قضاوتی است دوبارفدک را پس گرفت وحضرت فاطمه سلام الله علیها درمنافع ان شریک کرد وحرف یهودیان کارگر فدک را دروغ نامید- کسی اندکی دران دقت کند میفهمد که اقایان لیاقت رهبری ندارند ودرمسائل وفقه صادق نیستند ومسائل بعدی بخوبی این مطلب اشکار کرد- دوم مسئله اتش زدن منزل حضرت فاطمه سلام اله علیهها است که ایشان دم در فرمودند حضرت علی خانه نشین است وبه مسجد نمیاید وان بازی دراوردند ونشان دادند که هیچ حرمتی ولو خداوندمنان ورسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم را گوش زده است به هیچ گرفتند- تاکیتک سوم گریان بودند مداوم ایشان است کهعلت ان برگشتن مدم از راه پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم است واز همه مهمترمشخص نبودن قبر ایشان است وراه ندادن بزرگان دین مخالف ایشان ومردم که فرمودند من از انها راضی نیستم که این اخری بیش از همه عقلای رابفکر فرومیبرد وشیعه میسازد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- یک عده مزدور که خودشان بعنوان کارشناس اسلامی وایرانشناس واخوند شناس درغرب نشستند پول میگیرند سیاه بازی درمیاورند وجوامع وایرانیان نا اگاه فریب میدهند- درباره امام الخمینی رحمت الله علیه عظمتی جرئت انکه ایشان درواقعیت وحقیقت اش معرفی کنند ندارند ولی تاریخ سرانجام انر کشف خواهد کرد همچنان این موضوع برای ائمه اطهارعلیهم السلام رخ داده است- شخصیت امام الخمینی رحمت الله علیه ازنوع انقلاب اش که پاکترین وانسانی ترین انقلابی در دنیا رخداده است ودیگر جز ازایشان تقلیدشود رخ نخواهد داد تارخ معاصر شاهد است اصلاموردتوجه به عمد نیست ولی گروه هبانی تصور میکنم درزنجان بود درانقلاب به سربازان دستور تیرداده بود دستگیر وظرف مدت کوتاهی محاکمه شد انه مبرای انکه تشخصیص داده شود دستور اصلی چه کسی داده است که بعدا معلوم شد شخص خوداش این دستور داده است تیرباران شد سروصدا شروع شد بایددرمحاکم دادگستری باید ماکمه میشد شایدازروی ترس است ویادیوانه شده است ویافرماندهی دستور داده است وغیره –اولا باید حضرت قائد انقلاب کهدم از روش تحقیقی میزنند که من هم انرا قبول دارم بایدتحقیق کرد اول ایدولوژی ایشان مورد تحقیق قرارداد- بزدلی ومزدور بودن اقایان ازهمین جا مشخص میشود که جرئت اینکارا ندارند خوب بفرماید شیعه ضد حقوق بشر است وجانی میسازد- دوم ایا ان عظمت بر اساس ایدولوژی خودعمل کرده است ویانکرده است- حجاب جزو ایدولوژی ایشان بوده است ویانبوده است اگر بوده است این شرو ور ها چیست میگوئید شراب بایدممنوع شود جزو ایدولووژی بوده است ویانبوده است ودیگر قضایا اینها رابعنوان جرم بر ای ایشان درنظر میگیرنند- اما یک عامل منفی تعداد اعدامی ایران است- من این قضیه راباز کنم- درنگلستان تعداد جاسوسی دران زمان بر ای شوروی بین سی شش درصد تا چهل وپنج درصد بود یک زیر دریائ امریکائی به یک زیردریائی انگلستان درجزیره ای بهم میرسیدند وزیر دریائی امریکائی اطلاعاتی به زیر دریائی انگلستان میداد روسها از طریق جاسوسان اش از این قضیه مطلع شد وزیردریادی خوداش به ان محل فرستاد ولی کسی را دستگیر نکردند- چرا برای انکه ابروی انگلستان میرفت سقوط میکرد درحد یک کشورجهان سوم وحتی پائین تر از عربستان سعودی که ته جدول بود دربرزیل وارژانتین مدتی مبارزه با موادمخدر شد ابرو.ی هردو کشور رفت وتعدادی بیگناه کشته میشدند که نودونه دصد بی گناه نبودند دربین نبرد پلیس باقاچاقچیان بخاطر فقر شدید بهخاطر پول مواد مخدر را جابه جا میکردند این افرادی که فرار میکردندپلیس میزد تعدادی هم بی گناه بودند عده ای هم بهخاطرفقر دست به اینکار میزدند کمونیست هاادعا کردندچناچه ارژآنتین کمونیست شود همفقر ریشه کن میشود وهم موادمخدر واگرامریکا بخواهد انرا توسعه دهد ششهزار بمت هیدرژنی روی سر اش می اید درایران همین مطلب چپ میگفت وراست هم علت را به رژیم نسبت میداد تنهاراه همکاری با امریکا است- قدرت قاچاقچیان زهدان دراوئل انقلاب وحشتناک بود تمم افسران ضد مواد مخدر دم منزلشان ترور میکردند میتوانستن هرجا کهبخواهندبمب منفجر کنند وحتی به راحتی پالایشگاه باموشک بزنند امروزه این افراد کم نیستند از قدرت نمائی میترسند شل بیایند ایان را ماننندافغانستان می بلعند درتهران هم امنیت نخواهدبود چطور درفرانسه وبلژیک وحتی امریکا فرد رامیکشند درحالیکه میتواند دستگیر کنند-دلیل اش این است که پی بردند جانی است ومحاکمه به ضرر ابروی امریکا است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نقدی انتقادی بر  مقاله اقای نیکروزاولاد اعظمی باعنوان":در وصف زبان پرخاشجوی فرخ نگهدار= تئرویسین گروهگ- چریکهای های فدائی خلق)در روزنامه ان لاین – کیهان لندن-در زمان خلافت حضرت علی علیه السلام دونفر به جائی دور از مدینه رفته بودند مثلا شام ودرباز گشت در وسط  بیابانی به چادربزرگی برخورد کردند که شیخی درحال عبادت بود واشارت کد به داخل بیاید واشربه واطعمه فراوانی هم مهیابود پیشانی اش پینه بسته بود وسوره های بلندراارام میخواند ودر کوع وسجود صدای قل قل ماننداب که ذکر میگفت به گوش میرسید که خیلی دلنشین بود عبادت اش که تمام شد بااقایان خوش وبش کرد انهاپرسیدند شما ازکجا عازم مدینه شده اید- فرمودند من اصالتا اهل مدینه هستم خیلی اندونفرتعجب کردند-که چنین شخصتی را نمیشناسند ومدینه چه عظمتی رادارا است-یکی ازاندونفرسئوالکرد نظر شما درباره اختلاف اصحاب چیست ایاشان فرمودند من صوفی هتم خودم رابا ضدارزش های تهمت وغیبت تیره وتار نمیکنم- یکی دیگرئوال من یک برنامه تفریحی را میخواهم انتخاب کنم وشرح داد نظر شماچیست ایا شما اشکالی دران میبینید- ایشان فرمودند شما صاحب درک وفهم واجتهاد .استنباط وذوق وسلیقه والائی هستید- به رای خود عمل کنید- اندونفر به نزد علی علیه السلام رسیدند وجران مسافرت را شرح دادند ودرضمن درباره ان شیخ هم دادسخن دادند وگفتند انفرد را شناسائی میکنیم وبه نزد شما می اوریم- حضرت فرمودند ان فرد را شناختید گفتند خیرعجیب است اهل مدینه است وما از ایشان اطلاعی نداشتیم امام علی علیه السلام فرمودند ان شیخ شیطان بود وان نماز  که در باطن به ریش شما میخندید بر ای فریب شما بود این جناب شیطان از شیاطین انسی مقیم غرب بسیارباهوش تر است- در تیتیر نوشته است- تا کنون سه سایت که با تاس اصلاح طلبان حکومتی میلغزند ویک سایت شناخته شده دیگری که نزدیک به مرام کمونیستی از انتشار این مقاله امتناع کردند- امیداورم امکان انتشاران درکیهان لندن داشته باشدمسلم است که کیهان لندن مقاله شمارا چاپ میکرد کیهان اقای مصباح زاده یک روز درزمان سابق چالشی باشاه نداشت وازتوبره درباره پول های هنگفتی برای خریدن دستگاه چاپ گرفت ویکروز هم سانسور نشد وخانم ایشان درمقاله که امروزههم در روزنامه انلاین ان موجود است وروزنامه کاغذی دیگرچاپ نمیشود موجود استمرقوم کردند سعی ما براین بود که سکولارغربی را درمدرن ترین وضعیت اندرایران نشر دهیم که دقیقا  ایده  شماطبق گفته شما دراین مقاله همین است ومطابق خواست غرب هم است- ودرمقاله خود حمله سختی به اصلاح طلبان کردید که ادم های کودنی هستید وافراد کودنی راهم به مجلش خبرگان رهبری فرستاید که به حذف ولایت فقیه منجر نمیشود وحکومت دردست سکولارهای غربی نخواهدافتاد وفقط رای  ونظریه ولایت العظمی فقیه را درباره بعضی مسائل تغیر ایده ورفتارخواهد کرد ایا شماتوقع داشتید کسانی برای مجحلس خبرگان رهبری انتخاب شوند که برخلاف قانون اساسی ومنشور مجلس خبرگان عمل کنند؟؟ این بیننش  قوی سیاسی شما است ویا بقول  جناب استوار کریمی فهمیدید که کفگیر به ته دیگ خورده است میخواهید وعده سرخرمن بدهید که داستان جالبی دارد- ودرضمن فراموش کردید که جناب فرخ نگهدارکمونیست دواتیشه است وکمونیست مرام وسبک خودرا دارد ونمیتواند  نمیتواند از خلق جدا شود وبه نماینده امپریالسیم امریکا رای دهد وباان اشتی کند چه بختیارباشد وچه رضا پهلوی که شما ایشان راکودن نشنانسید ومخالف باشاه را حماقت وکودنی بدانید- ایران از اغاز تا امروز تماما یک فرهنگ دینی داشته است وحتی چهارشنبه سوری وعیدنورزی جنبه مذهبی داشته است چگونه میفرمایئد درضمن مذهبی بودن یک فرهنگ ملی سکولار داشته است ایا ان درنیمه پنهان ماه ب.وده است که یک سمبل بزرگ ان همین چهار شنبه سوری وعیدنوروز است؟؟!!- مینویسد- رفتار وسرنوشت سیاسی": فرخ نگهدار در زیره سیطره حوادث ورویداد های ناشی از استمرار بی کفایتی نظام جمهمری اسلامی نیز مبعث از ان است –به این جمهوریگره خورده  وظاهرا از بالا وپائین پرتاب شدنش درچنبره چنین نظامی ازقاضی وجدان خود است ومحنت دست وپا شکستناش را به جان میخرد چرا که ازاین  رهگذر میتواند خویش رادرکناربروبچه های ": اتاق فکر": وان کاشف شیعی-= امام الخمینی رحمت الله علیه=مرعوب شده درفرهنگ شیعی- بیابد- منظور ایشان این است که بارها درمقاله به ان اشاره کرده وشرح داده است که روحانیت در جهان افراد بی کفایتی هستند- درمقابل این رهبران سکولاربودندکه درغرب برخلاف میل عوام که مذهبی بودند برانها  نظریات خودرا تحمیل کردند وانهارا وادار کردند که شما میبایست راه مارا؟؟طی کنید ایشان دقیقامطلب را نمیداند که خود بزرگان مذهب ودانشمندان مذهبی رنساس رابجود اوردند مانندجناب لوتر وگالیله  وجماعت بخوبی پی به فساد بعضی روحانیت برده بود ودراین را مبارزه کرد وجان خود راداد تا کم کم کل جامعه بیدار شد ولی بعدا به علم ودانش ودنیای سکولار از طریق مسلمانان اگاه شد ودران جاده گام زد البته تعدادی هم سکولار شدند ومذهب بعلت تحریفات وکمبود قوانین بخصوص درامردنیائی مجبور به عقب نشینی شدند ومدتی درایران حداق درزمان دوران پهلوی سکولاریسیم هم درایران تجربه شد وچون کارکرداش منفی بود ودانشمندان اسلامی این مرزوبوم با اشکار کردن حقایق اسلام مردم دوباره به صحنه باز گشتند اینبی کفایتی که به ایران نسبت داده میشود دقیقا عقده شکست خورده سکولارها است که حتی درغرب ایرانیان سکولارهم ازدست داده اندنمونه ان همین روزنامه کیهان لندن است که انلاین ان مجانی است  وجناب فرخ نگهدار اگر کوچکترین امیدی به شماداشت قعطا به سمت ایران جمهوری اسلامی گرایش پیدا نمیکرد ودلیل اش گرایش حزب توده وشوروی وچین وحتی رومانی وکوبا  به انقلاب ایران بود وامروز کمونیست ها وسوسیالیست امریکای لاتین ایران بر ا امریکاترجیح میدهند-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- بخش دوم بیانات حضرت ایت الله معزز حائری شیرازی – خداوندمنان مقام عظیمی به پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسم واهلبیت مکرم شان صلواتها الله علیهم اجمعین بخشید که بخشی از این صفات درحقیقت مخصوص الهی تصور میشد مانند پذیرش توبه دردنیا وشفاعت در اخرت ودعا کردن بر ای دیگران که مورد اجابت الهی واقع میشود چه درزمان حیات ایشان وچه درممات ایشان که احادیث یقینی دارد واصحاب وتابعین بعداز رحلت جانسوز ایشان به ان عمل میکردند ومستجاب دعوه میشدند ودرزیارات ائمه اطهارعلیم السلام که قبلا بحث شد طلب دعا وسلام گفتن وپاسخ گرفتن که منظور جواب عملی دادن است بیان شده است- وجای کوجکترین ابهام وشکی نیست زیرا بیشاز توارتر علمی تجربه شده است وحتی برای امام زاده گان اجابت دعا به تواتر رسیده است جناب استامعزز رحمت الله علیه فرمودند این مقام واین خصو

صیات دوهدف دارد- اول وحدت امت انجام بگیرئد و ولی امر مسلمین شخص واحد وشناخته شدهای باشند واین عظمت باعث شود که شیاطین ادعای رهبری نداشته باشند ودوم حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم به مقام حبل الله برسد یعنی دستورات ایشان دستورات الهی است- اگرما تاقبلاز رنسانس اروپا به تاریخ نگاه کنیم درسراسر جهان حاکمان یاخودخدا هستند که به صورت انسان نزول کردندمانند تاریخ هند که تا امروز همچنان باقی است درایران جناب جمشیدبراساس تحقیقات غرب خدای نژاد ایرانیان است که به زمین میاید وبه اسمان میرود وموقع انتخاب پادشاهان به زمین میاید وشاه را انتخاب میکند ونعلی کهنشان خوشبختی است دو طرف دردست میگرنند یعنی شاه تابع جمشید است وتا زمانی که تابع جشمیداست موردحمایت جمشید است وگرنه توسط جمشید نابود میشود وهمیشه به نحوی ارتباط زمین با اسمان وصل بوده است ودردین وهابیت هم بر اساس اسرائیلات خداوند بصورت انسان به زمین میاید که بیشتر درمکه است که وهابیت بارها انرارد وقبول کرده است بقول استامعزز رحمت الله علیه اسلام چهل وپنج دستورمهم دارد مانند نماز وروزه وحج وغیره اگر ازولی ناب گرفته شود مثبت است وبهترین دستورات است ولی اگر از ولی ناباب گرفته شود منفی است واز جاهلیت عرب هم پلیدتر میشود که امام حسین علیه وقتکه تنها شدند برای تضعیف روحیه ایشان چادرها را تیراتشین انداختند وبه سمت چادرها به ظاهر میخواستند حمله کنند که این رسم درجاهلیت نبود وهرگز به چادرهای زنان وکودکان معترض نمیشدند وانهار مورد ازار واذیت واسارت قرار نمیدادند وحضرت فرمودند مانند احرار عصر جاهلیت اقلا باشید ویا تاز مانی که من زنده هستم کار به خیام وچادرها نداشته باشید این ها نماز میخواند وروضه میگرفتند وچهل دستوررا عمل میکردند ولی نتجه کارانها منفی است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- تدوین وتلفیق بیانات حضرت استاد مجاهد ایت الله حائری شیرازی رحمت الله علیه  انسان  تا دم مرگ میبایست زجر هم بکشد واز عقبه های سخت عبور کند- دم مرگ به او مژده وبشارت میهند که مشکلات وترس وحزن تمام شد-به نظرحقیر حکمت درستی دارد- انسان درضعف بقول حضرت استاد شهیدمعزز علامه دکتر  ایت الله مرتضی مطهری رحمت الله علیه –روح جمعی  دارد که بسیارقویب است وروح فردی را کنار میگذارد وبه محض انکه به قدرت رسید وبه اطمینان رسید روح فردی غالب میشود وروح جمعی  ضعیف میگردد تاریخ اروپا وغرب وکل جهان این تئوری را بخوبی اثبات میکند به میزانی که انسان قدرت دارد وامکان داردخواسته اش هم زیاد میشود یک صفت برتری طلبی است که اوج اش که درشاهان درشرق رخ میداد تمامیت طلبی است واگر کسی جلوی خواستهاو ایستادگی کند ادنارلین بشدت ترشح میکند که عصب به ارامش برساند ادنارلین محصول عجیبی است ز مانی که تحرک میخواهد مثلا در زمان زلزله فرار کند ترشح میکند گاهی بعللی نه کیلومتر درکوه ودشت میدودتااز خطری خودرا نجات دهد وگاهی ادنارلین میخواهد جلوی هیچان بیش از حدرا بگیرد وزیادان باعث خرابی اعصاب وسپس کلیه وروده وغیره میشود دو کار متضاد را انجام میدهد  حتی فرد بفکر نابود کردن رقیب می افتد- به اصطلاح کلاف ازدست اش درمیرود- استاد معززحضرت ایت الله زبرجد رحمت الله علیه یک بیان طلائی داشتند که انسان همیشه یا به چپ میرود ویابه راست ولی  فرهیختگان متوجه میشوند که بایدراه تعادل طی کرد که همان عدالت است- ولی هرگز این ر اه را پیدا نخواهد کرد وبرای انسان پوشیده است فقط خداوندمنان است که این راه رامکشوف میکند واشکار میسازد ولاغیر امامان پاک صلواته اله علیهم الاجمعین که در روی جاده تعادل حرکت میکردندطرفداران انهاگرچه رو به رشد بودند ولی دراقلیت بودند گروهی صوفی ابوموسی اشعری میشدندویا رادیکالیسیم اسماعیلیه میشدند علویان سنی رادیکالیسیم از اسماعیلیه تقلید کردند وبخش عمده انها بعدا اسماعیلیه شدند- اصطلاح کوثر یعنی کثرت بسیار زیاد خیر هم شامل نبوت رسول اکرم وقران ودین اسلام میشود ولی درنماد حضرا فاطمهه سلام الله علیها این اصطلاح اشکار شد شاید بر ای ان باشد خانم ها درجاده عدالت پیچ وخم زیادارند یعنی حضرت اش صلواتهالله علیها الاف وثنا در روی جاده تعادل حرکت میکند خداوند منان صفات عظیمی وقدرت عظیمی به رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم اهل بیت مکرم اش داده است که به دیگران درحد سر سوزنی داده است که چهارتا ان بسیارمهم هستند—علم- غفران واحسان وبخشش وهدایت- که درسط عظیمی است ودر اخرت شفاعت- در روایت ها است همانطور که استادمعزز حضرت ایت الله حائری شیرازی فرمودند هرامامی فرموده است که اگر از من اطاعت کنید دراخرت شفاعت من نصیب شما خواهد شد یعنی  فرمود مومن میتواند شفاعت چهارده معصوم علیهم السلام وتهنیت راجمع کند ودرجات بهشتی خود را بالا ببرد مسلمان را تعریف کردند که اهل نیکی است ووباید بر اساس ایمان وتقوی عمل کند ود این را صبر داشته باشد واز همه مهمتر بدی را بانیکی جبران کند که یک عقبه بسیارسخت است این کار حضرت علی  علیه السلام در طول زندگانی اش را انجام داد ونتجه در زمان اوائل عباسیان اشکارشد کهحزب علوی سنی وشیعه بوجودامد این امردرازمدت است- بعضی ها میگویند ان اجتماع وروح جمعی که اول انقلاب بود دیگرنیست وباید گفت نباید هم باشد- زیراعلت تامه مبارزه ان با طاغوت بود که به نتجه رسید حال باید روح جمعی در کاربردهای دیگری خوداش را اشکار کند مانند کتابخانه سازی-مدرسه سازی  وغیره-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-کسانی که بد عمل میکند درجاده دین ومقداری هم از اعمالشان مخفی است فاقد افتخار وشرافت هستند- وسرانجام انها هم جهنم است- .از طرف مردم مطرود میشوند وسرانجام درجهنم در نزد اسرایلیان شرور قرار میگیرند- رهبرانقلاب عظمتی درسایه خورشید رحمت الله علیه فرمودند به دختران خود اجازه مطالعه بدهید- هیچ خانواده ای نباید تصور کند که دختران خودرااز تحصیلات عالیه محروم سازد – رای دقیق اسلامی است ولی با اجازه ایشان درکار به اندازه ظرفیت جسمی وروحی باشد که روح لطیف انها رانیازارد- هر گز اقای اوباما نمیتواند نامه یک دانش اموز ایرانی را پاسخ دهد چون امام الخمینی قائد عظیم الشان انقلاب امت اسلامی رحمت الله علیه- داعش باقدرت تانک میخواهد درسوریه  ایدولوژی خودرا ریشه دار وعمیق کند ولی حزب الله درحال رشد واقعی است- وکتیبه های شهر پالمیرا بر این نکته شهادت میدهند واعتراض مرکز فرهنگی جهان  یسونسکو راهم به اعتراض جدی واداشت- امریکا هرگز به بمباران عربستان دریمن  از عربستان دلیل انرانخواسته است –چون میداند که قانونی است-!!اخیرا ادعا شده است که ریس جمهور اقای جان –اف کندی توسط سازمان یهودی اقای  روث چلید- بانک دار معروف انگلستان انجام گفته است که دیگربه این بانک حق دلالی داده نمیشد- وریس جمهور سابق امریکا اقای ابراهیم  لینکلن که ترئر شد علت اش این بود که میخواست پول امریکا درامریکا چاپ شود باز باند روث چیلد نقشه دترور را ریخت ودر انفجار برجهای دوقلو امریکا باز باند روثچیلد باهمکاری اسرائیل –امریکا-انگلستان انرا انجام دادند- لیبی- ناتودر لیبی با یک مشکل جدید ربور شده است؟؟!! درقانون اساسی ناتو- قانونی برای مداخله وقیم شدن درکشورهای دیگر وجودندارد-!!- خانم عایشه دختر حقیقی اقای قذافی هفته گذشته بعداز انکه ناتو برای تشکیل یک حکومت ملی در لیبی  یک مشکل دیگر بروز کرد؟؟!-!شکست خورد-دختر رهبر جماهیر- عایشه قذافی بعدازچهار  سال درسکوت بودن؟؟   از کشور ارتیره به سمت مردم لیبی باز گشت با یک دعوت عمومی برای مقاومتدرمقابل استعمار جدید غرب؟؟!!  ومردم خودرا جانشینان میرات پدر خطاب کرد- وخودرا": مادر  لیبی:" نامید- عجب خیمه شب بازی-وبزرکترین قبیله لیبی":وارفالا": که در شهر ": بنی ولید"(میسورته) قرار دارد پیوند واتحاد خودراباذکر قسم به خانم ئعایشه بعنوان رهبر  اعلام کردند وب ا انتشاربیانیه ای تعهد خودرا رابه جماهیر اعلام فرمودند- تشکیلات-بی بی سی- باتهیه یک فیلم کوتاه ازکشتن اقای قذافی بدون محاکمه وتشکیل دادگاه وبا اطلاع از انکه ناتو درحال متقاعد کردن بعضی کشورها برای یک گردهمائی برای مسائل لیبی در هلند میباشد که باعث عصبی شدن وعکس العمل عصبی خانم عایشه رابوجود اورده است

 

 


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0